O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 364 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS PILIETINIO ŽIEMOS PAGALBOS BEDARBIAMS KOMITETO FONDĄ NR. 364

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ 

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus vaivadijos pilietinis žiemos pagalbos bedarbiams komitetas (Wojewódzki Komitet Obywatelski Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Wilnie) (1936-10-16–1939 m. )

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis 1936-10-02 Socialinės rūpybos ministro aplinkraščiu apie vaivadijų, apskričių ir valsčių žiemos pagalbos bedarbiams komitetų organizavimą, 1936-10-16 pradėjo veiklą Vilniaus vaivadijos pilietinis žiemos pagalbos bedarbiams komitetas. [1]

Komiteto darbo programai sudaryti ir vykdyti buvo įsteigtas komiteto Vykdomasis skyrius, išrinktas Vykdomojo skyriaus prezidiumas, revizijos komisija, įsteigti komiteto skyriai. Komitetas veikė pagal nuostatus, sudarytus pagal Visos Lenkijos pilietinio žiemos pagalbos bedarbiams komiteto nuostatų pavyzdį, patvirtintus vaivadijos komiteto organizaciniame susirinkime, ir atsiskaitė jam už savo veiklą. Vilniaus vaivadijos komitetas turėjo savo padalinius apskrityse, valsčiuose bei Vilniaus mieste. [2]

Komitetas veikė iki 1939 m. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komiteto nariais buvo įžymūs valstybės veikėjai, dvasininkai, verslininkai ir kiti asmenys.

Komitetas organizavo pagalbos bedarbiams bei jų šeimoms teikimą žiemos metu. Bendradarbiavo su įstaigomis, savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, organizavo pinigų, žemės ūkio produktų, kuro, drabužių rinkliavą ir skirstymą, papildomą bedarbių maitinimą, globojo bedarbių vaikus, rūpinosi bedarbių įdarbinimu. [3]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus vaivadijos pilietinio žiemos pagalbos bedarbiams komiteto dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1948–1949 m. į apskaitos dokumentus įrašytos 39 neaprašytos bylos.

1954 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. į apyrašą papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų.

1967 m. į apyrašą papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, atrinkta naikinti 13 saugojimo vienetų.

Iš viso fonde Nr. 364 yra 1 apyrašas, 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fonde yra Vilniaus vaivadijos nedarbo reikalų komiteto 1931–1932 m. veiklos bylų.

Vilniaus vaivadijos pilietinio žiemos pagalbos bedarbiams komiteto veiklos bylų yra Vilniaus krašto organizacijų ir bendrovių fonde Nr. 1269. Bylos įrašytos į apyrašą Nr. 2.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Visos Lenkijos pilietinio žiemos pagalbos bedarbiams komiteto tvarkomieji dokumentai, Vilniaus vaivadijos pilietinio žiemos pagalbos bedarbiams komiteto nuostatai, valdybos posėdžių, konferencijų, revizijos komisijos protokolai, teritorinių komitetų veiklos ir finansinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos, lėšų rinkliavos, pašalpų skyrimo, nemokamo maitinimo organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 364 apyraše Nr. 1 įrašyta 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1936–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Elžbieta Šimelevičienė

 [1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Społecznej, 1936, Nr. 20, psl. 595 - 596.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 364, ap. 1, b. 5, l. 132 - 133; b. 6. l. 1 - 2.

[3] Ten pat, F. 364, ap. 1, b. 6, l. 4 - 34.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:08