O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 568 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS LIETUVAIČIŲ ROMOS KATALIKIŲ ŠV. ZITOS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 568

2006-05-      Nr. -SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Vilniaus lietuvaičių Romos katalikių šv. Zitos draugija (Litewskie Rz. - Katolickie Stowarzyszenie Sług Imienia Św. Zyty w Wilnie) (1913 m.–1940-09-10)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus lietuvaičių Romos katalikių šv. Zitos draugija (Litewskie Rz. - Katolickie Stowarzyszenie Sług Imienia Św. Zyty w Wilnie) pradėjo veikti 1913 m.

Vilniaus vaivados 1927-09-11 sprendimu draugija įtraukta į Draugijų ir sąjungų registrą, registro Nr. 742. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Draugija 1940-04-20 įrašyta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą Nr. 9498.

LTSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-10 nutarimu draugija uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Vilniaus lietuvaičių Romos katalikių šv. Zitos draugijos paprastaisiais nariais galėjo būti visos lietuvės Romos katalikės, o nariais rėmėjais – visi lietuviai.

Draugijos tikslas buvo materialiai ir moraliai remti lietuves katalikes. Draugija rūpinosi sergančiais draugijos nariais, skatino narius laikytis katalikų bažnyčios nustatytos tvarkos, steigė ir išlaikė mokyklas, kooperatyvus, dirbtuves, senelių prieglaudas, valgyklas, knygynus, skaityklas ir kt., rengė paskaitas, organizavo koncertus, spektaklius ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose duomenų apie Vilniaus lietuvaičių Romos katalikių šv. Zitos draugijos bylų perdavimą archyvui nėra.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1950-12-23 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 568 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, prašymai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos į apyrašą įrašytos pagal svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 1367, ap. 1, b. 1871, l. 1 - 44.
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:29