O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 349 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ŽYDŲ SPORTO IR GIMNASTIKOS SĄJUNGOS „MAKABI“ SKYRIŲ FONDĄ NR. 349

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyrius (1921-08-03–1923 m.)

Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyrius (1923 m.–1940-07-22)

2. Žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyrius (1923-08-14–1923 m.)

Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyrius (1923 m.–1940-07-22)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyrius. Žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyrius 1921-08-03 buvo įregistruotas Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.123.[1] Skyrių valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1923-03-17 buvo pakeisti sąjungos įstatai. Sąjunga pavadinta Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjunga „Makabi“.[2] Tiksli data, kada Šiaulių skyrius 1923 m. pavadintas Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyriumi, nenustatyta.

2. Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyrius. Žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyrius 1923-08-14 buvo įregistruotas Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.224/31. Skyrių valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1923-03-17 buvo pakeisti sąjungos įstatai. Sąjunga pavadinta Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjunga „Makabi“.[3] Tiksli data, kada Žagarės skyrius 1923 m. pavadintas Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyriumi, nenustatyta.

1933-08-13 skyrius pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr.224/31.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-22 nutarimu sąjunga ir jos skyriai uždaryti.[5]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais, nariais galėjo būti visi žydų tautybės Lietuvos piliečiai.

1. Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyrius veikė Šiaulių mieste, turėjo klubą. Propagavo fizinį lavinimą, hebrajų kalbą, rengė susirinkimus, susitikimus, referatų higienos, gimnastikos, sporto temomis skaitymus, vakarus, gegužines, sporto varžybas. Rūpinosi trenerių kursų organizavimu, mokyklų aprūpinimu sporto inventoriumi, nariai dalyvavo sporto varžybose.

2. Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyrius veikė Žagarėje, turėjo biblioteką. Propagavo fizinį lavinimą, hebrajų kalbą, rengė susirinkimus, referatų higienos, sporto temomis skaitymus, vakarus, nariai dalyvavo sporto varžybose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose fondas įrašytas 1950 m.

1959-07-07 dokumentai buvo sutvarkyti ir sudarytas Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ fondo Nr.349 apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 585 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968 m., 1975 m., 1979 m. ir 1987 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 42 apskaitos vienetai.

2001-01-22 buvo patikslintos bylų antraštės, bylų fondinė priklausomybė. 166 apskaitos vienetai perkelti į fondą Nr.359, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Bylų šifrai nepakeisti. Sudaryta apyraše įrašytų bylų rodyklė pagal skyrius. Patikslintas Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ skyriai“.

2003-08-12 buvo patikslintas bylų apyraše skaičius.

Iš viso fonde Nr.349 yra 1 apyrašas, 463 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Šiaulių skyrius. Sąjungos ir Šiaulių skyriaus įstatai, sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, potvarkiai, nutarimai, skyriaus narių susirinkimų, valdybos, revizijos komisijos, draugiško teismo posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, susirašinėjimo skyriaus klubo įkūrimo, varžybų organizavimo ir dalyvavimo jose, mokyklų aprūpinimo sporto inventoriumi ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių, sportininkų sąrašai, narių anketos, asmenų prašymai priimti į sąjungą, narių registracijos knyga, finansų dokumentai.

Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos „Makabi“ Žagarės skyrius. Sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, potvarkiai, nutarimai, Sportininkams nelaimingų atsitikimų atvejais šelpti fondo statutas, Sportininkų registracijos taisyklės, skyriaus draugiško teismo posėdžių protokolai, susirašinėjimo dalyvavimo sporto varžybose, trenerių kursuose, leidimų rengti vakarus, finansavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, skyriaus valdybos narių, narių sąrašai, anketos, bibliotekos skaitytojų registracijos knyga.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius ir chronologiją. Asmenų prašymai priimti į sąjungą ir narių anketos – pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 463 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 349, ap. 1, b. 8, l. 3.

[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 93, l. 17.

[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 93, l. 17.

[4] LCVA. F. 412, ap. 9, b. 752, l. 89, 88.

[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 45.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:57