O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 351 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

„POLICIJOS ŠEIMOS“ DRAUGIJOS VILNIAUS APYGARDOS FONDĄ NR. 351

2006-01-          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

„Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygarda (Okręg Wileński Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna“) (1929 m. – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

„Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygarda buvo 1929 m. vasario mėn. Varšuvoje įregistruotos „Policijos šeimos“ draugijos[1] padalinys, veikęs Vilniaus vaivadijoje.

Apygardą sudarė rateliai (koła), kurių veiklos teritorijos sutapo su apskričių ir miestų teritorijomis.[2] Vilniaus vaivadijoje draugijos rateliai pradėti steigti 1929 m. gegužės mėn., dauguma jų įsteigti birželio mėn.[3]

1939 m. draugijos Vilniaus apygardą sudarė 9 rateliai.[4]

„Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygardą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.[5]

„Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygardos veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. rugsėjo mėn. organizacija dar veikė.[6]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

„Policijos šeimos“ draugijos tikraisiais nariais galėjo būti valstybinės policijos darbuotojai, taip pat ir įšėję į pensiją, jų žmonos, narių našlės; ypatingaisiais nariais galėjo būti tikrųjų narių tėvai, pilnamečiai vaikai, našlaičiai, nedirbantys policijoje, bet turintys dviejų tikrųjų narių rekomendaciją , asmenys.

Draugija globojo policijos darbuotojų našles, našlaičius, invalidus, pensininkus, rūpinosi narių kultūrinių ir socialinių poreikių tenkinimu. Steigė fondus, pelno siekiančias įmones, auklėjimo įstaigas, darželius, internatus, vasaros stovyklas, valgyklas, klubus, bibliotekas, organizavo profesinio mokymo kursus, paskaitas, koncertus ir kitus renginius, skyrė pašalpas, tarpininkavo ieškant darbo, teikė teisinę pagalbą ir kt.[7]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

„Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygardos dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-05-10 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 52 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 351 yra 1 apyrašas, 52 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti „Policijos šeimos“ draugijos Vilniaus apygardos valdybos aplinkraščiai; narių susirinkimų, apskričių valdybų posėdžių, ratelių veiklos patikrinimo protokolai; apygardos valdybos, apskričių ratelių valdybų, vasaros stovyklos veiklos ataskaitos; draugijos veiklos programos projektas; susirašinėjimo draugijos padalinių Vilniaus vaivadijoje steigimo, renginių, stovyklų organizavimo, materialinės pagalbos teikimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; narių sąrašai, finansų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 351 apyraše Nr. 1 įrašyti 52 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap.23 , b. 2297, l. 1, 2.
[2] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2297, l. 12.
[3] LCVA. F. 351, ap. 1, b. 2, 3, 6.
[4] LCVA. F. 351, ap. 1, b. 52.
[5] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2297, l. 12.
[6] LCVA. F. 89, ap. 7, b. 3838, l. 1, 27.
[7] LCVA. F. 53, ap.23 , b. 2297, l. 9, 17.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:58