O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 446 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

POLICIJOS KLUBO IR SKYRIŲ FONDĄ NR. 446

2008-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos policijos sporto klubas (1932-06-11–1934-03-22)

Policijos sporto klubas (1934-03-23–1936-12-30)

Policijos klubas (1936-12-31–1940-09-20)

2. Lietuvos policijos sporto klubo Alytaus skyrius (1933 m. gegužės mėn.–1934-03-22)

Policijos sporto klubo Alytaus skyrius (1934-03-23–1936-12-30)

Policijos klubo Alytaus skyrius (1936-12-31–1940-09-20)

3. Policijos klubo Centrinis skyrius (1937-03-30–1940-09-20)

4. Lietuvos policijos sporto klubo Panevėžio skyrius (1932-10-01–1934-03-22)

Policijos sporto klubo Panevėžio skyrius (1934-03-23–1936-12-30)

Policijos klubo Panevėžio skyrius (1936-12-31–1940-09-20)

5. Lietuvos policijos sporto klubo Rokiškio skyrius (1932-09-30–1934-03-22)

Policijos sporto klubo Rokiškio skyrius (1934-03-23–1936-12-30)

Policijos klubo Rokiškio skyrius (1936-12-31–1940-09-20)

6. Lietuvos policijos sporto klubo Seinų skyrius (1932-10-31–1934-03-22)

Policijos sporto klubo Seinų skyrius (1934-03-23–1936-12-30)

Policijos klubo Seinų skyrius (1936-12-31–1940-09-20)

7. Policijos sporto klubo Ukmergės skyrius (1935 m. sausio mėn.–1936-12-30)

Policijos klubo Ukmergės skyrius (1936-12-31–1940-09-20)

8. Lietuvos policijos sporto klubo Utenos skyrius (1933-01-30–1934-03-22)

Policijos sporto klubo Utenos skyrius (1934-03-23–1936-12-30)

Policijos klubo Utenos skyrius (1936-12-31–1940-09-20)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Lietuvos policijos klubo įstatai 1932-06-11 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 65.

Klubą valdė visuotinis narių susirinkimas, klubo komitetas, revizijos komisija. Klubo veiklą prižiūrėjo klubo inspektorius, skiriamas Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento direktoriaus.

1934-03-23 Lietuvos policijos klubas pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo, rejestro Nr. 71. Klubas pavadintas Policijos sporto klubu.

Klubą valdė klubo pirmininkas, centro valdyba, centro revizijos komisija, visuotinis skyrių atstovų susirinkimas. Klubo pirmininką ir centro valdybos pirmininką skyrė vidaus reikalų ministras.

1936-12-31 klubas vėl pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo. Klubas pavadintas Policijos klubu ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 1315.

Policijos klubas buvo vidaus reikalų ministro žinioje, kuris jo veiklą prižiūrėjo per Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento direktorių. Klubą valdė visuotinis klubo susirinkimas, centro valdyba, klubo pirmininkas, kontrolės komisija, veikė garbės teismas.1

Apskrityse ir miestuose veikė klubo skyriai. Skyrius valdė skyriaus valdyba, revizijos komisija. Klubui 1934-03-23 bei 1936-12-31 pakeitus įstatus ir pavadinimą, pakeisti ir skyrių pavadinimai. Nuo 1934-03-23 skyrius valdė visuotinis skyriaus narių susirinkimas, skyriaus valdyba, revizijos komisija, nuo 1936-12-31 – skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba ir skyriaus pirmininkas, kurį skyrė centro valdyba.

2. Lietuvos policijos sporto klubo Alytaus skyrius pradėjo veikti 1933 m. gegužės mėn.2 Tiksli data, kada buvo įsteigtas Alytaus skyrius, nenustatyta.

1934-03-23 skyrius pavadintas Policijos sporto klubo Alytaus skyriumi, 1936-12-31 – Policijos klubo Alytaus skyriumi.

1937-03-30 skyrius įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2692.

3. Policijos klubo Centrinis skyrius 1937-03-30 įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2714. Skyrius pradėjo veikti 1937-04-01, veikė Kauno mieste.3

4. Lietuvos policijos sporto klubo Panevėžio skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1932-10-01. Skyrius 1933-05-09 įregistruotas Panevėžio miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 33. 4

1934-03-23 skyrius pavadintas Policijos sporto klubo Panevėžio skyriumi, 1936-12-31– Policijos klubo Panevėžio skyriumi.

1937-03-30 skyrius įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2700.

5. Lietuvos policijos sporto klubo Rokiškio skyrius įsteigtas 1932-09-30. 5

1934-03-23 skyrius pavadintas Policijos sporto klubo Rokiškio skyriumi, 1936-12-31 –Policijos klubo Rokiškio skyriumi.

1937-03-30 skyrius įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2701.

6. Lietuvos policijos sporto klubo Seinų skyriaus steigiamasi susirinkimas įvyko 1932-10-31.6

1934-03-23 skyrius pavadintas Policijos sporto klubo Seinų skyriumi, 1936-12-31 – Policijos klubo Seinų skyriumi.

1937-03-30 skyrius įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2703.

7. Tiksli data, kada įkurtas Policijos sporto klubo Ukmergės skyrius, nenustatyta. 1935 m. sausio mėn. skyrius jau veikė.7

1936-12-31 skyrius pavadintas Policijos klubo Ukmergės skyriumi. 1937-03-30 skyrius įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2709.

8. Lietuvos policijos sporto klubo Utenos skyriaus steigiamasis susirinkimas įvyko 1933-01-30. 8

1934-03-23 skyrius pavadintas Policijos sporto klubo Utenos skyriumi, 1936-12-31 – Policijos klubo Utenos skyriumi.

1937-03-30 skyrius įrašytas į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 2710.

Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko 1940-09-20 nutarimu Policijos klubas su visais jo padaliniais uždarytas.9

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Policijos klubo nariais galėjo būti policijos tarnautojai ir, centro valdybai sutikus, buvę policijos tarnautojai.

Policijos klubo tikslas buvo rūpintis policijos tarnautojų auklėjimo, mokslinimo, sporto ir sveikatos, poilsio reikalais, materialiai remti klubo narius.

Klubas rengė ekskursijas, kursus, parodas, vakarus, koncertus, organizavo sporto sekcijas, rungtynes, ypatingai klubas rūpinosi šaudymo sportu. Taip pat klubas steigė ir išlaikė sanatoriją, valgyklas, bibliotekas, šaudyklas, sporto aikšteles, leido žurnalą ,,Policija“, kitus leidinius.

2–8. Policijos klubo Alytaus, Centrinis, Panevėžio, Rokiškio, Seinų, Ukmergės, Utenos skyriai savo veikloje vadovavosi klubo įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Policijos klubo ir skyrių dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-05-09 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) perdavė Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialui 6 neaprašytas Policijos klubo Kauno miesto skyriaus bylas.

1953-10-14 LCVA iš Lietuvos TSR Ukmergės rajono valstybinio archyvo perėmė 25 Policijos klubo Ukmergės skyriaus fondo Nr. 959 bylas su apyrašu.

1958-03-20 LCVA iš Lietuvos TSR Kauno valstybinio archyvo perėmė 6 Policijos klubo Kauno miesto skyriaus fondo Nr. 446 bylas su apyrašu.

1958-10-21 į LCVA apskaitos dokumentus buvo įrašytas Policijos klubo Panevėžio skyriaus fondas Nr. 1521, 1 apyrašas, 16 bylų, o 1959 m. liepos mėn. – Policijos klubo Utenos skyriaus fondas Nr. 1107, 1 apyrašas, 18 bylų. Iš kur gauti šie dokumentai, nenustatyta.

1965-12-25, sujungus fondus Nr. 446, 959, 1521, 1107 bei sutvarkius neaprašytus dokumentus, buvo sudarytas Lietuvos policijos sporto klubo centro valdybos ir apskričių skyrių jungtinis fondas Nr. 446. Buvo sudaryti 7 apyrašai, į kuriuos įrašyti 124 apskaitos vienetai.

1968 m. į apyrašą Nr. 5 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas, 1973 m. į apyrašą Nr. 1 – 8 apskaitos vienetai, 1974 m. į apyrašą Nr. 6 – 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 446 yra 7 apyrašai, 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Centrinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti skyriaus narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo nario mokesčio mokėjimo, šaudymo ir kitų sporto šakų rungtynių klausimais dokumentai, narių sąrašai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Yra Seinų apskrities viršininko įstaigos veiklos byla.

 

Ukmergės skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti narių susirinkimų protokolai, skyriaus veiklos apyskaita, statistinės žinios, susirašinėjimo narių poilsio, šaudymo ir kitų sporto šakų rungtynių organizavimo, narių aprūpinimo ginklais, šaudmenimis, uniforma, Policijos klubo Ukmergės pasienio skyriaus steigimo klausimais dokumentai, šaudymo rungtynių rezultatai, mažojo kalibro šautuvų ginklalapiai, aukų Ginklų fondui lapai,narių registracijos knyga, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Alytaus skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti skyriaus valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo nario mokesčio mokėjimo klausimais dokumentai, narių sąrašai,pajamų-išlaidų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rokiškio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti skyriaus valdybos posėdžių, narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo šaudymo ir kitų sporto šakų rungtynių organizavimo, nario mokesčio mokėjimo, narių aprūpinimo ginklais, šaudmenimis, uniforma klausimais dokumentai, narių sąrašai, žinių lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Seinų skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti skyriaus steigiamojo susirinkimo, narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, skyriaus veiklos ataskaita ir veiklos planas, susirašinėjimo skyriaus steigimo, švenčių, šaudymo ir kitų sporto šakų rungtynių organizavimo, narių aprūpinimo ginklais, šaudmenimis, sporto inventoriumi, uniforma klausimais dokumentai, narių sąrašai, anketos ir lapai, prašymai priimti į klubą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Centro valdybos ir Panevėžio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Policijos klubo turto, dokumentų, finansų perdavimo aktai, kasos, inventoriaus patikrinimo aktai, pajamų ir išlaidų sąmatos, kiti finansų dokumentai.

Panevėžio skyriaus susirašinėjimo narių poilsio ir gydymo, šaudymo ir kitų sporto šakų rungtynių organizavimo, narių aprūpinimo ginklais, šaudmenimis, sporto inventoriumi, uniforma klausimais dokumentai, šaudymo rungtynių rezultatai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Utenos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti skyriaus valdybos posėdžių, narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo narių poilsio, šaudymo ir kitų sporto šakų rungtynių organizavimo, narių aprūpinimo sporto inventoriumi, uniforma klausimais dokumentai, narių sąrašai, prašymai priimti į klubą, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 377, ap. 10, b. 128.

2 LCVA. F. 399, ap. 2, b. 73.

3 LCVA. F. 446, ap. 1, b. 1, l. 1. F. 377, ap. 10, b. 128, l. 22, 23.

4 LCVA. F. 404, ap. 2, b. 311.

5 LCVA. F. 446, ap. 4, b. 2, l. 5.

6 LCVA. F. 446, ap. 5, b. 2, l. 1.

7 LCVA. F. 446, ap. 2, b. 1, l. 1.

8 LCVA. F. 446, ap. 7, b. 3, l. 1.

9 LCVA. F. 404, ap. 2, b. 311, l. 45-49. F. 446, ap. 6, b. 17.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:28