O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 586 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ – ŠVEDŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 586

2006-02-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvių - švedų draugija (1926-01-16–1940-08-08)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių - švedų draugijos statutas 1926-01-16 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 670. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, susirinkimo išrinkta valdyba ir revizijos komisija.[1]

Draugija 1932-02-05 pakeitė savo statutą ir persiregistravo, registro Nr.7.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Lietuvių - švedų draugija 1936-12-14 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1208.[4]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-08 nutarimu draugija uždaryta.[5]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių - švedų draugijos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos ir Švedijos piliečiai. Draugijos tikslas buvo skatinti ir plėsti kultūrinius ir ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos, bendradarbiauti su Švedų - lietuvių draugija Stokholme. Draugija organizavo ekskursijas, švedų kalbos kursus, paskaitas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose duomenų apie Lietuvių - švedų draugijos bylų perdavimą archyvui nėra.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-05-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 586 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytas Lietuvių – švedų draugijos statutas, draugijos steigiamojo, visuotinių narių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos posėdžių protokolai; 1927 m. veiklos ataskaita, susirašinėjimo su ministerijomis, Kauno miesto ir apskrities viršininku ir Švedų – lietuvių draugija susirinkimų, ekskursijų, švedų kalbos kursų, paskaitų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; ekskursijos į Švediją programa ir vykstančių į ekskursiją, draugijos narių, sąrašai; finansų dokumentai, asmenų prašymai skirti stipendiją mokslui Švedijoje.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lietuvių, švedų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 298, 1. 4 - 7a.p.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 298, l. 10.
[3] Vyriausybės žinios, 1936 m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 298, l. 10.
[5] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 298, l. 26.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:36