O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 559 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SĄJUNGOS GINKLUOTOMS KRAŠTO PAJĖGOMS REMTI FONDĄ NR. 559

2005-12-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Sąjunga ginkluotoms krašto pajėgoms remti (1935-07-23–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Sąjungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti įstatai 1935-07-23 registruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 90.

Sąjungą valdė visuotinis sąjungos apygardų atstovų suvažiavimas, suvažiavimo išrinkta centro valdyba ir revizijos komisija.[1] Sąjunga 1939 m. turėjo 20 apygardos valdybų ir 183 skyrius.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu sąjunga iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Sąjunga 1936-09-23 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 894.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-26 nutarimu sąjungą uždarė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Sąjunga ginkluotoms krašto pajėgoms remti buvo nepolitinė ir nepartinė visuomenės organizacija. Jos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai.

Sąjungos tikslas buvo materialiai ir moraliai remti ginkluotas krašto pajėgas, palaikyti ir platinti krašto saugumo nuo išorės grėsmės, kariuomenės ir visuomenės suartėjimo bei bendradarbiavimo idėjas.

Sąjunga rinko aukas Ginklų fondui, šaukė suvažiavimus, susirinkimus ir kongresus, leido ir platino periodinę spaudą ir knygas, palaikė ryšius su karinėmis organizacijomis, supažindino civilius gyventojus su krašto gynybos priemonėmis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Sąjungos ginkluotoms krašto pajėgoms remti dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-12-25 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

1965-07-22 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 559 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti sąjungos įstatai, centro valdybos aplinkraščiai, Ginklų fondui aukoti taisyklės, statistinės žinios apie apygardų ir skyrių valdybas, centro valdybos susirašinėjimo su skyriais veiklos ir finansų klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, aukų lapai;

Alytaus skyriaus narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, veiklos apžvalga, susirašinėjimo su valsčių savivaldybėmis, policijos viršininku aukų Ginklų fondui rinkimo klausimu dokumentai, nutarimai, aukojusiųjų sąrašai,  finansinės apyskaitos;

Ariogalos skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, narių knyga ir asmenų prašymai priimti į skyrių;

Dotnuvos skyriaus finansinė ataskaita;

Gudžiūnų skyriaus narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai;

Linkuvos skyriaus narių sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 559 apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 402, ap. 4 b. 768, 1. 2 - 5a.p.
[2] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 240, l. 40.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 240, l. 2.
[5] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 240, l. 52
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:37