O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 569 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUGIJOS KUNIGAMS ŠELPTI FONDĄ NR. 569

2006-02-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seinų vyskupijos kunigų susišelpimo draugija (1924-06-23–1928-09-06)

Vilkaviškio vyskupijos kunigų susišelpimo draugija (1928-09-07–1936-10-13)

Draugija kunigams šelpti (1936-10-14–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Seinų vyskupijos kunigų susišelpimo draugijos įstatai 1924-06-23 įregistruoti Vilkaviškio apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 31. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.[1]

Draugija 1928-09-07 pakeitė savo įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Vilkaviškio vyskupijos kunigų susišelpimo draugija. Įstatai perregistruoti Vilkaviškio apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 185.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu[3] draugija pakeitė pavadinimą ir įstatus. Ji pavadinta Draugija kunigams šelpti. 1936-10-14 draugija perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 929.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu draugija uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos kunigams šelpti nariais galėjo būti visi katalikai kunigai. Draugijos tikslas buvo rūpintis sergančiais arba dėl senatvės nebegalinčiais eiti kunigo pareigų draugijos nariais, šelpti katalikus kunigus ir ne draugijos narius. Draugija skyrė nariams pašalpas, aprūpino medikamentais, steigė ir išlaikė bendrabučius, ligonines.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Draugijos kunigams šelpti 1 byla archyve gauta 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta..

1954-02-27 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 569 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylos apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Draugijos kunigams šelpti įstatai ir visuotinių narių susirinkimų protokolai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - L CVA), F. 1367, ap. 1, b. 89, 1. 1a.p.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 89, l. 8.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522–3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 89, l. 5.
[5] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 89, l. 24.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:30