O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 360 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS KRAŠTO IR VARŠUVOS ŽYDŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 360

2011-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų literatų ir žurnalistų sąjunga Vilniuje (Związek literatów i dziennikarzy żydowskich w Wilnie) (1919–[1930] m.)

Vilniaus žemės žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinė sąjunga (Związek zawodowy pracowników literatury i prasy żydowskiej ziemi Wileńskiej) (1922-12-05–1925 m.)

Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinė sąjunga Vilniuje (Związek zawodowy pracowników literatury i prasy żydowskiej w Wilnie) (1925–[1930] m.)

Žydų literatų ir žurnalistų sąjunga Vilniuje (Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinė sąjunga Vilniuje (Związek żydowskich literatów i dziennikarzy w Wilnie (Związek zawodowy pracowników literatury i prasy żydowskiej w Wilnie)) ([1930] m.–1940-04-30)

2. Žydų PEN klubas Vilniuje (PEN klub żydowski w Wilnie) (1927 m. liepos mėn.–nenustatyta)

3. Žydų centrinis švietimo komitetas Vilniuje (Żydowski centralny komitet oświaty w Wilnie) (1920-11-25–1940-01-11)

4. Vilniaus krašto žydų mokytojų profesinė sąjunga (Związek zawodowy nauczycielstwa żydowskiego Ziemi Wileńskiej) (1925-06-27–1939-04-06)

5. Bendra žydų mokytojų profesinė sąjunga Vilniuje (Ogólny żydowski nauczycielski związek zawodowy w Wilnie) (1929-02-26–1940-04-18)

6. Lenkijos žydų kraštotyros draugijos Vilniaus skyrius (Żydowskie towarzystwo krajoznawcze w Polsce oddział Wileński) (1931-04-15–1940-04-11)

7. Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe remti draugija ,,ORT“ (Towarzystwo popierania pracy rzemieślniczej i rolnej wśród żydów (ORT)) (1918 m.–1926-08-02)

Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti draugija Vilniuje (Towarzystwo szerzenia pracy zawodowej i rolnej wśród żydów w Wilnie) (1926-08-03–1940-01-11)

8. Lenkijos amatininkų sąjunga (nenustatyta–nenustatyta)

9. Dirbančios Palestinos bičiulių draugija (Towarzystwo przyjaciół pracującej Palestyny) (1927-11-10–nenustatyta)

10. Vakarinių kursų darbininkams draugija Varšuvoje (Towarzystwo kursów wieczornych dla robotników w Warszawie) (1926-06-11–1933-11-04)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žydų literatų ir žurnalistų sąjunga Vilniuje pradėjo veikti 1919 m. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.[1]

1920-12-27 Žydų literatų ir žurnalistų sąjunga Vilniuje buvo įregistruota Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente (registro Nr. 29).[2]

1922-12-05 į Apygardos darbo inspekcijos Vilniuje Profesinių sąjungų I rejestrą buvo įrašyta Vilniaus žemės žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinė sąjunga (rejestro Nr. 79).[3]

Nuo 1925 m., įsteigus Vilniaus vaivadiją, Vilniaus žemės žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinė sąjunga dokumentuose vadinama Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesine sąjunga Vilniuje.

Nuo 1930 m. dokumentuose vartojamas Žydų literatų ir žurnalistų sąjungos Vilniuje (Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniuje) pavadinimas.[4] Tiksli sąjungų susijungimo ir pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Žydų literatų ir žurnalistų sąjunga Vilniuje (Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinę sąjungą Vilniuje), kaip neatlikusią įstatymų nustatytų formalumų, 1940-04-30 uždarė.[5]

2. Žydų PEN klubas Vilniuje buvo įsteigtas 1927 m. liepos mėn., vadovaujantis Tarptautinio PEN klubų kongreso Briuselyje 1927-06-20 nutarimu.

Nuo 1928 m. sausio mėn. klubas veikė kaip Žydų literatų ir žurnalistų sąjungos Vilniuje autonominė sekcija. Žydų PEN klubo Vilniuje skyriai veikė Varšuvoje ir Niujorke.[6]

Žydų PEN klubo Vilniuje veiklos pabaigos data nenustatyta.

3. Žydų centrinis švietimo komitetas Vilniuje 1920-11-25 buvo įregistruotas Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente (registro Nr. 22).[7]

Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Žydų centrinį švietimo komitetą Vilniuje, kaip neatlikusį įstatymų nustatytų formalumų, 1940-01-11 uždarė.[8]

4. Vilniaus krašto žydų mokytojų profesinės sąjungos įstatus 1925-06-27 užregistravo Lenkijos Respublikos vyriausiasis darbo inspektorius (registro Nr. 375).[9]

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vilniaus miesto seniūnas 1939-03-07 uždraudė Vilniaus krašto žydų mokytojų profesinės sąjungos veiklą. Vilniaus apygardos teismo 1939-04-06 sprendimu sąjunga buvo likviduota.[10]

5. Bendra žydų mokytojų profesinė sąjunga Vilniuje 1929-02-26 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą eil. Nr. 1024.[11]

Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Bendrą žydų mokytojų profesinę sąjungą Vilniuje, kaip neatlikusią įstatymų nustatytų formalumų, 1940-04-18 uždarė.[12]

6. Lenkijos žydų kraštotyros draugijos Vilniaus skyrius 1931-04-15 buvo įregistruotas Vilniaus vaivadijos valdyboje.[13]

Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija. Skyriaus veiklą prižiūrėjo draugijos vyriausioji valdyba.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Lenkijos žydų kraštotyros draugiją, kaip neatlikusią įstatymų nustatytų formalumų, 1940-04-11 uždarė.[14]

7. Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe remti draugija ,,ORT“ pradėjo veikti 1918 m. Tiksli veiklos pradžios data nenustatyta.

Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe remti draugija ,,ORT“ 1919-11-27 buvo įregistruota Lenkijos Respublikos Rytų žemių civilinės valdybos Vilniaus apygardos viršininko biure, o 1920-11-10 – Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamente (registro Nr. 7).[15]

1923-07-06 Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe remti draugija ,,ORT“ buvo įregistruota Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigoje Vilniuje, registro Nr. 7.[16]

1926-08-03 į Vilniaus vaivadijos draugijų ir sąjungų rejestrą buvo įrašyta Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti draugija Vilniuje (rejestro Nr. 482).[17]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti draugiją Vilniuje, kaip neatlikusią įstatymų nustatytų formalumų, 1940-01-11 uždarė.[18]

8. Lenkijos amatininkų sąjungos veiklos pradžios ir pabaigos datos nenustatytos.

9. Dirbančios Palestinos bičiulių draugijos įstatai 1927-11-10 buvo įregistruoti Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Varšuvos miestui biure.[19]

Draugiją valdė delegatų suvažiavimas, vyriausioji valdyba, revizijos komisija.

Dirbančios Palestinos bičiulių draugijos Varšuvoje veiklos pabaigos data nenustatyta.

10. Vakarinių kursų darbininkams draugijos Varšuvoje įstatus 1926-06-11 patvirtino Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Draugijos vyriausioji valdyba 1926-09-29 nusprendė įsteigti Vilniaus skyrių. Vakarinių kursų darbininkams draugijos Varšuvoje Vilniaus skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1926-11-25.

1927-04-22 Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigoje buvo įregistruotas draugijos Vilniaus skyrius.[20]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Varšuvos miestui 1933-11-04 nutarimu Vakarinių kursų darbininkams draugija Varšuvoje ir jos skyriai buvo likviduoti.[21]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Žydų literatų ir žurnalistų sąjunga Vilniuje (Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinė sąjunga Vilniuje) gynė jidiš ir hebrajų kalbomis rašančių literatų ir žurnalistų profesinius, materialinius ir moralinius interesus.

Sąjunga kovojo už narių palankias darbo sąlygas ir užmokestį, tarpininkavo sprendžiant darbuotojų ir darbdavių bei sąjungos narių tarpusavio ginčus, padėjo bedarbiams nariams įsidarbinti, reguliavo leidėjų ir autorių santykius, steigė savišalpos, paskolų bei pašalpų kasas, padėdavo neturtingiems nariams išleisti savo veikalus. Sąjunga taip pat organizavo literatūros vakarus, vaidinimus, koncertus, ekskursijas, parodas, balius.

2. Žydų PEN klubo Vilniuje tikslas buvo atstovauti žydų literatus Tarptautinėje PEN klubų federacijoje, skatinti įvairių tautų literatų bendradarbiavimą. Klubas rengė susirinkimus ir paskaitas, reprezentavo žydų literatūrą, leido periodinius leidinius, literatūros rinkinius, organizavo literatūros konkursus.

3. Žydų centrinio švietimo komiteto Vilniuje tikslas buvo steigti, išlaikyti ir remti žydų mokymo įstaigas, kelti vaikų auklėjimo ir mokymo bei mokytojų profesinį lygį.

Komitetas įsteigė ir išlaikė licėjų, gimnaziją, septynias pradžios mokyklas, specialiąją mokyklą neįgaliems vaikams, vaikų biblioteką, rūpinosi neturtingų vaikų maitinimu, organizavo vasaros stovyklą neturtingiems bei silpnos sveikatos vaikams, organizavo pedagoginius kursus, mokytojų konferencijas, rengė paskaitas, parodas, ekskursijas, leido leidinius.

4. Vilniaus krašto žydų mokytojų profesinės sąjungos tikslas buvo vienyti Vilniaus krašto žydus mokytojus, ginti jų teises, gerinti materialinę padėtį, kelti kultūros lygį.

Sąjunga kovojo už palankias darbo sąlygas ir užmokestį, tarpininkavo sprendžiant mokytojų ir darbdavių ginčus, materialiai rėmė bedarbius narius bei padėjo jiems įsidarbinti, įsteigė pašalpų streikų dalyviams kasą, virtuvę ir arbatinę savo nariams, darbo tarpininkavimo biurą. Taip pat sąjunga rengė mokytojų konferencijas, paskaitas, parodas, ekskursijas, turėjo biblioteką.

5. Bendros žydų mokytojų profesinės sąjungos Vilniuje tikslas buvo ginti žydų mokytojų teises, kelti jų gyvenimo ir profesinį lygį. Sąjunga siekė mokytojams palankių darbo sąlygų ir darbo užmokesčio, įsteigė pašalpų kasą ir materialiai rėmė neturtingus ir bedarbius narius, padėjo bedarbiams nariams įsidarbinti, organizavo mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus.

6. Lenkijos žydų kraštotyros draugijos Vilniaus skyriaus tikslas buvo rinkti ir tvarkyti kraštotyros medžiagą, ypač apie žydų istoriją, saugoti gamtą ir istorinius senovės paminklus, populiarinti kraštotyrą ir turizmą.

Skyrius rengė paskaitas, parodas, kitus renginius, organizavo ekskursijas, esperanto kalbos kursus, leido brošiūras, istorijos vadovą po Vilnių, turėjo biblioteką.

7. Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe remti draugijos ,,ORT“, vėliau Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti draugijos Vilniuje tikslas buvo plėtoti amatus ir žemdirbystę žydų tarpe, remti žydus amatininkus ir žemdirbius.

Draugija steigė ir dalyvavo steigiant amatų ir žemės ūkio mokyklas, mokomąsias dirbtuves ir bandomuosius ūkius, kursus, skyrė pašalpas amatų mokyklose besimokantiems žydams, rėmė jau esančius ūkius bei ragino žydus kurti naujus ūkius, steigti amatų dirbtuves. Žydų tautybės asmenims bei žydų draugijoms ir sąjungoms, norintiems kurti žemės ūkius, steigti sodininkystės, daržininkystės, amatų įmones, draugija skyrė pašalpas ir teikė paskolas. Leido leidinius, kuriuose propagavo amatus ir darbą žemės ūkyje bei informavo apie savo veiklą.

8. Lenkijos amatininkų sąjungos veiklos sritys nenustatytos.

9. Dirbančios Palestinos bičiulių draugijos tikslas buvo organizuoti Lenkijos žydų dalyvavimą Palestinos darbo jėgos potencialo atkūrime – raginti žydus važiuoti gyventi ir dirbti į Palestiną.

Draugija steigė profesines mokyklas, mokomąsias dirbtuves ir bandomuosius ūkius, organizavo kvalifikacijos kėlimo, žemės ūkio darbų, užsienio kalbų kursus. Žydams, norintiems įsigyti profesiją bei emigruoti į Palestiną, draugija skyrė pašalpas ir teikė paskolas lengvatinėmis sąlygomis. Draugijos pasamdyti teisininkai teikė emigruojantiems į Palestiną žydams juridines konsultacijas. Draugija rengė paskaitas, leido leidinius.

10. Vakarinių kursų darbininkams draugijos Varšuvoje tikslas buvo kelti darbininkų išsilavinimo, profesinį bei kultūros lygį. Draugija organizavo kursus, rengė paskaitas, vaidinimus, vakarėlius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Jungtinis Vilniaus krašto ir Varšuvos žydų visuomeninių organizacijų fondas Nr. 360 buvo sudarytas 2000 m. pertvarkius Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomus žydų draugijų ir organizacijų fondus. Į fondą Nr. 360 iš Lietuvos ir Lenkijos Respublikų žydų profesinių sąjungų ir draugijų fondo Nr. 1136 buvo atkeltos 26 bylos, iš Žydų profesinių organizacijų Lietuvoje fondo Nr. 1141 – 119 bylų.

Sutvarkius ir aprašius atkeltas bylas, 2003-11-17 buvo sudarytas  apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 32 apskaitos vienetai. Sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš viso fonde Nr. 360 yra 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žydų literatų ir žurnalistų sąjungos Vilniuje (Žydų literatūros ir spaudos darbuotojų profesinės sąjungos Vilniuje) narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaita, susirašinėjimo sąjungos jubiliejaus minėjimo, literatūros veikalų leidimo, honorarų mokėjimo, lėšų bedarbiams literatams ir žurnalistams šelpti rinkimo ir kitais klausimais dokumentai, prašymai leisti organizuoti renginius, priimti į sąjungą, padėti įsidarbinti, narių sąrašai, pažymėjimai, finansinė ataskaita,

Žydų PEN klubo Vilniuje narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, tarptautinių PEN klubų kongresų dokumentai, straipsniai apie kongresus, susirašinėjimo PEN klubo Vilniuje steigimo ir veiklos, tarptautinių PEN klubo kongresų organizavimo, dalyvavimo kongresuose, žydų literatūros klausimais dokumentai, prašymai priimti į klubą, Vokietijos PEN klubo narių, Vilniaus PEN klubo valdybos narių, žydų rašytojų išleistų knygų sąrašai, skelbimai apie rašytojų jubiliejinius ir kūrybos vakarus, leidinio ,,PEN News“ numeris,

Žydų centrinio švietimo komiteto Vilniuje susirašinėjimo veiklos, finansų, personalo klausimais dokumentai,

Vilniaus krašto žydų mokytojų profesinės sąjungos valdybos aplinkraščiai, susirašinėjimo mokyklų steigimo, mokytojų įdarbinimo, atlyginimų, vaikų ir bedarbių šelpimo klausimais dokumentai, narių sąrašai, prašymai priimti į sąjungą,

Bendros žydų mokytojų profesinės sąjungos Vilniuje įstatai, narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo karo pabėgėlių šelpimo klausimais dokumentai, narių sąrašai,

Lenkijos žydų kraštotyros draugijos Vilniaus skyriaus kasos knyga,

Amatui ir žemės ūkiui žydų tarpe skleisti draugijos Vilniuje (ORT) susirašinėjimo moksleivių aprūpinimo darbo įrankiais, finansų klausimais dokumentai, draugijos išlaikomų Technikos mokyklos ir Mechanikos licėjaus Vilniuje įstatai, reglamentai, mokymo planai ir programos, veiklos ataskaitos, žinios apie moksleivių skaičių, draugijos narių-žemdirbių ūkių anketos, narių sąrašas, prašymai priimti į draugiją,

Lenkijos amatininkų sąjungos centro komiteto posėdžių protokolai, susirašinėjimo veiklos, darbo sąlygų, darbuotojų draudimo, nario mokesčio dydžio nustatymo klausimais dokumentai, narių sąrašai, leidinys ,,Der Kirzner Majster“,

Dirbančios Palestinos bičiulių draugijos valdybos aplinkraščiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai,

Vakarinių kursų darbininkams draugijos Varšuvoje valdybos nutarimai, aplinkraščiai, veiklos ir finansinė ataskaitos, skelbimai apie kursų organizavimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus ir chronologiją (pagal bylų baigimo datas). Metų ribose bylos susistemintos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai jidiš, hebrajų, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2284, l. 30.
[2] LCVA. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 19.
[3] LCVA. F. 1149, ap. 1, b. 135. F. 53, ap. 23, b. 2284, l. 13.
[4] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2284, l. 68.
[5] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 41.
[6] LCVA. F. 360, ap. 1, b. 6, l. 18. F. 53, ap. 23, b. 2164, l. 21, 22.
[7] LCVA. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 3.
[8] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 338, l . 2-8.
[9] LCVA. F. 1149, ap. 1, b. 304.
[10] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2271, l. 72, 76.
[11] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 48, l. 3.
[12] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 48, l. 4.
[13] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1140, l. 15.
[14] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 341, l. 16.
[15] LCVA. F. 23, ap. 1, b. 63, l. 1.
[16] LCVA. F. 172, ap. 1, b. 943, l. 41-43.
[17] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 227, l. 15.
[18] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 227, l. 6.
[19] LCVa. F. 287, ap. 1a, b. 33, l. 159, 160.
[20] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1993, l. 40.
[21] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 1993.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:03