O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 570 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS UTENOS RAJONO FONDĄ NR. 570

2007-10-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos rajonas (1926-04-27–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikių moterų draugija 1919–1925 m. kiekvienoje vyskupijoje steigė skyrius, 1926–1931 m. apskrityse ir apylinkėse steigė draugijos rajonus ir skyrius, 1932–1940 m. - draugijos regionus, regionuose - draugijos rajonus, o rajonuose - skyrius.

Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos rajonas 1926-04-27 įregistruotas Utenos apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 21.

1937-05-21 Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos rajonas persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 3084.[1]

Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos rajoną valdė draugijos rajono skyrių atstovų konferencija, valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu Lietuvių katalikių moterų draugija su visais padaliniais uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikių moterų Utenos rajonas savo veikloje vadovavosi Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatais, vadovavo draugijos rajone veikiančių skyrių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos skyriaus dokumentai įrašyti 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1953-09-08 sudarytas Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos skyriaus fondo Nr. 570 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 10 apskaitos vienetų.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvių katalikių moterų draugijos Utenos rajonas.“

Iš viso fondo Nr. 570 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikių moterų Utenos rajono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikių moterų draugijos fonde Nr. 567.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos centro valdybos aplinkraščiai, Tauragnų skyriaus narių susirinkimų protokolai, asmenų prašymai priimti į draugiją, Stirnių, Anykščių, Leliūnų skyriuose gauti raštai, Utenos rajono, Skiemonių, Leliūnų skyrių finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 570 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1931–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 567, ap. 2, b. 42, l. 17, 19, 39.
[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 31
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:31