O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 352 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKŲ DRAUGIJOS „BLAIVYBĖ“ VILNIUJE FONDĄ NR. 352

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvių katalikų draugija „Blaivybė“ Vilniuje (Litewskie Katolickie Towarzystwo Blaivybė – Trzeźwość w Wilnie) (1920-12-31–1939 m. gruodžio mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvių katalikų draugija „Blaivybė“ Vilniuje 1920-12-31 buvo įregistruota Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos vidaus reikalų departamente (reg. Nr. 39).[1]

Draugijos įstatai buvo įteisinti Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1924-08-28 sprendimu Nr. BB. 3327/24, draugija 1924-09-10 įrašyta į Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos Vilniuje Draugijų registrą (reg. Nr. 166).[2]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba, revizijos komisija. Draugija veikė Vilniaus, Gardino ir Suvalkų žemėse, nuo 1924 m. – visoje Lenkijos Respublikoje.[3]

Lietuvių katalikų draugijos „Blaivybė“ Vilniuje veiklos pabaigos data nenustatyta, fonde paskutiniai veiklos dokumentai yra 1939 m. gruodžio mėn.[4]

Sudarytojo veiklos sritis

Lietuvių katalikų draugijos „Blaivybė“ Vilniuje nariais galėjo būti visi katalikai.

Draugijos tikslas buvo skleisti tarp katalikų blaivybę. Draugija organizavo susirinkimus, paskaitas ir referatų skaitymus, steigė knygynus, skaityklas, arbatines, viešbučius, darbo namus alkoholikams, senelių ir vaikų prieglaudas, įvairias savitarpio pagalbos kasas, informacijos ir teisinių paslaugų biurus, leido laikraščius ir blaivybės idėją platinančius spaudinius, rengė vaidinimus, koncertus ir kitus renginius.[5]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Tiksli Lietuvių katalikų draugijos „Blaivybė“ Vilniuje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 10 neaprašytų bylų.

Sutvarkius dokumentus, 1952 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Fondas buvo pertvarkytas 1978 m. – patikslintos antraštės, bylos susistemintos, peršifruotos, sudarytas naujas apyrašas. Po pertvarkymo fonde buvo 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 352 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1911 m., 1916 m., 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių ir rusų kalbomis.

Fonde yra Kauno, Suvalkų, Kuršo ir Vilniaus gubernijose veikusios Lietuvių katalikų draugijos „Blaivybė“ 1911 m., 1916 m. veiklos dokumentų.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, susirinkimų protokolai ir veiklos ataskaitos, Vilniaus vyskupo Jurgio Matulevičiaus pareiškimas - palaiminimas, susirašinėjimo dėl draugijos perregistravimo bei skyrių provincijoje steigimo dokumentai; prašymai ir leidimai organizuoti susirinkimus, renginius, priimti draugijos nariais; narių sąrašai, finansiniai dokumentai; Lietuvių katalikų „Blaivybės“ draugijos Centro valdybos Kaune aplinkraštis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 352 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1911 m., 1916 m., 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 352, ap. 1, b. 1, l. 172.
[2] LCVA, F. 352, ap. 1, b. 1, l. 185; Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1924, Nr. 9 - 1174.
[3] Ten pat, F. 352, ap. 1, b. 1, l. 159, 183 - 185.
[4] Ten pat, F. 352, ap. 1, b. 1, l. 13, 15.
[5] Ten pat, F. 352, ap. 1, b. 1, l. 183.
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-24 12:48