O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 535 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KLUBO FONDĄ NR. 535

2005-11- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių klubas (1921-06-28–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių klubo statutas 1921-06-28 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 98. Klubas buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Klubą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba (vėliau - seniūnų taryba) ir revizijos komisija.1

Klubas pakeitė savo statutą ir persiregistravo: 1923-02-09 -registro Nr. 282,2 1928-06-11 - registro Nr. 1096.3 Klubas 1932-11-25 pakeitė statutą į įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 104.4

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu klubas iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.5 Lietuvių klubas 1937-05-01 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2887.6

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu klubą uždarė.7

Sudarytojo veiklos sritis

Lietuvių klubo nariais galėjo būti visi pilnamečiai Kauno miesto gyventojai. Lietuvių klubo tikslas buvo organizuoti narių laisvalaikį, susitikimus su užsienio svečiais. Klubas galėjo steigti skaityklą, rengti koncertus, vakarėlius, organizuoti ekskursijas, paskaitas, gegužines, kortų lošimus, šachmatų ir biliardo žaidimus ir kitus pasilinksminimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad fondo dokumentai perduoti archyvui 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, todėl iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-04-28 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1967 m. ir 1996 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 535 yra 1 apyrašas, 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių klubo ir Lietuvių inteligentų klubo įstatai, klubo vidaus tvarkos taisyklės, visuotinių narių susirinkimų, valdybos, ir seniūnų tarybos, revizijos komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku, mokesčių inspekcija ir ligonių kasomis veiklos ir finansų klausimais dokumentai, seniūnų tarybos ir klubo narių, kreditorių ir debitorių sąrašai, lošimo kortomis taisyklės, balansai, finansinės apyskaitos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 535 apyraše Nr.1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 402, ap. 4, b. 120, 1. 1.

2 Ten pat, F. 402, ap. 4, b. 120, l. 2.

3 Ten pat, F. 402, ap. 4, b. 120, l. 14 – 17 a.p.

4 Ten pat, F. 402, ap. 4, b. 120, l. 27 - 30.

5 Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.

6 LCVA, F. 402, ap. 5, b. 207, l. 1 - 3.

7 Ten pat, F. 402, ap. 5, b. 207, l. 35.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:29