O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 338 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽYDŲ PIRKLIŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 338

2006-04-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto žydų pirklių didmenininkų ir mažmenininkų sąjunga (Związek Kupców Izraelickich Hurtowych i Detalicznych miasta Wilna) (1919 m.–1924-02-25)

Vilniaus žydų pirklių sąjunga (Wileński Związek Kupców Żydowskich) (1924-02-26–1940-02-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto žydų pirklių didmenininkų ir mažmenininkų sąjunga 1919 m. (tiksli data nenustatyta) įregistruota Vilniaus apygardos viršininko įstaigoje. 1920-11-26 įregistruota Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente (reg. Nr.16).

Sąjunga veikė Vilniaus mieste. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas, kontrolės taryba ir valdyba. Sąjungos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto civilinio valdymo komisaro ir Vilniaus apygardos komisaro įstaigos, vėliau Vilniaus miesto seniūnija ir Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamentas.[1]

1924 m. pakeisti sąjungos įstatai. Sąjunga pavadinta Vilniaus žydų pirklių sąjunga ir 1924-02-26 įrašyta į I draugijų registrą (reg. Nr. 123). Sąjunga veikė Vilniaus administracinės apygardos, vėliau - Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Jos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.[2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininko 1940-02-23 nutarimu Vilniaus žydų pirklių sąjunga likviduota.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Sąjungos nariais buvo prekyba, pramone ir finansais besiverčiantys juridiniai ir fiziniai asmenys.

Sąjungos tikslai buvo skatinti prekybos vystymą, palaikyti gerus narių tarpusavio santykius, teikti nariams moralinę ir profesinę pagalbą.

Sąjunga steigė prekybos ir kredito kooperatyvus, informacijos ir inkasatorių biurus, profesines mokyklas, skaityklas ir bibliotekas, įsteigė narių savišalpos kasą; organizavo profesinius kursus, pirklių suvažiavimus, muges; rengė parodas, paskaitas, koncertus; leido periodinius ir kitus leidinius. Narių tarpusavio ginčus sprendė trečiųjų teismas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus žydų pirklių sąjungos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto nėra. 1949 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 2000 neaprašytų saugojimo vienetų.

1951 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1 – 116 bylų, apyrašas Nr. 2 – 54 bylos ir apyrašas Nr. 3 - 2342 bylos. 1979–1998 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 3 papildomai įrašyta 12 bylų.

Iš viso fonde Nr. 338 yra 3 apyrašai, 2524 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Vilniaus prekybos ir pramonės draugijos veiklos bylų ir dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai ir nutarimai, susirašinėjimo organizacinės veiklos, kainų reguliavimo ir prekybos, mokesčių mokėjimo, darbuotojų socialinio draudimo klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 117 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjungos trečiųjų teismo nuostatai, susirašinėjimo organizacinės veiklos, kainų reguliavimo ir prekybos, mokesčių mokėjimo, darbuotojų socialinio draudimo klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 54 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, visuotinių narių susirinkimų, tarybos, valdybos, revizijos komisijos posėdžių, pirklių suvažiavimų protokolai, veiklos ataskaitos, trečiųjų teisme spręstos bylos, susirašinėjimo skyrių steigimo, organizacinės veiklos, kainų reguliavimo ir prekybos, mokesčių mokėjimo, darbo laiko įmonėse nustatymo, darbuotojų ir prekių draudimo klausimais dokumentai, prekybos verslo liudijimai, prašymai priimti į sąjungą, narių sąrašai ir anketos, finansų ir kiti dokumentai; Vilniaus prekybos ir pramonės draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sąjungos struktūrą ir pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 2353 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 19, ap. 1, b. 277, l. 8; F. 53, ap. 23, b. 3331, l. 43-47.
[2] LCVA. F. 338, ap. 3, b. 45, l. 1-10; b. 46, l. 1-7; b. 228, l. 155-159.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 123, l. 6.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:46