O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 353 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PALAIMINTOJO ANDRIEJAUS BOBOLOS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ SĄJUNGOS „UNITAS“ FONDĄ NR. 353

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Palaimintojo Andriejaus Bobolos Vilniaus arkivyskupijos kunigų sąjunga „Unitas“ (Związek Kapłanów Archidiecezji Wileńskiej „Unitas“ pod Wezwaniem Błogosławionego Andrzeja Boboli) (1927-01-13–1940-03-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Palaimintojo Andriejaus Bobolos Vilniaus arkivyskupijos kunigų sąjunga „Unitas“ 1927-01-13 įrašyta į Vilniaus vaivadijos Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 595).[1]

Sąjungą globojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas, kuris turėjo teisę kontroliuoti jos veiklą. Arkivyskupo metropolito atstovas dalyvavo visuose sąjungos posėdžiuose ir teikė jam ataskaitas apie sąjungos veiklą. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir  revizijos komisija; ji veikė Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje.[2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininko 1940-03-13 nutarimu sąjunga uždaryta.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Palaimintojo Andriejaus Bobolos Vilniaus arkivyskupijos kunigų sąjungos „Unitas“ nariais galėjo būti visi Vilniaus arkivyskupijoje dirbantys kunigai bei materialinę arba moralinę pagalbą teikiantys pasauliečiai.

Sąjunga jungė Vilniaus arkivyskupijos Romos katalikų kunigus, rūpinosi kunigystės dvasios puoselėjimu, geru tarpusavio santykių palaikymu, teologijos žinių gilinimu, rėmė dvasininkų aukštojo mokslo studijas, jaunimo siekius tapti dvasininkais, organizavo kursus, tvarkė savo narių ūkinius reikalus, teikė teisinę ir kitą pagalbą, rūpinosi sveikatos ir gyvybės draudimu, steigė pensijų, pašalpų kasas ir kt.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR Vilniaus apskrities vykdomojo komiteto Spaudos ir draugijų skyrius 1940-12-28 perdavė Valstybės archyvui Vilniuje Kunigų sąjungos „Unitas“ dokumentus. [5]

Palaimintojo Andriejaus Bobolos Vilniaus arkivyskupijos kunigų sąjungos „Unitas“ dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948 m. į apskaitos dokumentus įrašytas 51 neaprašytas saugojimo vienetas.

Sutvarkius dokumentus, 1967 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 353 yra 1 apyrašas, 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos narių visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo dėl sergančių kunigų gydymo ir globos, pensijų kasos organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, kunigų prašymai skirti pašalpą, įsipareigojimai grąžinti paskolas, sąjungos narių sąrašai, finansiniai dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 353 apyraše Nr. 1 įrašyti 38 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 53, ap. 23, b. 1862, l. 8.
[2] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1862, l. 2 - 5.
[3] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 157, l. 13.
[4] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 157, l. 4 - 6.
[5] Ten pat, F. 401, ap. 2. b. 157, l. 22.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:01