O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 345 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DARŽŲ, SMULKAUS GYVOJO INVENTORIAUS AUGINIMO IR MAŽŲ GYVENVIEČIŲ STEIGIMO DRAUGIJŲ VILNIAUS VAIVADIJOS APYGARDOS SĄJUNGOS FONDĄ NR. 345

2006-03-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjunga (Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych, Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Województwa Wileńskiego) (1935-12-02–1940-02-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjunga ir jos įstatai 1935-12-02 įregistruoti Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų registre (reg. Nr. 1891).

Sąjungos veiklą prižiūrėjo Lenkijos Respublikos daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų sąjunga Poznanėje, nuo 1937 m. – Centrinė daržų auginimo ir gyvenviečių steigimo draugijų sąjunga Varšuvoje.

Vilniaus vaivadijos apygardos sąjungą valdė apygardos atstovų suvažiavimas, apygardos sąjungos valdyba ir revizijos komisija; ji veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje.

Dokumentuose organizacija dar vadinama Daržų auginimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjunga (Okręgowy Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Woj. Wileńskiego).

Centrinės daržų auginimo ir gyvenviečių steigimo draugijų sąjungos Varšuvoje valdybos nurodymu 1939 m. gegužės-birželio mėn. prie Vilniaus apygardos sąjungos turėjo būti prijungtos Naugarduko vaivadijoje veikusios daržų auginimo draugijos. 1939 m. rugsėjo mėn. dokumentuose sąjunga vadinama Daržo auginimo ir gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų apygardos sąjunga Vilniuje. Dokumentų apie sąjungos perregistravimą nerasta.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas 1940-02-20 nutarimu sąjungą uždarė.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjungos nariais galėjo būti visos draugijos, kurių veikla susijusi su daržininkyste, gyvenviečių bedarbiams ir nepasiturintiesiems steigimu bei smulkaus gyvojo inventoriaus auginimu.

Sąjunga bendradarbiavo su valstybinėmis ir savivaldos įstaigomis steigiant daržininkų gyvenvietes, informavo visuomenę apie daržų naudą, teikė pagalbą sąjungos nariams.

Sąjunga rūpinosi daržų bei daržininkų gyvenviečių steigimu ir plėtra Vilniuje bei Vilniaus vaivadijos apskrityse, bedarbių ir nepasiturinčiųjų aprūpinimu žemės sklypais, laikinų darbo vietų bedarbiams kūrimu, turėjo instruktorius, kurie mokė daržininkus projektuoti, tvarkyti ir prižiūrėti savo žemės sklypus; leido leidinius, organizavo daržininkų kursus, bedarbių vaikams – vasaros stovyklas, rengė konkursus, parodas ir kt. renginius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjungos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948 m. į apskaitos dokumentus įrašyti 86 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, 1961 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 345 yra 1 apyrašas, 78 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų sąjungos ir Centrinės daržų auginimo ir gyvenviečių steigimo draugijų sąjungos tvarkomieji dokumentai; Daržų, smulkaus gyvojo inventoriaus auginimo ir mažų gyvenviečių steigimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjungos ir draugijų įstatai; Vilniaus vaivadijos draugijų atstovų ir visuotinio suvažiavimų, Daržų auginimo draugijų Vilniaus vaivadijos apygardos sąjungos bei draugijų valdybų, visuotinių susirinkimų ir revizijos komisijų posėdžių protokolai; sąjungos ir draugijų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo Visos Lenkijos daržų auginimo draugijų atstovų kongreso, sąjungos jubiliejaus Poznanėje ir „Sklypininko dienos“ Vilniuje organizavimo, sklypų skirstymo, finansų ir kt. klausimais dokumentai; sklypų nuomos sutartys; daržų projektai; finansų dokumentai; sąjungos ir draugijų narių sąrašai.

Iš viso fondo Nr. 345 apyraše Nr. 1 įrašyti 78 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] LCVA. F. 345, ap. 1, b. 2, 3, 34, 61, 63, 73; F. 401, ap. 2, b. 134.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:55