O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

 

LCVA fondo 587 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ NACIONALINIO KOMITETO NOVOROSIJSKE FONDĄ NR. 587

2008-02-      Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

Lietuvių pabėgėlių komitetas (1918-08-03–1920-02-08)

Lietuvių nacionalinis komitetas Novorosijske (1920-02-09–1920-04-12)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvių pabėgėlių komitetas įsteigtas 1918-08-03. Veikė Novorosijske.

Komitetas 1920-02-09 pertvarkytas į Lietuvių nacionalinį komitetą Novorosijske. Dokumentuose komitetas dar vadinamas Lietuvių tremtinių komitetu Novorosijske.

Lietuvių nacionalinis komitetas Novorosijske 1920-04-12 uždarytas.[1]

Sudarytojo funkcijos

Lietuvių pabėgėlių komitetas, Lietuvių nacionalinis komitetas Novorosijske rūpinosi lietuvių tremtinių padėtimi, išduodavo lietuviams pabėgėliams ir tremtiniams pažymas, užsienio pasus, palaikė ryšius su Lietuva.[2]

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių tremtinių nacionalinio komiteto Novorosijske fondas įrašytas 1956-01-12. Apyraše Nr. 1 buvo įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas ,,Lietuvių nacionalinis komitetas Novorosijske“.

Iš viso fonde Nr. 587 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta išduotų pažymų ir užsienio pasus gavusių asmenų registracijos knyga.

Iš viso apyraše Nr. 1 yra 1 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 383, ap. 3, b. 150, l. 115-116.
[2] LCVA. F. 383, ap. 10, b. 506, l. 7, F. 587, ap. 1, b. 1.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Irena Žalytė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 14:09