O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 358 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PSICHIKOS LIGONIŲ ŠEIMYNINĖS GLOBOS VILNIAUS VAIVADIJOJE DRAUGIJOS FONDĄ NR. 358

2005-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Psichikos ligonių šeimyninės globos Vilniaus vaivadijoje draugija (Stowarzyszenie „Opieka Rodzinna nad Psychicznie Chorymi w Województwie Wileńskim”) (1933-07-26–1939 m. gegužės mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Psichikos ligonių šeimyninės globos Vilniaus vaivadijoje draugija 1933-07-26 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 1653).[1]

Draugijos įstatai buvo pakoreguoti, ir 1937-04-12 draugija buvo perregistruota tame pačiame registre Nr. 2022.[2]

Draugiją valdė visuotinis narių suvažiavimas, valdyba, visuotiniai skyrių susirinkimai, skyrių valdybos, revizijos komisija. Psichikos ligonių globą šeimose kontroliavo Vilniaus - Trakų apskrities seniūnija, Vilniaus vaivadijos valdyba ir Socialinės rūpybos ministerija. Draugija veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Ji turėjo du skyrius: Valkininkų ir Rūdiškių.[3]

Psichikos ligonių šeimyninės globos Vilniaus vaivadijoje draugijos veiklos pabaigos data nenustatyta, fonde paskutiniai veiklos dokumentai yra 1939 m. gegužės mėn.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Psichikos ligonių šeimyninės globos Vilniaus vaivadijoje draugijos nariais buvo ligonių rėmėjai, globėjai ir garbės nariai.

Draugija rūpinosi psichikos ligonių, nereikalaujančių nuolatinės priežiūros stacionarinėse psichiatrinėse gydymo įstaigose, globa. Ligoniai buvo apgyvendindami pas privačius globėjus, kurie savo namuose prižiūrėjo juos ir slaugė. Draugija turėjo savo gydytojus, slaugytojus ir kitą medicinos personalą, kuris teikė ligoniams būtiną medicinos pagalbą. Organizacija taip pat prižiūrėjo, ar tinkamai slaugomi ligoniai, steigė ir išlaikė medicinos punktus, namų vaistinėles, pramogų namus ligoniams, pirtis ir kt.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Psichikos ligonių šeimyninės globos Vilniaus vaivadijoje draugijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948 m. į apskaitos dokumentus įrašyti 6 neaprašyti saugojimo vienetai.

Sutvarkius dokumentus, 1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 358 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, valdybos posėdžių ir narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo dėl Valkininkų ir Rūdiškių skyrių ligonių globos, įstatų pakeitimo, ligoninės statybos dokumentai, veiklos ataskaitos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 358 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 358, ap. 1, b. 1, l. 54.
[2] LCVA, F. 358, ap. 1, b. 6, l. 18.
[3] Ten pat, F. 358, ap. 1, b. 3, l. 8; b. 1, l. 52.
[4] Ten pat, F. 358, ap. 1, b. 7, 8.
[5] Ten pat, F. 358, ap. 1, b. 1, l. 52.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:30