O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 552 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS „TARBUTO“ DRAUGIJOS IR DRAUGIJOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 552

2007-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Kauno sionistų draugijos Mokyklos ir švietimo skyrius „Tarbut“ (1919-05-14–1920-05-19)

Lietuvos sionistų draugijos Mokyklos ir švietimo skyrius „Tarbut“ (1920-05-20–1923 m. sausio mėn.)

Lietuvos sioninkų organizacijos Mokyklos ir švietimo skyrius „Tarbut“ (1923 m. sausio mėn.–1926-07-02)

Lietuvos „Tarbuto“ draugija (1926-07-03–1940-08-20)

2. Lietuvos „Tarbuto“ draugijos Vilniaus skyrius (1940-01-10–1940-08-20)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Kauno sionistų draugijos įstatai 1919-05-14 įregistruoti Vidaus reikalų ministerijoje, rejestro Nr. 3. Draugija įsteigė Mokyklos ir švietimo skyrių „Tarbut“.

1920-05-20 draugijai pakeitus įstatus ir pavadinimą,[1] Kauno sionistų draugijos Mokyklos ir švietimo skyrius „Tarbut“ pavadintas Lietuvos sionistų draugijos Mokyklos ir švietimo skyriumi „Tarbut“.

1923 m. sausio mėn. Lietuvos sionistų draugijai pakeitus įstatus ir pavadinimą, Lietuvos sionistų draugijos Mokyklos ir švietimo skyrius pavadintas Lietuvos sioninkų organizacijos Mokyklos ir švietimo skyriumi „Tarbut“.

Lietuvos sioninkų organizacijos Mokyklos ir švietimo skyrius „Tarbut“ 1926 m. reorganizuotas į Lietuvos „Tarbuto“ draugiją.

Lietuvos „Tarbuto“ draugijos įstatai 1926-07-03 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 789. Draugijai vadovavo visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1936-09-23 Lietuvos „Tarbuto“ draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 884.[2]

2. Lietuvos „Tarbuto“ draugijos Vilniaus skyrius 1940-01-10 įregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 9287.[3] Skyriui vadovavo skyriaus visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-20 nutarimu draugija ir jos skyriai uždaryti.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Lietuvos „Tarbuto“ draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai žydų tautybės Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo ugdyti žydų kultūrą ir hebrajų kalbą tarp Lietuvos žydų.

Draugija steigė vaikų darželius, pradžios ir vidurines mokyklas bei gimnazijas hebrajų dėstomąja kalba, profesines, komercines ir technikos mokyklas, mokytojų seminarijas ir kursus, bibliotekas, skaityklas, klubus, knygynus, fondus neturtingiems moksleiviams šelpti, rengė parodas, paskaitas, vakarus, leido leidinius.

2. Lietuvos „Tarbuto“ draugijos Vilniaus skyrius. Skyrius savo veikloje vadovavosi draugijos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Žydų švietimo draugijos „Tarbut“ fondo dokumentai įrašyti 1949-11-29. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1952-11-26 dokumentai buvo sutvarkyti ir sudarytas fondo Nr. 552 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 890 apskaitos vienetų

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą Nr. 1 1961 m., 1965 m. ir 1968 m. papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas „Tarbut“ žydų švietimo ir kultūros draugijos dokumentus 1968-04-09 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo. Buvo perimti 273 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr.2.

1979 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2000 m. buvo patikslintos bylų antraštės. Bylų numeracija nepakeista. Sudaryti 6 nauji apskaitos vienetai. Į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti iš fondo Nr. 295 perkelti 5 apskaitos vienetai. Buvo patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos „Tarbuto“ draugija“.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvos „Tarbuto“ draugija ir draugijos Vilniaus skyrius“.

Iš viso fonde Nr. 552 yra 2 apyrašai, 1166 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, aplinkraščiai, memorandumai, visuotinių narių susirinkimų, centro komiteto posėdžių protokolai, Kauno dvejų metų pedagoginių kursų „Tarbut“ pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su žydų organizacijomis užsienyje, Švietimo ministerija, žydų mokyklomis ir skyriais draugijos, skyrių ir mokyklų veiklos klausimais dokumentai, žydų mokytojų, mokinių, vaikų darželių, sąrašai, kursų baigimo pažymėjimai, kursų mokinių asmens bylos, mokytojų anketos, asmenų prašymai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o kursų mokinių asmens bylos, kursų baigimo pažymėjimai, mokytojų anketos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 yra 884 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Lietuvos „Tarbuto“ draugijos ir Hebrajų vaidybos studijos įstatai, Lietuvos „Tarbuto“draugijos Hebrajų kalbos kursų statutas, draugijos centro komiteto ir valdybos aplinkraščiai, memorandumai, visuotinių narių susirinkimų, mokytojų konferencijų, Kauno dvejų metų pedagoginių kursų „Tarbut“ egzaminų komisijos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ir Švietimo ministerijomis, Lietuvos žydų mokytojų sąjunga „Hamore“ ir kitomis žydų organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, žydų mokyklomis, vaikų darželiais, draugijos skyriais, asmenimis, skyrių steigimo, mokymo įstaigų veiklos, finansinės paramos ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie žydų mokyklas, vaikų darželius, mokytojų anketos, prašymai priimti į kursus ir leisti laikyti egzaminus jaunesniojo mokytojo cenzui įgyti, kursų mokinių asmens bylos ir kursų baigimo pažymėjimai, finansų dokumentai.

Lietuvos „Tarbuto“ draugijos Vilniaus skyriaus narių susirinkimo protokolas, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Vilniaus miesto ir apskrities viršininku, Vilniaus miesto pradžios mokyklų inspekcija, draugijos centro valdyba, Lenkijos Respublikoje veikusiomis žydų draugijomis, Žydų centriniu švietimo komitetu, Amerikos žydų draugija „Džoint“, žydų mokyklomis, vaikų darželiais, asmenimis draugijos ir jos mokymo įstaigų veiklos, finansinės paramos ir kitais veiklos klausimais dokumentai

Veiklos bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o kursų mokinių asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 552 apyraše Nr. 2 įrašyti 282 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b.4.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 310.
[3] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 217, l. 1.
[4] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 310. 
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 08:59