O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 573 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ VISUOMENĖS KLUBO FONDĄ NR. 573

2005-11-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių visuomenės klubas (1920-09-18–1940-07-29)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Telšių visuomenės klubo įstatus 1920-09-18 įregistravo Telšių apskrities viršininkas, registro Nr. 9. Klubas buvo juridinis asmuo, turėjo savo antspaudą. Klubą valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir seniūnų taryba.[1]

Klubas 1926-01-23 pakeitė savo įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 9/203.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu klubas iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Telšių visuomenės klubas 1936-12-16 perregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 1251.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-07-29 nutarimu klubą uždarė.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Telšių visuomenės klubo nariais galėjo būti visi pilnamečiai Telšių miesto gyventojai. Klubo tikslas buvo organizuoti narių laisvalaikį. Klubas galėjo steigti skaityklą ir knygyną, rengti koncertus, spektaklius,vakarus, įsteigti sporto skyrių, organizuoti paskaitas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose (fondo lape) yra įrašas, kad fondo dokumentai perduoti archyvui 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, todėl iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai sutvarkyti ir 1954-01-12 sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.573 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Telšių visuomenės klubo įstatai, klubo lankymo taisyklės, visuotinių narių susirinkimų protokolai, statistinės žinios apie klubą, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Telšių apskrities mokesčių inspekcija veiklos ir finansų klausimais dokumentai, narių, klubo turto sąrašai, patalpų nuomos sutartys, finansinės apyskaitos, asmenų prašymai priimti į klubą.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 573 apyraše Nr.1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra pastatų planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 1807, 1. 1 - 3.
[2] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 1807, l. 5-7, a.p.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 1807, l. 10.
[5] Ten pat, F. 1367, ap.1, b.1807, l. 30
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:25