O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 370 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS JAUNIMUI AUKLĖTI IR GLOBOTI FONDĄ NR. 370

2007-04-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių Švento Kazimiero draugija jaunimui auklėti ir globoti (Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza Wychowania Młodzieży i Opieki nad nią) (1925-10-20–1938-01-26)

Lietuvių Švento Kazimiero draugija (1940-01-23–1940-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniaus žemei 1925-10-20 nutarimu Lietuvių Švento Kazimiero draugija jaunimui auklėti ir globoti įrašyta į Draugijų registrą eil. Nr. 350.[1]

Remiantis Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1927-02-10 nutarimu Nr. IY-AA-635/27 Lietuvių Švento Kazimiero draugija jaunimui auklėti ir globoti 1927-02-23 įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą eil. Nr. 616.

Draugijos būstinė buvo Vilniuje. Jos skyriai veikė Lenkijos Respublikos teritorijoje.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir centrinė valdyba Vilniuje, veikė revizijos komisija.[2]

Vilniaus vaivados 1938-01-26 nutarimu Lietuvių Švento Kazimiero draugija jaunimui auklėti ir globoti buvo likviduota.[3]

1940 m. draugija atnaujino veiklą ir buvo pavadinta Lietuvių Švento Kazimiero draugija. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui patvirtinus draugijos įstatus, ji 1940-01-23 įrašyta į Draugijų registrą eil. Nr. 9309.

Draugijos būstinė buvo Vilniuje. Jos skyriai veikė Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkui pavedus, vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus vedėjas Lietuvių Švento Kazimiero draugiją 1940-09-10 uždarė.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos tikslai buvo auklėti ir lavinti jaunus lietuvius, teikti jiems materialinę ir medicinos pagalbą.

Draugija steigė vaikų darželius, mokyklas, jaunimo ratelius, bibliotekas ir skaityklas, ambulatorijas, kooperatyvus; organizavo jaunimo suvažiavimus, vasaros stovyklas, kursus, kultūros ir sporto renginius, ekskursijas; rengė paskaitas, parodas, statė kryžius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių Švento Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1948 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašyta 18 neaprašytų saugojimo vienetų, kurie 1952 m. išbraukti iš apskaitos dokumentų kaip nerasti.

1964 m. rasti 6 fondui priklausantys saugojimo vienetai. 1965 m. rasti dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2003 m. iš Švento Kazimiero draugijos fondo Nr. 711 buvo perkeltos 5 bylos ir įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 370 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1936 m. Dokumentai lietuvių ir lenkų kalbomis.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, Barčių, Dargužių, Juodų Kalvių, Lynežerio, Mančiagirės, Miciūnų, Mockų, Papiškių, Žiūrių skyrių visuotinių narių susirinkimų, valdybų ir revizijos komisijų posėdžių, skyrių veiklos patikrinimų protokolai, raštai skyrių veiklos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1936 m. Dokumentai lietuvių ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1925, Nr. 11(46), psl. 5.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 370, ap. 1, b. 4.
[3] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 2097, l. 374.
[4] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 263.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:09