O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 376 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS VAIVADIJOS KOMITETO MARŠALO JUZEFO PILSUDSKIO ATMINIMUI PAGERBTI FONDĄ NR. 376

2006-01-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus pilietinis maršalo Juzefo Pilsudskio laidotuvių iškilmių ir atminimo įamžinimo komitetas (Komitet Obywatelski Uroczystości Pogrzebowych i Uwiecznienia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie) (1935-05-14–1936-03-11)

Vilniaus vaivadijos komitetas maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti (Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie) (1936-03-12–1939 m. rugpjūčio mėn. )

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus pilietinis maršalo Juzefo Pilsudskio laidotuvių iškilmių ir atminimo įamžinimo komitetas organizuotas 1935-05-14 piliečių susirinkime (I Ogólne Zebranie Obywatelskie), sušauktame maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti.[1]

Komiteto vykdomojo skyriaus 1935-05-20 nutarimu buvo įsteigtos 3 sekcijos: laidotuvių, maršalo Juzefo Pilsudskio atminimo įamžinimo (Sekcja trwałego uwiecznienia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego), dar vadinta paminklo sekcija (Sekcja pomnikowa), ir finansų.[2]

Remiantis komiteto prezidiumo 1936-03-12 nutarimu Vilniaus pilietinis maršalo Juzefo Pilsudskio laidotuvių iškilmių ir atminimo įamžinimo komitetas pavadintas Vilniaus vaivadijos komitetu maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti. Maršalo Juzefo Pilsudskio atminimo įamžinimo sekcija pertvarkyta į Vilniaus maršalo Juzefo Pilsudskio paminklo statybos komitetą (Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie), veikusį pagal Vilniaus vaivadijos komiteto maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti nurodymus.[3]

Vilniaus vaivadijos komitetas maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti turėjo derinti savo veiklą su Vyriausiuoju komitetu maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti Varšuvoje.

Komitetą valdė komiteto prezidiumas, komiteto vykdomasis skyrius (Wydział Wykonawczy), vykdomojo skyriaus prezidiumas (Prezydium Wydziału Wykonawczego), revizijos komisija. Komitetas veikė Vilniaus vaivadijoje; jam pirmininkavo Vilniaus vaivada, kuris taip pat buvo Vyriausiojo komiteto maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti delegatu Vilniuje.[4]

Vilniaus vaivadijos komiteto maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 m. rugpjūčio mėn. komitetas dar veikė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Komiteto nariais galėjo būti tik fiziniai asmenys: visuomeninių organizacijų, valstybinių įstaigų atstovai, dvasininkai, karininkai, žurnalistai ir kiti.[6]

Komitetas organizavo Vilniuje maršalo Juzefo Pilsudskio širdies ir jo motinos palaikų laidojimo iškilmes, maršalo vardadienio minėjimą, informavo visuomenę apie numatomą Juzefo Pilsudskio paminklo Vilniuje statybą ir rinko jai lėšas, organizavo paminklo projekto konkursą, rengė parodas Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti, rūpinosi pastatų, susijusių su maršalo gyvenimu ir veikla, išsaugojimu, memorialinių lentų įrengimu ir kt.[7] Koordinavo vaivadijoje veikusių teritorinių komitetų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Vilniaus vaivadijos komiteto maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. Į apskaitos dokumentus 1949 m. įrašyti neaprašyti komiteto dokumentai: 7 saugojimo vienetai ir 0,5 kg pabirų.

1965 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 376 yra 1 apyrašas, 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vyriausiojo komiteto maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti aplinkraščiai, Vilniaus pilietinio maršalo Juzefo Pilsudskio laidotuvių iškilmių ir atminimo įamžinimo komiteto ir Vilniaus vaivadijos komiteto maršalo Juzefo Pilsudskio atminimui pagerbti posėdžių protokolai, komiteto sekcijų ir jų padalinių susirinkimų protokolai, teritorinių komitetų, revizijos komisijų posėdžių protokolai, susirašinėjimo dėl iškilmingo Juzefo Pilsudskio mirties metinių minėjimo bei jo širdies ir motinos palaikų perkėlimo į Rasų kapines, lėšų rinkliavos ir kitais klausimai dokumentai, pranešimai spaudai apie antkapio Rasų kapinėse statybą, komiteto narių sąrašai; Vilniaus maršalo Juzefo Pilsudskio paminklo statybos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 376 apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 467.
[2] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 447; F. 376, ap. 1, b. 2.
[3] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 488 - 489, 495; Monitor Polski, 1935, Nr. 130, psl. 2 - 3; F. 376, ap. 1, b. 11, l. 1 - 2.
[4] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 444 - 448; F. 376, ap. 1, b. 15, l. 102.
[5] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 411.
[6] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 407, 468.
[7] LCVA, F. 53, ap. 23, b. 3150, l. 37, 175, 180 - 190, 359; F. 376, ap. 1, b. 4.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:27