O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 584 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS UKRAINIEČIŲ ŠVIETIMO KULTŪROS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 584

2006-01-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ukrainiečių švietimo kultūros draugija (1934-01-09–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos ukrainiečių švietimo kultūros draugijos įstatai 1934-01-09 įregistruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 4. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu, draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[2] Lietuvos ukrainiečių švietimo  kultūros draugija 1936-10-21 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 964.[3]

1940-08-26 draugija uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos ukrainiečių švietimo kultūros draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo skatinti lietuvių ir ukrainiečių bendravimą, propaguoti lietuvių ir ukrainiečių liaudies meną, šelpti neturtingus ukrainiečius. Draugija palaikė ryšius su kitomis kultūrinėmis draugijomis, rengė vakarus, paskaitas, koncertus ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 8 Lietuvos ukrainiečių švietimo kultūros draugijos bylos gautos archyve 1949 m.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1953-12-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 584 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai, statistinės žinios apie draugiją, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija veiklos klausimais dokumentai, narių sąrašai, ukrainietiškų dainų natos, finansinės apyskaitos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 584 apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1940 m. Dokumentai lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 584, ap. 1, b. 1, 1. 23-26.
[2] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[3] LCVA, F. 584, ap. 1, b. 1, l. 23.
[4] Ten pat, F. 377, ap. 10, b. 284, l. 35.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:34