O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 374 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE 

LENKŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS BEPROCENTĖS KASOS PRIE ŠV. DVASIOS PARAPIJOS VILNIUJE DRAUGIJOS FONDĄ NR. 374

2005-12          Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lenkų krikščioniškosios beprocentės kasos prie Šv. Dvasios parapijos Vilniuje draugija (Stowarzyszenie „Polska Chrześcijańska Kasa Bezprocentowa przy Parafii Kościoła Św. Ducha w Wilnie”) (1938-01-12–1940-04-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lenkų krikščioniškosios beprocentės kasos prie Šv. Dvasios parapijos Vilniuje draugija 1938-01-12 buvo įrašyta į Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 2154). [1]

Draugija buvo Lenkų centrinės beprocenčio kredito kasos draugijos (Stowarzyszenie „Polska Centralna Kasa Kredytu Bezprocentowego”) narė, vykdė jos nurodymus, teikė veiklos ataskaitas. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija, ji veikė Vilniaus mieste, Šv. Dvasios parapijos teritorijoje. [2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas draugiją 1940-04-15 uždarė. [3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lenkų krikščioniškosios beprocentės kasos prie Šv. Dvasios parapijos Vilniuje draugijos nariais galėjo būti visi lenkų tautybės pilnamečiai krikščionys, rėmėjais – visi fiziniai arba juridiniai asmenys.

Draugija rūpinosi neturtingais lenkų tautybės krikščionimis, teikė jiems beprocentes paskolas prekybos, amatų arba žemės ūkio įmonėms steigti, prižiūrėjo, ar tinkamai vykdomi paskolų grąžinimo įsipareigojimai, konsultavo profesiniais, teisiniais, finansiniais klausimais, informavo apie galimybę tobulinti žinias profesinėse mokyklose, paskolų gavimo sąlygas, rengė kursus, paskaitas ir kt. [4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Lenkų krikščioniškosios beprocentės kasos prie Šv. Dvasios parapijos Vilniuje draugijos dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus draugijos dokumentus, 1978 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 374 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lenkų centrinės beprocenčio kredito kasos draugijos tvarkomieji dokumentai, Lenkų krikščioniškosios beprocentės kasos prie Šv. Dvasios parapijos Vilniuje draugijos nuostatai, Vilniaus miesto ir apskrities viršininko pranešimas apie draugijos uždarymą, susirašinėjimo dėl atleidimo nuo mokesčių dokumentai, gautų ir siųstų raštų registracijos knyga, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 374 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 53, ap. 23, b. 3312, l. 13.

[2] LCVA, F. 374, ap. 1, b. 2, l. 17 - 18; F. 53, ap. 23, b. 3312, l. 8 - 10.

[3] Ten pat, F. 374, ap. 1, b. 2, l. 1.

[4] Ten pat, F. 53, ap. 23, b. 3312, l. 8 - 9.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:11