O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 342 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS MIESTO IR VAIVADIJOS ŽYDŲ NEKILNOJAMO TURTO SAVININKŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 342

2010-10-     Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjunga (Związek wlaścicieli nieruchomości żydów miasta Wilna i województwa Wileńskiego) (1926-12-27–1940-04-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjunga 1926-12-27 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos draugijų ir sąjungų registrą (registro Nr. 580).[1]

1930-01-24 sąjungos įstatai pakeisti, Vilniaus vaivadijos draugijų ir sąjungų registre įregistruoti Nr. 1176.[2]

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, veikė revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjungą, kaip neatlikusią įstatymų nustatytų formalumų, 1940-04-26 uždarė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjungos tikslas buvo siekti sąjungos narių gyvenimo sąlygų gerinimo, ginti narių teises ir interesus.

Sąjunga atstovavo savo narių interesams valdžios institucijose, ruošė ir teikė memorandumus ir peticijas, gynė narių interesus teismuose, Darbo teisme, Arbitraže nuomos klausimams spręsti, teikė nariams juridines konsultacijas. Prie sąjungos veikė nekilnojamo turto savininkų kooperacijos bankas bei kooperacijos kasa.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjungos fondas Nr. 342 buvo įrašytas 1948-08-21. 1949-11-14 fonde buvo 1 neaprašyta byla. 1952 m. archyvas priėmė 167 neaprašytas bylas. Bylų perdavimo aktų fondo byloje nėra.

1952-02-10 buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 168 bylos.

1979-11-16 buvo sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 160 apskaitos vienetų.

2001 m. apyrašas buvo patobulintas: patikslintos bylų antraštės, bylų sisteminimas ir šifrai nepakeisti.

2001-04-30 fondo Nr. 342 bylos Nr. 41, 42 perkeltos į Lietuvos namų savininkų organizacijų fondo Nr. 606 apyrašą Nr. 2.

Iš saugykloje rastų Vilniaus miesto ir vaivadijos žydų nekilnojamo turto savininkų sąjungos neaprašytų dokumentų suformuotos ir į apyrašą įrašytos 23 bylos. Taip pat į apyrašą įrašytas senas fondo Nr. 342 apyrašas.

2001-08-03 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 182 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 342 yra 1 apyrašas, 182 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, jidiš, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos valdybos, trečiųjų teismo, revizijos komisijos posėdžių, narių ir kooperacijos banko pajininkų susirinkimų protokolai, memorandumai, peticijos, veiklos ir finansinės ataskaitos, susirašinėjimo komunalinių paslaugų teikimo, turto ir pajamų mokesčių dydžio, kreditų skyrimo, butų nuomos tarifų, namų savininkų, prižiūrėtojų ir nuomininkų santykių reguliavimo, nario mokesčio mokėjimo ir kitais klausimais dokumentai, narių sąrašai ir registracijos knygos, prašymai priimti į sąjungą bei į darbą, kasos knygos, nario mokesčio registracijos knygos ir kortelės.

Nekilnojamo turto savininkų bylos: turto deklaracijos, įspėjimai nuomininkams, pranešimai apie namų prižiūrėtojų atleidimą iš darbo, nekilnojamo turto aprašymą, pardavimą iš varžytinių, darbo ir patalpų nuomos sutartys, nuomininkų sąrašai, remonto darbų sąmatos ir sąskaitos, prašymai leisti remontuoti namus, atidėti remonto darbų vykdymo terminus, skirti paskolas, suteikti mokesčių mokėjimo lengvatas ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis. Veiklos bylos susistemintos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą, nekilnojamo turto savininkų bylos ir nario mokesčio mokėtojų registracijos kortelės – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 182 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lenkų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2419, l. 4.
[2] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2419, l. 46.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 333, l. 4.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:47