O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 362 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

„ATEITIES“ AUKLĖJIMO IR ŠVIETIMO DRAUGIJOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 362

2006-08-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

„Ateities“ auklėjimo ir švietimo draugijos Vilniaus skyrius (Towarzystwo Wychowawczo-Oświatowe „Przyszłość”. Oddział w Wilnie) (1928-05-09–1940-01-27)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

„Ateities“ auklėjimo ir švietimo draugijos Vilniaus skyrius 1928-05-09 įregistruotas Vilniaus vaivadijos valdybos įstaigoje.[1] Skyrius veikė vadovaudamasis „Ateities“ auklėjimo ir švietimo draugijos Varšuvoje įstatais, 1920-06-17 patvirtintais Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija; ji veikė Vilniaus vaivadijoje.

Vilniaus miesto ir apskrities viršininko 1940-01-27 nutarimu draugija uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos tikraisiais nariais galėjo būti Romos katalikų tikėjimo vyrai, norintys aktyviai dalyvauti draugijos veikloje; geradariais – draugijos rėmėjai arba asmenys, dirbantys draugijos labui; garbės nariais – asmenys, priimti į draugiją už ypatingus nuopelnus.

Organizacijos tikslas buvo auklėti ir ugdyti vyriškosios lyties jaunimą, puoselėjant krikščioniškąsias vertybes, teikti materialinę pagalbą skurstančiam jaunimui.

Draugija išlaikė Vilniuje amatų mokymo ir auklėjimo įstaigą (zakład rzemieślniczo-wychowawczy), knygyną. Berniukai iš neturtingų šeimų buvo auklėjami ir mokomi batsiuvio, staliaus, šaltkalvio, pardavėjo ir kitų amatų. Auklėtiniams buvo suteikiamas pilnas išlaikymas draugijos internate, organizuojamos vasaros stovyklos, sporto renginiai, veikė biblioteka.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

„Ateities“ auklėjimo ir švietimo draugijos Vilniaus skyriaus dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Apskaitos dokumentuose 1949 m. buvo įrašyti 7 neaprašyti saugojimo vienetai.

1966 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 362 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Buhalterijos dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti „Ateities“ auklėjimo ir švietimo draugijos Vilniaus skyriaus ir jo išlaikomų įstaigų pajamų ir išlaidų knygos, internato inventoriaus registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis.

Iš viso fonde Nr. 362 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 53, ap. 23, b. 1932, l. 15; F. 53, ap. 23, b. 3190, l. 5-6.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 166, l. 13.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:06