O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 579 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ VARPININKŲ DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 579

2007-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Lietuvos studentų „Varpo“ draugija (1923-12-06–1930-06-06)

Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugija (1930-06-07–1940-06-15)

2. Lietuvos universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“ (1928-02-02–1930-06-06)

Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“ (1930-06-07–1939 m. lapkričio mėn.)

3.Varpininkų susišelpimo fondas (1928-03-03–1940-07-31)

4. Varpininkų filisterių draugija (1932-02-05–1940-08-08)

5. Vytauto Didžiojo universiteto studenčių varpininkių korporacija „Rimtis“ (1933-05-11– 1937-12-15)

6. Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjunga (1935 m. kovo mėn.–1938-10-28)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugijos įstatus 1923-12-06 patvirtino Lietuvos universiteto Senatas.[1] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

1930-06-07 Lietuvos universitetą pavadinus Vytauto Didžiojo universitetu, draugija pavadinta Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugija.

Tiksli data, kada draugija uždaryta, nenustatyta. Draugija 1940-06-15 dar veikė. Draugijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

2. Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“. Lietuvos universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“ įsteigta 1928-02-02.[2]

1930-06-07 Lietuvos universitetą pavadinus Vytauto Didžiojo universitetu, korporacija pavadinta Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“.

Tiksli data, kada korporacija uždaryta, nenustatyta. Lietuvos universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“ 1939 m. lapkričio mėn. dar veikė.[3] Korporacijos veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

3. Varpininkų susišelpimo fondo įstatai 1928-03-03 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.1046. Varpininkų susišelpimo fondą valdė skyrių atstovų susirinkimas, centro valdyba ir revizijos komisija.

1937-03-11 fondas persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr.2614. Varpininkų susišelpimo fondą valdė visuotinis fondo narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-31 nutarimu Varpininkų susišelpimo fondas uždarytas.[4]

4. Varpininkų filisterių draugijos įstatai 1932-02-05 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 3. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba.

1937-03-11 draugija persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 2613.[5]

Varpininkų filisterių draugija uždaryta 1940-08-08.[6]

5. Vytauto Didžiojo universiteto studenčių varpininkių korporacijos „Rimtis“.įstatai 1933-05-11 įregistruoti Vytauto Didžiojo universiteto Senate, rejestro Nr. 402. Korporaciją valdė sueiga, valdyba ir revizijos komisija.

Vytauto Didžiojo universiteto studenčių varpininkių korporacija „Rimtis“ 1937-12-15 susijungė su Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugija.[7]

6. Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Tikslios datos, kada sąjunga įsteigta ir uždaryta, nenustatytos. Sąjunga 1935 m. kovo mėn. jau veikė, o 1938-10-28 dar veikė. Sąjungos veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojų veiklos sritys

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugijos nariais galėjo būti Vytauto Didžiojo universiteto studentai ir laisvieji klausytojai.

Draugijos tikslas buvo šviesti jaunimą, ugdyti tautinę ir politinę jų savimonę, propaguoti demokratijos ir asmens laisvės idėjas.

Draugija buvo Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungos narė.

Draugija organizavo paskaitas, steigė literatūros, teatro, muzikos, sporto būrelius knygynus, skaityklas, bendrabučius, kooperatyvus, klubus, rengė loterijas, koncertus, spektaklius, rinko aukas, leido ir platino knygas bei periodinę spaudą.

2. Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacijos „Žalgiris“ nariais galėjo būti studentai varpininkai.

Korporacijos „Žalgiris“ tikslas buvo šviesti narius, ugdyti tautinę ir politinę jų savimonę, teikti jiems materialinę pagalbą.

Korporacija bendradarbiavo su Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugija ir buvo Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungos narė.

3. Varpininkų susišelpimo fondo nariais galėjo būti visi varpininkai.

Fondo tikslas buvo šelpti besimokančius Lietuvoje ir užsienyje moksleivius ir studentus varpininkus.

Fondas teikė paskolas, stipendijas, steigė bendrabučius, valgyklas, klubus, organizavo paskaitas, pramogas, koncertus.

4. Varpininkų filisterių draugijos nariais galėjo būti visi buvę Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugijos nariai, baigę universitetą.

Draugijos tikslas buvo vienyti baigusius aukštąjį mokslą studentus, propaguoti varpininkų idėjas, teikti materialinę pagalbą draugijos nariams.

Draugija organizavo paskaitas, pramogas, rėmė varpininkų spaudą.

5. Vytauto Didžiojo universiteto studenčių varpininkių korporacijos „Rimtis“ narėmis galėjo būti Vytauto Didžiojo universiteto studentės, laisvosios klausytojos ir mokslą baigusios varpininkės.

Korporacijos tikslas buvo vienyti studentes varpininkes, ugdyti tautinę ir politinę jų savimonę.

Korporacija buvo Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungos narė.

Korporacija organizavo paskaitas, diskusijas, steigė knygynus ir bendradarbiavo su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

6. Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungos nariais 1935 m. kovo mėn. buvo Vytauto Didžiojo universiteto studentų medikų korporacija „Ąžuolas“, Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugija, Vytauto Didžiojo universiteto studenčių varpininkių korporacija „Rimtis“, Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacija „Žalgiris“.[8]

Sąjunga vienijo Vytauto Didžiojo universiteto studentus varpininkus, rėmė narius, organizavo paskaitas, diskusijas, loterijas, koncertus, spektaklius, steigė knygynus, skaityklas, bendrabučius, valgyklas, klubus, leido knygas ir periodinę spaudą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugijos fondas Nr. 579 įrašytas 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1952-10-09 dokumentai sutvarkyti ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos 75 bylos.

1961-09-13 papildomai buvo įrašyta 1, o 1965-07-27 - 2 bylos.

1999 m. jungtinis fondas pavadintas Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų draugijų fondu.

Iš viso fonde Nr. 579 yra 1 apyrašas, 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Vytauto Didžiojo universiteto studentų „Varpo“ draugijos įstatai, statutas, valdybos veiklos taisyklės, visuotinių narių susirinkimų, revizijos komisijos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, studentų prašymai atleisti nuo mokesčio už mokslą, priimti į draugiją, narių anketos, finansų dokumentai.

Europos radikalių, liberalių, demokratinių jaunimo sąjungų 1929 m. kongreso protokolai.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų korporacijos „Žalgiris“ narių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, studentų prašymai priimti ir išstoti iš korporacijos, skirti pašalpas.

Varpininkų susišelpimo fondo centro valdybos posėdžių protokolai, paskolų suteikimo ir grąžinimo taisyklės, žinios apie centro valdybos narius ir fondo veiklą, narių sąrašai, prašymai priimti į fondą, finansų dokumentai.

Varpininkų filisterių draugijos visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, žinios apie narius.

Vytauto Didžiojo universiteto studenčių varpininkių korporacijos „Rimtis“ įstatai, steigiamojo susirinkimo ir sueigų protokolai, narių, aukotojų sąrašai, studentų prašymai skirti stipendijas.

Vytauto Didžiojo universiteto studentų varpininkų sąjungos įstatai, finansų dokumentai, narių sąrašai, prašymai leisti rengti visuotinius narių susirinkimus, aukų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 579 apyraše Nr. 1 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentu ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Barbara Pavlova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 579, ap. 1, b. 50, l. 250 – 251.
[2] LCVA. F. 579, ap. 1, b. 8, l. 9.
[3] LCVA. F. 579, ap. 1, b. 73, l. 30.
[4] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1887, 1. 1 - 23.
[5] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 674b, 1. 2-3a.p.
[6] LCVA. F. 377, ap. 10, b. 284, 1. 60.
[7] LCVA. F. 631, ap. 2, b. 38, l. 3 – 44.
[8] LCVA. F. 579, ap. 1, b. 73, l. 8a.p., 10a.p.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:32