O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 571 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUGIJOS UŽSIENIŲ LIETUVIAMS REMTI FONDĄ NR. 571

2006-01-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Užsienių lietuviams remti draugija (1931-12-23–1936-10-30)

Draugija užsienių lietuviams remti (1936-10-31–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Užsienių lietuviams remti draugijos įstatai 1931-12-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1484. Draugiją valdė skyrių atstovų suvažiavimas, suvažiavimo išrinkta centro valdyba, centro revizijos komisija.[1] Draugija 1939 m. turėjo 9 skyrius.[2]

Vadovaudamasi 1936-02-01 Draugijų įstatymu, draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Užsienių lietuviams remti draugija pakeitė savo įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Draugija užsienių lietuviams remti. Draugija 1936-10-31 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1068.[4]

1940-08-26 draugija uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos užsienių lietuviams remti nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo morališkai ir materialiai remti lietuvius, gyvenančius užsienyje. Draugija rūpinosi lietuvių, gyvenančių užsienyje, tautine kultūra ir švietimu, bendradarbiavo su lietuvių organizacijomis užsienyje, rėmė užsienio lietuvių spaudą, supažindino Lietuvos visuomenę su užsienio lietuvių padėtimi.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 33 Draugijos užsienių lietuviams remti neaprašytos bylos gautos archyve 1949-11-24. Dokumentų perdavimo ir priėmimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai, nenustatyta.

1950-12-29 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 24, o 1952-10-07 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. ir 1965 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-10-31 perdavė archyvui 1 Draugijos užsienių lietuviams remti neaprašytą bylą, kuri 1980 m. buvo įrašyta į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 571 yra 2 apyrašai, 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo aukų rinkliavos klausimais dokumentai, užsienio beturčiams lietuviams skirtų knygų sąrašai, aukų lapai ir finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 571 apyraše Nr. 1 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Švietimo ministerija, valsčių viršaičiais muziejininko ir kraštotyrininko A.Račkaus parodos, loterijų organizavimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai; revizijos komisijos aktai, narių rėmėjų, tarnautojų, draugijos knygų, inventoriaus, Kauno apskrityje leidžiamų laikraščių ir žurnalų sąrašai; aukų, tarnautojų algų lapai, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją

Iš viso fondo Nr. 571 apyraše Nr. 2 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 402, ap. 4, b. 623, 1. 6-9.
[2] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 254, l. 29.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 402, ap. 5, b. 254, l. 2.
[5] LCVA, F. 377, ap. 10, b. 284, l. 9.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:44