O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 356 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAGALBOS VAIKAMS IR JAUNIMUI VAIVADIJOS KOMITETO VILNIUJE FONDĄ NR. 356

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komitetas Vilniuje (Wojewódzki Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Wilnie) (1936-10-01–1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Socialinės rūpybos ministro 1936-08-27 aplinkraščiu apie vaikų ir jaunimo globą, 1936-10-01 buvo įsteigtas Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komitetas Vilniuje.[1]

Komiteto darbo programai sudaryti bei vykdyti buvo įsteigtas Vykdomasis skyrius, kuris, vadovaudamasis Socialinės rūpybos ministerijos nurodymais, parengė komiteto nuostatus. Komitetas veikė pagal šiuos nuostatus iki 1938-02-10. Nuostatus patvirtino ir komiteto veiklą kontroliavo Vilniaus vaivada.[2]

Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komitetas Vilniuje ir jo įstatai 1938-02-11 buvo įregistruoti Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 2156).[3]

Komitetą valdė delegatų suvažiavimas (Zjazd Delegatów), vaivadijos komiteto valdyba (Wojewódzki Zarząd Komitetu), vaivadijos revizijos komisija (Wojewódzka Komisja Rewizyjna). Jis veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, turėjo skyrius Vilniaus vaivadijos apskrityse, valsčiuose ir Vilniaus mieste.[4]

Komitetas veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn.[5] Tiksli komiteto veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komitetui Vilniuje galėjo priklausyti visos teisėtai veikiančios institucijos, visuomeninės organizacijos, besirūpinančios vaikais ir jaunimu.

Komitetas bendradarbiavo su valstybinėmis, savivaldos ir kitomis įstaigomis bei organizacijomis teikiant pagalbą vaikams ir jaunimui, organizavo paramos akcijas, prižiūrėjo savo narių veiklą, globojo ikimokyklinio, mokyklinio ir pomokyklinio amžiaus vaikus bei jaunimą, teikė jiems moralinę, materialinę bei kultūrinę pagalbą. Komitetas taip pat rūpinosi papildomu vaikų ir jaunimo maitinimu šeimose, mokyklose, darželiuose ir kitose įstaigose, pirko aprangą, avalynę, mokyklines prekes, organizavo medicinos pagalbą, stovyklas ir kt.[6]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Pagalbos vaikams ir jaunimui vaivadijos komiteto Vilniuje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 20 neaprašytų bylų.

Sutvarkius dokumentus, 1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 356 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti komiteto tvarkomieji dokumentai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo dėl komiteto skyrių organizavimo apskrityse, papildomo vaikų maitinimo ir vaikų globos dokumentai, vaikų sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 356 apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Społecznej, 1936, Nr. 17, psl. 493 - 494.
[2] Ten pat, 1936, Nr. 17, psl. 495 - 496.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 53, ap. 23, b. 3386, l. 68.
[4] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3386, l. 61 - 63.
[5] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 3386, l. 102.
[6] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 3386, l. 61, 111 - 123.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:27