O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 359 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ GIMNASTIKOS IR SPORTO DRAUGIJOS ,,MAKABI“ VILNIUJE FONDĄ NR. 359

2010-09- Nr. SA–

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žydų sporto ir gimnastikos draugija Vilniuje (Wileńskie żydowskie towarzystwo sportu i gimnastyki) (1916 m.–1934-02-13)

Žydų gimnastikos ir sporto draugija ,,Makabi“ Vilniuje (Żydowskie towarzystwo gimnastyczno-sportowe ,,Makabi“ w Wilnie) (1934-02-14–1940-01-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žydų sporto ir gimnastikos draugija Vilniuje buvo įsteigta 1916 m.[1] Tiksli įsteigimo data nenustatyta.

Žydų sporto ir gimnastikos draugija Vilniuje 1920-06-04 buvo įregistruota Lenkijos Respublikos Rytų žemių civilinės valdybos Vilniaus apygardos viršininko biure (registro Nr. 276), o 1920-11-08 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente (registro Nr. 2).[2]

1933 m. balandžio mėn. Žydų sporto ir gimnastikos draugija Vilniuje nutarė pakeisti įstatus ir pavadinimą. Draugija pavadinta Žydų gimnastikos ir sporto draugija ,,Makabi“ Vilniuje.[3]

1934-02-14 buvo patvirtinti Žydų gimnastikos ir sporto draugijos ,,Makabi“ Vilniuje įstatai, draugija įregistruota Vilniaus vaivadijos valdybos draugijų ir sąjungų registre Nr. 1663.[4]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, veikė Revizijos komisija, Draugiškasis teismas.

1939 m. spalio mėn. Lietuvai atgavus Vilnių, Žydų gimnastikos ir sporto draugija ,,Makabi“ Vilniuje tęsė savo veiklą. 1940-01-11 draugija buvo įrašyta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos draugijų registrą kaip Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos ,,Makabi“ Vilniaus skyrius.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Žydų sporto ir gimnastikos draugijos Vilniuje, vėliau Žydų gimnastikos ir sporto draugijos ,,Makabi“ Vilniuje tikslas buvo rūpintis žydų fiziniu lavinimu bei grūdinimu.

Draugija organizavo treniruotes ir varžybas, kultūros renginius, gimnastikos ir sporto instruktorių kursus, turėjo stadioną, sporto salę, irklavimo stotį bei baseiną, pučiamųjų orkestrą. Veikė gimnastikos, lengvosios atletikos, futbolo, bokso, irklavimo, plaukimo, dviračių sporto, slidinėjimo, ledo ritulio ir kitos sekcijos.

Propaguodama sveiką gyvenimo būdą, draugija organizavo higienos ir fiziologijos paskaitas, leido vienkartinius leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2001 m. tikslinant Lietuvos žydų sporto ir gimnastikos sąjungos ,,Makabi“ skyrių fondo Nr. 349 apyrašo Nr. 1 antraštes, iš apyrašo buvo iškeltos 166 Žydų gimnastikos ir sporto draugijos ,,Makabi“ Vilniuje bylos.

Jas sutvarkius, 2003 m. liepos mėn. buvo sudarytas Žydų gimnastikos ir sporto draugijos ,,Makabi“ Vilniuje fondo Nr. 359 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 82 apskaitos vienetai.

Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš viso fonde Nr. 359 yra 1 apyrašas, 82 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, vokiečių, rusų, anglų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Pasaulinės sąjungos ,,Makkabi“ Lenkijos skyriaus tvarkomieji dokumentai, draugijos įstatai, valdybos potvarkiai ir aplinkraščiai, narių susirinkimų, valdybos, Revizijos, Drausmės, Sporto, Kultūros komisijų, Draugiškojo teismo posėdžių protokolai ir nutarimai, draugijos, sekcijų veiklos ataskaitos,

susirašinėjimo organizaciniais, varžybų ir kultūros renginių, ,,Makabi“ draugijų konferencijų organizavimo, stadiono, baseino statybos, sveikatos apsaugos, jaunimo, vaikų fizinio lavinimo, finansų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, sveikinimai draugijos 20-mečio proga, kvietimai dalyvauti jubiliejaus minėjime, draugijos organizuotų sporto varžybų nugalėtojų diplomai, įvairių sporto draugijų pranešimai apie numatomas varžybas, įvykusius susirinkimus ir kitus įvykius,

sekcijų, narių, gimnastikos ir sporto instruktorių, inventoriaus sąrašai, narių prašymai išnagrinėti skundus Draugiškajame teisme, prašymai priimti į sąjungą, leisti lankyti instruktorių kursus, narių anketos ir pažymėjimai, sportininkų sveikatos patikrinimo, nario mokesčio mokėjimo, piniginių aukų rinkimo lapai, biudžetai, balansai ir finansinės ataskaitos,  narių, narių pažymėjimų, nario mokesčio mokėjimo, asmenų, aukojusių draugijai pinigus, registracijos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylų baigimo datas. Metų ribose bylos susistemintos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 82 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1939 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, vokiečių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 359, ap. 1, b. 1, l. 125.

[2] LCVA. F. 359, ap. 1, b. 11, l. 8, 9, 11. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 1.

[3] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1619, l. 27-32.

[4] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1619, l. 22. F. 359, ap. 1, b. 77, l. 1.

[5] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 477.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-14 09:26