O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 585 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ - LATVIŲ VIENYBĖS DRAUGIJOS FONDĄ NR. 585

2006-04-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių - latvių vienybės draugija (1923-03-17–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių - latvių vienybės draugijos įstatai 1923-03-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 297.[1] Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba ir revizijos komisija.

Lietuvių - latvių vienybės draugija 1936-09-03 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 254.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių - latvių vienybės draugijos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai, o Latvijos piliečiai – tik vidaus reikalų ministrui leidus. Draugijos tikslas buvo palaikyti artimus ryšius tarp lietuvių ir latvių tautų. Draugija rengė paskaitas, organizavo kongresus, ekskursijas, spektaklius, koncertus, Latvijos valstybinių švenčių minėjimus Lietuvoje, loterijas ir kt.; steigė informacijos biurus, klubus, kursus, bibliotekas, skaityklas, leido knygas ir periodinę spaudą, bendradarbiavo su Lietuvos, Latvijos ir Estijos organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1951-09-05 perdavė archyvui 31 Lietuvių - latvių vienybės draugijos neaprašytą bylą.

1953-12-28 dokumentai buvo sutvarkyti ir sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1965 m. ir 1970 m. papildomai įrašyti 29 apskaitos vienetai.

1998 m. patikslintos bylų antraštės, 3 apskaitos vienetai perkelti į fondą Nr. 946, sudarytas vienas apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 1), bylos neperšifruotos. 1998-06-25 naujame apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 585 yra 1 apyrašas, 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių, latvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, Estų, latvių ir lietuvių bendradarbiavimo biuro žurnalo „Collaboration Baltique“ statutas, Lietuvių - latvių vienybės kongresų dokumentai, draugijos veiklos apžvalgos, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai; susirašinėjimo su ministerijomis, Kauno miesto ir apskrities viršininku, Lietuvos intelektualinio bendradarbiavimo komisija, skyriais kongresų organizavimo, skyrių steigimo, visuotinių narių susirinkimų organizavimo, bendradarbiavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; Biržų skyriaus dokumentai; asmenų pareiškimai priimti į draugiją, narių sąrašai ir registracijos knyga, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940. Dokumentai lietuvių, latvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 1367, ap. 1, b. 358, l. 1 –  55.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:35