O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 577 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ SKAUTŲ TUNTŲ FONDĄ NR. 577

2010-05-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų rajono tuntas (1930-12-06–1936-10-01)

1. Biržų skautų tuntas (1936-10-02–1940-07-18)

2. Biržų skaučių tuntas (1936-10-02–1940-07-18)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pirmieji skautai Biržuose susibūrė 1924 m. vasario mėn.[1]

Lietuvos skautų sąjungos šefo 1930-12-06 įsakymu Nr. 5 įsteigtas Biržų rajono tuntas.[2]

Lietuvos skautų sąjungos tarybos pirmininko 1936-10-02 įsakymu Nr. 20 Biržų rajono tuntas pertvarkytas – 1936-10-02 įsteigti Biržų skautų tuntas[3] ir Biržų skaučių tuntas.[4]

Biržų skautų tuntas vienijo Biržų rajono vyrų draugoves ir buvo pavaldus Lietuvos skautų sąjungos skautų brolijai, Biržų skaučių tuntas - rajono moterų draugoves ir buvo pavaldus Lietuvos skautų sąjungos skaučių seserijai.

Tuntų veiklą reglamentavo Lietuvos skautų sąjungos įstatymas, Lietuvos skautų sąjungos statutas,[5] kiti teisės aktai, veiklą kontroliavo Lietuvos skautų sąjunga ir Švietimo ministerija.

1940-07-20 Lietuvos skautų sąjungos likvidavimo įstatymu[6] Lietuvos skautų sąjunga ir jos padaliniai nuo 1940-07-18 likviduoti.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Biržų rajono, Biržų skautų tunto ir Biržų skaučių tunto nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai, o nuo 1935 m. ir jaunuoliai nuo 7 metų amžiaus, pritariantys skautų idėjoms ir aktyviai dalyvaujantys organizacijos veikloje.

Tuntui priklausė Biržų apskrities ribose veikusios skautų draugovės, būreliai ir skiltys, o vadovavo tuntininkas ir tunto vadija.

Tuntas organizavo vietos skautus, vadovavo ir prižiūrėjo jų veiklą, rengė suvažiavimus, organizavo kursus, paskaitas, stovyklas, iškylas, ekskursijas, parodas, platino knygas ir laikraščius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos skautų sąjungos Biržų skautų tunto dokumentai į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą perduoti 1940 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1959-05-07 sudarytas fondo Nr. 577 apyrašas Nr. 2, į kurį buvo įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 577 yra 1 apyrašas, 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Biržų skautų tunto veiklos dokumentai yra įrašyti ir fondo Nr. 576 apyrašuose Nr. 1, 2, 5.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos skautų sąjungos Vyriausio štabo įsakymai ir aplinkraščiai, skautų ir skaučių tuntų bei draugovių vadų įsakymai, aplinkraščiai, draugovių posėdžių protokolai, tuntų ir draugovių veiklos apyskaitos, susirašinėjimo veiklos, draugovių ir skilčių kūrimo, kursų, sueigų, stovyklų ir ekskursijų organizavimo, skautų spaudos prenumeravimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, statistinės žinios apie tuntus ir draugoves, draugovių ir narių sąrašai, asmenų prašymai priimti į sąjungą, 1940 m. turto perdavimo aktai, turto ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra skautų nuotraukų, stovyklos planas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus specialistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 577, ap. 2, b. 1, l. 40, 43.
[2] LCVA. F. 576, ap. 2, b. 17, l. 5.
[3] LCVA. F. 576, ap. 3, b. 215, l. 182.
[4] LCVA. F. 576, ap. 3, b. 215, l. 182 a.p.
[5] Vyriausybės žinios. 1930 m., Nr.338 – 2321; LCVA. F.391, ap. 4, b. 1438, l. 57; 1935 m., Nr.473 – 3324; LCVA.   F. 576, ap. 1, b. 59, l. 66-68.
[6] Vyriausybės žinios. 1940 m., Nr.720 – 5749; LCVA. F. 576, ap. 5, b. 88, l. 2 a. p.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:30