O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 363 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS PAGALBOS NUKENTĖJUSIESIEMS NUO POTVYNIO KOMITETŲ FONDĄ NR.  363

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus vaivadijos visuomeninis pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas (Wileński Wojewódzki Komitet Społeczny Pomocy Ofiarom Powodzi) (1927-09-14–1928-04-17)

2. Vilniaus pilietinis pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas (Wileński Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi) (1931-04-27–1932-12-12)

3. Vilniaus vaivadijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas (Wileński Wojewódzki Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi) (1934-07-24–1935-12-16)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus vaivadijos visuomeninis pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas įsteigtas 1927-09-14, potvyniui apsėmus Mažosios Lenkijos regioną. Veikė vadovaudamasis Centrinio visuomeninio pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komiteto Varšuvoje nurodymais ir atsiskaitė jam už savo veiklą. Vilniaus vaivadijos komitetas turėjo padalinius apskrityse ir valsčiuose. Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinktas prezidiumas, revizijos komisija. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, jam vadovavo Vilniaus vaivada. [1]

Suteikus pagalbą nukentėjusiesiems nuo potvynio, komiteto veikla buvo nutraukta. Revizijos komisijai patikrinus komiteto veiklą, 1928-04-17 jis buvo likviduotas. [2]

2. Vilniaus pilietinis pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas įsteigtas 1931-04-27, potvyniui apsėmus Vilniaus, Naugarduko ir Baltstogės vaivadijų teritorijas. Veikė vadovaudamasis Vyriausiojo visuomeninio pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio Vilniaus, Naugarduko ir Baltstogės vaivadijose komiteto Varšuvoje nurodymais ir atsiskaitė jam už savo veiklą. Vilniaus komitetas turėjo padalinius apskrityse, valsčiuose ir labiausiai nuo potvynio nukentėjusiose vaivadijos vietovėse. Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinktas vykdomasis komitetas, revizijos komisija. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, jam vadovavo Vilniaus vaivada. [3]

Suteikus pagalbą nukentėjusiesiems nuo potvynio, 1932-12-12 komitetas buvo likviduotas. [4]

3. Vilniaus vaivadijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas įsteigtas 1934-07-24, potvyniui apsėmus Mažosios Lenkijos ir Pakarpatės regionus. Veikė vadovaudamasis Visos Lenkijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komiteto Varšuvoje nurodymais ir atsiskaitė jam už savo veiklą. Vilniaus vaivadijos komitetas turėjo padalinius apskrityse ir valsčiuose. Komitetą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinktas prezidiumas ir revizijos komisija. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijos teritorijoje, jam vadovavo Vilniaus vaivada. [5]

Suteikus pagalbą nukentėjusiesiems nuo potvynio, komiteto veikla buvo nutraukta. Revizijos komisijai patikrinus komiteto veiklą, 1935-12-16 jis buvo likviduotas. [6]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Komitetų nariais buvo politikai, karininkai, dvasininkai ir kiti įžymūs valstybės veikėjai, garsūs savo labdaringa veikla.

1, 3. Vilniaus vaivadijos visuomeninis pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas ir Vilniaus vaivadijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas organizavo pinigų, žemės ūkio produktų, drabužių, statybinių medžiagų rinkimą nukentėjusiems nuo potvynio Mažosios Lenkijos ir Pakarpatės regionų gyventojams. Surinktas pinigines lėšas siųsdavo Centriniam visuomeniniam pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetui Varšuvoje ir Visos Lenkijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetui Varšuvoje, žemės ūkio produktus, drabužius, statybines medžiagas – į nukentėjusius regionus. [7]

2. Vilniaus pilietinis pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetas organizavo pinigų, žemės ūkio produktų, drabužių, statybinių medžiagų rinkimą, skirstė surinktą ir iš kitų Lenkijos vietovių gautą paramą labiausiai nukentėjusiems nuo potvynio Vilniaus vaivadijos gyventojams, organizavo gyventojų maitinimą rudenį ir žiemą, teikė paramą atstatant būstus bei pagalbą valstiečiams pavasario ir rudens sėjos metu. [8]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS 

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus vaivadijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetų dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyta 100 neaprašytų saugojimo vienetų.

Sutvarkius dokumentus, 1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 51 apskaitos vienetas. 1965 m., 1967 m. ir 1968 m. į apyrašą papildomai įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 363 yra 1 apyrašas, 75 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1928 m., 1931–1932 m., 1934–1935 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vilniaus vaivadijos pagalbos nukentėjusiesiems nuo potvynio komitetų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus vaivadijos seniūnų 1931 m. suvažiavimo, komitetų posėdžių protokolai, komitetų ir jų padalinių veiklos ir finansų ataskaitos, lėšų rinkimo taisyklės, susirašinėjimo dėl nukentėjusiesiems nuo potvynių materialinės pagalbos teikimo ir kitais klausimais dokumentai, komitetų narių sąrašai, gyventojų prašymai skirti pašalpas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 363 apyraše Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1928 m., 1931–1932 m., 1934–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 363, ap. 1, b. 65, l. 9 - 25.

[2] LCVA, F. 363, ap. 1, b. 65, l. 25

[3] Ten pat, F. 363, ap. 1, b. 3, l. 46; b. 4, l. 22 - 34.

[4] Ten pat, F. 363, ap. 1, b. 3, l. 7.

[5] Ten pat, F. 363, ap. 1, b. 75, l. 2; b. 17, l. 27, 39 - 40.

[6] Ten pat, F. 363, ap. 1, b. 71, l. 32 - 33.

[7] Ten pat, F. 363, ap. 1, b. 65, b. 17.

[8] Ten pat, F. 363, ap. 1, b. 4, 6.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:07