O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 575 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS PALANGOS SKYRIAUS FONDĄ NR. 575

2005-11-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyrius (1928-12-17–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyrius 1928-12-17 registruotas Kretingos apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 145, vadovavosi draugijos įstatais.[1] Skyrius veikė Palangos mieste ir valsčiuje. Skyrių valdė visuotiniai skyriaus narių susirinkimai, skyriaus valdyba ir kontrolės komisija.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, skyrius turėjo iki 1936-07-01 persiregistruoti.[3] Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyrius 1938-03-02 įregistruotas ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 8222.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-08-26 nutarimu uždarė Lietuvai pagražinti draugiją su visais jos skyriais.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyriaus nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, pritariantys draugijos veiklai. Skyrius rūpinosi krašto kultūros reikalais, saugojo meno, istorijos ir gamtos paminklus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyriaus dokumentai perduoti archyvui 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-04-24 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 575 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvai pagražinti draugijos statutas ir įstatai, centro valdybos aplinkraščiai, Birutės kalno ir parko švaros bei tvarkos palaikymo taisyklės, skyriaus visuotinių narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su Žemės ūkio ministerija, Kretingos apskrities viršininku, Palangos miesto burmistru veiklos klausimais dokumentai; Birutės kalno ir parko perdavimo draugijos centro valdybai akto nuorašas; skyriaus narių sąrašai, finansinės apyskaitos, aukų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 575 apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927–1938 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 575, ap. 1, b. 1, l. 77.
[2] LCVA, F. 575, ap. 1, b. 1, l. 128 - 129.
[3] Vyriausybės žinios, 1936, Nr.522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 348, l. 57.
[5] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b.348, l. 69.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:25