O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 560 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ IR ATSARGOS KARININKŲ SĄJUNGŲ IR JŲ SKYRIŲ FONDĄ NR. 560

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjunga (1927-02-10–1933-06-22)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga (1933-06-23–1940-08-26)

2. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Alytaus skyrius (1928-04-27–1931 m. vasario mėn.)

Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus Alytaus skyrius (1931 m. vasario mėn.–1933 m. liepos mėn.)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus Alytaus skyrius (1933 m. liepos mėn.–1940-08-26)

3. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius (1927-04-30–1933-09-01)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos kareivio Prano Eimučio Kauno skyrius (1933-09-02–1940-08-26)

4. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Marijampolės skyrius (1926-12-19–1933 m. liepos mėn.)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Marijampolės skyrius (1933 m. liepos mėn.–1940-08-26)

5. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Trakų skyrius (1927-01-06–1933 m. liepos mėn.)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Trakų skyrius (1933 m. liepos mėn.–1940-08-26)

6. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Utenos skyrius (1927 m. balandžio mėn.–1933 m. liepos mėn.)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos skyrius (1933 m. liepos mėn.–1940-08-26)

7. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Žagarės skyrius (1934-09-16–1940-08-26)

8. Atsargos karininkų sąjunga (1924-01-19–1936-04-03)

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga (1936-04-04–1940-08-26)

9. Atsargos karininkų sąjungos Kauno skyrius (1933-11-29–1936-04-03)

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Kauno skyrius (1936-04-04–1940-08-26)

10. Atsargos karininkų sąjungos Utenos skyrius (1933 m. gruodis–1936-04-03)

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Utenos skyrius (1936-04-04–1940-08-26)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos įstatai 1927-02-10 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 917.[1] Sąjungą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba, revizijos komisija ir Vyriausias garbės teismas.

Sąjungos centro valdyba 1931 m. vasario mėn. aplinkraščiu Nr.2 leido skyriams, gavus centro valdybos leidimą, pasivadinti žuvusių savanorių vardais.[2]

Sąjunga 1933-06-23 pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Įstatai įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 68.

Sąjunga 1936-06-06 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 109. Sąjunga 1939 m. turėjo 35 skyrius.[3] Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministras 1940-08-26 nutarimu sąjungą su visais jos skyriais uždarė.[4]

2. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Alytaus skyrius. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Alytaus skyrius 1928-04-27 įregistruotas Alytaus apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 322.[5]

1931 m. vasario mėn. skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus Alytaus skyriumi.

1933 m. liepos mėn. skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Alytaus skyriumi.

Skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7022.

3. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius 1927-04-30 įregistruotas Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 938.1

1933-09-02 skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos kareivio Prano Eimučio Kauno skyriumi ir įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 96.

Skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7001.[6]

4. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Marijampolės skyrius. Marijampolės apskrities savanorių 1926-12-19 suvažiavime buvo išrinkta valdyba. 1926-12-20 įvyko pirmasis valdybos posėdis.[7] Data, kada Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Marijampolės skyrius įregistruotas Marijampolės apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta.

1933 m. liepos mėn. skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Marijampolės skyriumi.

Skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7004.[8]

5. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Trakų skyrius. 1927-01-06 įvyko Trakų apskrities savanorių suvažiavimas Kaišiadoryse, kuriame buvo išrinkta valdyba. 1927-01-17 įvyko Trakų skyriaus valdybos pirmasis posėdis.[9] Data, kada Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Trakų skyrius, įregistruotas Trakų apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta.

1933 m. liepos mėn. skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Trakų skyriumi.

Skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7016.[10]

6. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos skyrius. Lietuvos kariuomenės savanorių sąjungos Utenos skyrius įsteigtas 1927 m. balandžio mėn.[11] Data, kada skyrius įregistruotas Utenos apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta.

1933 m. liepos mėn. skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Utenos skyriumi.

Skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7017.[12]

7. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Žagarės skyrius. 1934-09-16 įvyko steigiamasis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Žagarės skyriaus susirinkimas ir buvo išrinkta valdyba.[13]Data, kada skyrius įregistruotas Šiaulių apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta.

Skyrius 1937-11-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 7021.[14]

8. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga.

Atsargos karininkų sąjungos įstatai 1924-01-19 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 396.[15] Sąjungą valdė visuotinis skyrių atstovų susirinkimas, sąjungos pirmininkas, centro valdyba ir revizijos komisija.

Sąjunga pakeitė savo įstatus ir juos perregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje: 1930-06-12, registro Nr. 1352, 1933-07-17, registro Nr. 78 ir 1935-02-20, registro Nr. 22.

Sąjunga 1936-04-04 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 18. Sąjunga pakeitė įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga. Sąjunga 1939 m. turėjo 21 skyrių.[16] Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir sąjungos pirmininko paskirtas skyriaus pirmininkas.

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga ir jos skyriai 1940-08-26 uždaryti.[17]

9. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Kauno skyrius. 1933-11-29 įvyko Atsargos karininkų sąjungos Kauno skyriaus steigiamasis suvažiavimas, kuriame buvo išrinkta valdyba.[18] Data, kada skyrius įregistruotas Kauno apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta.

1936-04-04 skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Kauno skyriumi.

Skyrius 1938-04-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 8453.

10. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Utenos skyrius. 1933 m. gruodžio mėn. Atsargos karininkų sąjungos Utenos skyriaus steigiamajame susirinkime buvo išrinkta valdyba.[19] Data, kada skyrius įregistruotas Utenos apskrities viršininko įstaigoje, nenustatyta.

1936-04-04 skyrius pavadintas Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Utenos skyriumi.

Skyrius 1938-04-23 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr.8468.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga. Sąjungos aktyviaisiais nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenės savanoriai, o nariais rėmėjais - visi Lietuvos piliečiai. Sąjungos tikslas buvo ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti lietuvių tautinę sąmonę, rūpintis narių ir žuvusių savanorių kūrėjų šeimų materialine padėtimi. Sąjunga rėmė ginkluotas krašto pajėgas, rūpinosi kariniu narių parengimu, organizavo ekskursijas, paskaitas, kursus, platino knygas ir periodinius leidinius, steigė ir išlaikė ekonomines įmones, skyrė pašalpas, paskolas.

2–7. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Alytaus, Kauno kareivio Prano Eimučio, Marijampolės, Trakų, Utenos, Žagarės skyriai. Skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

8. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjunga. Sąjungos nariais galėjo būti visi Lietuvos kariuomenėje tarnavę karininkai, nariais rėmėjais - visi Lietuvos piliečiai. Sąjungos tikslas buvo jungti visus atsargos karininkus, saugoti ir ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ugdyti tautinę narių sąmonę, rūpintis nariais. Sąjunga galėjo steigti klubus, biurus, skaityklas, savišalpos kasas, leisti knygas ir periodinę spaudą.

9–10. Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos Kauno ir Utenos skyriai. Skyriai savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos bylos perduotos archyvui 1940 m. Dokumentų perėmimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1959-04-27 sudarytas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos fondo apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 259 apskaitos vienetai.

Sutvarkius 1967 m. rastas neaprašytas bylas 1967-12-21 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai ir sudarytas jungtinis Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungų fondas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968 m., 1969 m. ir 1991 m. papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai. 2006 m. patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir atsargos karininkų sąjungos ir jų skyriai.“

Iš viso jungtiniame fonde Nr. 560 yra 1 apyrašas, 274 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Rokiškio skyriaus ir Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos skyrių dokumentų yra fonde Nr. 948.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatai, kongresų, atstovų ir apskričių skyrių suvažiavimų šaukimo, pašalpos ir paskolos skyrimo, rinkliavų rinkimo taisyklės; centro valdybos aplinkraščiai; skyrių atstovų susirinkimų, centro valdybos posėdžių, skyrių visuotinių susirinkimų ir valdybų posėdžių protokolai; sąjungos veiklos apžvalgos; statistinės žinios apie skyrių valdybų narius, skyrių narius, narių sąrašai; susirašinėjimo su Kauno apskrities viršininku ir  skyriais skyrių steigimo, skyrių atstovų susirinkimų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; savanorių prašymai priimti į skyrius, gauti kūrėjo–savanorio medalį, tarnybą, skirti pašalpą, žemę; sąjungos finansų dokumentai;

Alytaus skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su centro valdyba, skyriaus nariais susirinkimų organizavimo, vykimo į savanorių kongresą Kaune, nario mokesčio mokėjimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; savanorių pareiškimai priimti į skyrių, skirti žemę, valdybos pranešimai apie priėmimą į skyrių; narių, prašymų ir skundų sąrašai, karininko A. Juozapavičiaus paminklui statyti aukų lapai, finansų dokumentai;

Kauno skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, revizijos komisijos aktai, susirašinėjimo su centro valdyba veiklos klausimais dokumentai, savanorių pareiškimai priimti į skyrių, narių prašymai skirti paskolą ir pašalpą, finansų dokumentai;

Marijampolės skyriaus valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Marijampolės apskrities komendantūra, sąjungos centro valdyba kūrėjo–savanorio medalio gavimo, sąjungos įstatų platinimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, savanorių pareiškimai priimti į skyrių;

Trakų skyriaus dokumentai: valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba mokesčių už žemę mokėjimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, savanorių pareiškimai priimti į skyrių;

Utenos skyriaus valdybos posėdžių protokolai, savanorių pareiškimai priimti į skyrių ir anketinės žinios;

Žagarės skyriaus visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba atstovų į visuotinį sąjungos skyrių atstovų susirinkimą rinkimų klausimu dokumentai, narių sąrašai;

Lietuvos kariuomenės atsargos karininkų sąjungos centro valdybos įsakymai stoti į Šaulių sąjungą, atvykti į skyrių primininkų susirinkimus, visuotinių susirinkimų ir centro valdybos posėdžių protokolai; statistinės žinios apie skyrių narius, susirašinėjimo su skyriais visuotinų susirinkimų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai; Trakų skyriaus narių sąrašai.

Kauno skyriaus visuotinių narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su centro valdyba pašalpų skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, žinios apie narius;

Utenos skyriaus 1937–1938 m. veiklos apyskaita, susirašinėjimo su centro valdyba visuotinių narių susirinkimų organizavimo, nario liudijimo įsigijimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, valdybos narių sąrašas.

Apyraše įrašyti Turizmo sąjungos įstatai, Savanorių jaunimo sąjungos veikimo instrukcijos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 274 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 402, ap. 4, b. 503, 1. 2 - 3a.p., 25a.p.
[2] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 30, l. 22.
[3] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 157, l. 2, 38a.
[4] LCVA, F. 402, ap.5, b. 188, l. 1.
[5] LCVA, F. 399, ap. 2, b. 69, l. 1.
[6] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1110, l. 1.
[7] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 2, l. 25.; b. 195, l. 75; b. 199, l. 1.
[8] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1109, l. 1.
[9] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 2, l. 16, 148; b. 190, l. 1.
[10] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1133, l. 2.
[11] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 155, l. 1 - 15.
[12] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1132, l. 1.
[13] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 210, l. 7.
[14] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1137, l. 1.
[15] LCVA, F. 402, ap. 4, b. 280, l. 1 - 43a.p.
[16] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 91, l. 2, 9, 13.
[17] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 284, l. 32.
[18] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 52, l. 269.
[19] LCVA, F. 560, ap. 1, b. 268, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 09:39