O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 355 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIKŲ GLOBOS DRAUGIJŲ IR GLOBOS ĮSTAIGŲ FONDĄ NR. 355

2006-06-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus vaikų globos draugija (Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi) (1901 m.–1940 m. sausio mėn.)

2. Vilniaus vaikų globos draugijos Marijos kūdikių namai (Źłobek im. Marji Wileńskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi) (1917–1937 m.)

3. Vilniaus vaikų globos draugijos prieglauda „Vaikelio Jėzaus šv. Teresės lizdas“ (Gniazdo im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Wileńskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi) (1927-04-01–1940 m.)

4. Prieglauda „Greitoji pagalba krikščionių vaikams“ Vilniuje (Schronisko „Pogotowie Ratunkowe dla Dzieci Chrześcijańskich“ w Wilnie) (1917-06-10–1925 m.)

Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus našlaičių prieglauda (Schronisko dla Sierot im. K. Zubowicza Wileńskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi) (1925–1940 m.)

5. Vilniaus vaikų bičiulių draugija (Towarzystwo Przyjacióĺ Dzieci w Wilnie) (1935-10-08 – 1940 m. sausio mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus vaikų globos draugija įsteigta 1901 m. 1921-12-19 įrašyta į Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento I draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr.36).[1] Pakoregavus įstatus, draugija 1930-01-08 perregistruota ir įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. V 3152).[2] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija. Veikė Vilniaus mieste ir vaivadijoje.

2. Vilniaus vaikų globos draugijos Marijos kūdikių namai įsteigti 1917 m., likviduoti 1937 m.[3] Tikslios veiklos pradžios ir pabaigos datos nenustatytos.

3. Vilniaus vaikų globos draugijos prieglauda „Vaikelio Jėzaus šv. Teresės lizdas“ pradėjo veiklą 1927-04-01. [4]

4. Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus vaikų prieglauda. Vilniaus vaikų globos draugija kartu su Lenkų pagalbos karo aukoms draugija 1917-06-10 įsteigė vaikų prieglaudą „Greitoji pagalba krikščionių vaikams Vilniuje“. Nuo 1925 m. (tiksli data nenustatyta) įstaiga vadinosi Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus našlaičių prieglauda. Dokumentuose pavadinimas įvairuoja, įstaiga dar vadinama K. Zubavičiaus vaikų prieglauda. [5]

Globos įstaigų veiklą prižiūrėjo Vilniaus vaivadijos valdyba.

5. Vilniaus vaikų bičiulių draugija įsteigta 1935-10-08. Draugija 1935-10-28 įrašyta į Vilniaus vaivadijos draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 1880). [6] Veikė Vilniaus mieste. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, kontrolės taryba.

Vilniaus vaikų globos draugija, Vaikelio Jėzaus šv. Teresės bei K. Zubavičiaus vaikų prieglaudos ir Vilniaus vaikų bičiulių draugija veikė iki 1940 m.[7] Tikslios veiklos pabaigos datos nenustatytos.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1.Vilniaus vaikų globos draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai neteisti lenkų tautybės asmenys, mokėję nario mokestį, rėmę draugiją piniginėmis aukomis, dovanomis arba savo darbu prisidėję prie draugijos tikslo įgyvendinimo.

Draugijos tikslas buvo rūpintis našlaičiais, beglobiais vaikais, apsaugoti juos nuo neigiamos aplinkos įtakos.

Draugija įsteigė ir išlaikė vaikų globos įstaigas: Marijos kūdikių namus, prieglaudą „Vaikelio Jėzaus šv. Teresės lizdas“, K. Zubavičiaus vaikų prieglaudą, Konvališkių, Umiastovo vaikų vasaros stovyklas, rūpinosi vaikų maitinimu, apranga, sveikatos priežiūra, auklėjimu, bendruoju lavinimu ir profesiniu mokymu, globotinių įvaikinimu, vaikų teisių apsauga.

2. Vilniaus vaikų globos draugijos Marijos kūdikių namuose buvo globojami kūdikiai iki 3 metų amžiaus. Veiklos tikslas – užtikrinti normalų kūdikių vystymąsi ir augimą bei mažinti kūdikių mirtingumą.  

3. Vilniaus vaikų globos draugijos prieglaudoje „Vaikelio Jėzaus šv. Teresės lizdas“ buvo globojami  ikimokyklinio amžiaus (iki 7 metų) vaikai, perkelti iš Marijos kūdikių namų bei kiti be tėvų globos likę vaikai. Veiklos tikslas - užtikrinti vaikų protinį ir fizinį vystymąsi bei ruošti juos mokyklai.

4. Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus vaikų prieglauda buvo mokyklinio amžiaus vaikų globos ir auklėjimo įstaiga. Veiklos tikslas - užtikrinti vaikų protinį ir fizinį vystymąsi, ugdyti jų moralę ir ruošti savarankiškam darbui ir gyvenimui.

5. Vilniaus vaikų bičiulių draugijos nariais galėjo būti visų tautybių ir tikėjimų asmenys. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, priežiūros taryba, valdyba; veikė revizijos komisija.

Draugija rūpinosi Vilniaus miesto gatvės vaikų globa ir auklėjimu. Įsteigė ir išlaikė benamių vaikų internatą, knygrišystės, siuvimo ir stalių dirbtuves vaikams; organizavo vaikų maitinimą, pradinį profesinį mokymą, laisvalaikio renginius, vasaros stovyklas ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaikų globos draugijos, jos įstaigų ir Vaikų bičiulių draugijos dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyta Vilniaus vaikų globos draugijos fondo Nr. 355 13 neaprašytų saugojimo vienetų.

1952-02-10 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 8 apskaitos vienetai.

1968 m. sudarytas naujas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1976-12-17, sutvarkius rastas neaprašytas globos įstaigų auklėtinių asmens bylas, buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 675 apskaitos vienetai.

1978 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1996 m. fondas pavadintas Vilniaus vaikų globos draugijos įstaigų fondu.

2006 m., nustačius, kad fonde yra 2 draugijų ir Vilniaus vaikų globos draugijos išlaikomų įstaigų dokumentai, patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Vilniaus vaikų globos draugijos ir globos įstaigos“.

Iš viso fonde Nr. 355 yra 2 apyrašai, 685 apskaitos vienetai.

Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių, anglų, lietuvių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1910–1939 m.

 

Marijos kūdikių namų kasos knygų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Marijos kūdikių namų kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1936 m. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Vilniaus vaikų globos draugijos susirinkimų protokolai, veiklos ir finansų ataskaitos; susirašinėjimo vaikų globos įstaigų steigimo, finansavimo, veiklos, ūkio ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie globos įstaigose mirusius vaikus; prieglaudų globotinių, į vasaros stovyklas siunčiamų vaikų registracijos knygos; draugijos narių sąrašas; finansų dokumentai;

Vilniaus vaikų globos draugijos Marijos kūdikių namų globotinių apskaitos lapai, pastato rekonstrukcijos projektas ir planas, globotinių, inventoriaus registracijos, kasos knygos, miesto savivaldybės lėšomis išlaikomų vaikų, mirusių kūdikių sąrašai;

Vilniaus vaikų globos draugijos prieglaudos „Vaikelio Jėzaus šv. Teresės lizdas“ globotinių, tarnautojų sąrašai, finansų dokumentai;

Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus vaikų prieglaudos globotinių sutartys su amatininkais dėl profesinio mokymo; globotinių apskaitos lapai, medicinos kortelės, sąrašai, registracijos knygos, prieglaudos finansų dokumentai;

Vilniaus vaikų bičiulių draugijos valdybos posėdžių protokolai, narių sąrašas.

Apyrašas iš dalies suminis. Draugijų ir globos įstaigų veiklos bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos, pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Vilniaus vaikų globos draugijos K.Zubavičiaus vaikų prieglaudos globotinių asmens bylos ir Marijos kūdikių namų globotinių apskaitos lapai įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 355 apyraše Nr. 2 įrašyta 680 apskaitos vienetų.

Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių, anglų, lietuvių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos – 1910–1939 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė



[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 51, ap. 12, b. 3426, l. 3, 10.
[2] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1511, l.23.
[3] LCVA. F. 51, ap. 12. b. 2826.
[4] LCVA. F. 51, ap. 12, b. 227, l. 27.
[5] LCVA. F. 355, ap. 1, b. 646.
[6] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 3060.
[7] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 259.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIKŲ GLOBOS DRAUGIJŲ IR GLOBOS ĮSTAIGŲ FONDO NR. 355 PERTVARKYMĄ

2015-12-23 Nr. SA-103

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Vilniaus vaikų globos draugijų ir globos įstaigų fondą Nr. 355 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-06-22 parengtoje fondo pažymoje Nr. SA- 269/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 355 buvo 2 apyrašai, 685 apskaitos vienetai.

2015 m. buvo patobulintos apyrašo Nr. 1 ir iš dalies suminio apyrašo Nr. 2 bylų antraštės, patikslintos dokumentų datos. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyrašuose nepakeistas.

Sudaryta 1 nauja byla - seni fondo Nr. 355 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2 įrašyti į apyrašą Nr. 1, byla Nr. 6.

Iš viso fonde Nr. 355 yra 2 apyrašai, 686 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1910–1940 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių, anglų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Marijos kūdikių namų kasos knygų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta byla Nr. 6 (seni fondo Nr. 355 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2). Apyraše įrašytos Marijos kūdikių namų kasos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1936 m. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta Vilniaus vaikų globos draugijos susirinkimų protokolai, veiklos ir finansų ataskaitos; susirašinėjimo vaikų globos įstaigų steigimo, finansavimo, veiklos, ūkio ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie globos įstaigose mirusius vaikus; prieglaudų globotinių, į vasaros stovyklas siunčiamų vaikų registracijos knygos; draugijos narių sąrašas; finansų dokumentai;

Vilniaus vaikų globos draugijos Marijos kūdikių namų globotinių apskaitos lapai, pastato rekonstrukcijos projektas ir planas, globotinių, inventoriaus registracijos, kasos knygos, miesto savivaldybės lėšomis išlaikomų vaikų, mirusių kūdikių sąrašai;

Vilniaus vaikų globos draugijos prieglaudos „Vaikelio Jėzaus Šv. Teresės lizdas“ globotinių, tarnautojų sąrašai, finansų dokumentai;

Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus vaikų prieglaudos globotinių sutartys su amatininkais dėl profesinio mokymo; globotinių apskaitos lapai, medicinos kortelės, sąrašai, registracijos knygos, prieglaudos pastato rekonstrukcijos planai, finansų dokumentai;

Vilniaus vaikų bičiulių draugijos valdybos posėdžių protokolai, narių sąrašas.

Draugijų ir globos įstaigų veiklos bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sistemos, pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Vilniaus vaikų globos draugijos K. Zubavičiaus vaikų prieglaudos globotinių asmens bylos ir Marijos kūdikių namų globotinių apskaitos lapai įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 355 apyraše Nr. 2 įrašyta 680 apskaitos vienetų. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių, anglų, lietuvių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos – 1910–1940 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Alicija Cybulskienė

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:02