O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 589 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SIONISTINIŲ REVIZIONISTINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 589

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų tautinė sąjunga „Betar“ (1935-02-20–1937-07-13)

Žydų tautinė draugija „Betar“ (1937-07-14–1940-07-09)

2. Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardu sąjunga (1933-06-23–1937-07-08)

Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardo draugija (1937-07-09–1940-08-14)

3. Lietuvos žydų skautų asociacija Josifo Trumpeldoro vardu „Berit Trumpeldor“ (1929-03-22–1934-11-06) 

4. Žydų studentų sioninkų revizioninkų korporacija „EL AL“ (1933 m.–1940-07-03)

5. Moksleivių revizioninkų sąjunga „Arnonija“ (1934 m. sausio mėn.–1936 m. vasario mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žydų tautinės draugija „Betar“. Žydų tautinės sąjungos „Betar“ įstatai 1935-02-20 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.21. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, centro valdyba, revizijos komisija.

Sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1937-07-14 persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.4983. Sąjunga pavadinta Žydų tautine draugija „Betar“.[1]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu draugija uždaryta.[2]

2. Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardo draugija. Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardu sąjungos įstatai 1933-06-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.67. Sąjungą valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1934-11-06 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr.145.

1937-07-09 sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.4771.[3] Sąjunga pavadinta „Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardo draugija“.

Vidaus reikalų ministro 1940-08-14 nutarimu draugija uždaryta.[4]

3. Lietuvos žydų skautų asociacijos Josifo Trumpeldoro vardu „Berit Trumpeldor“ įstatai 1929-03-22 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.1252. Asociaciją valdė skyrių atstovų suvažiavimas, vyriausiasis štabas, revizijos komisija.

Komisijos klausimams apie draugijas spręsti 1934-11-06 nutarimu asociacija uždaryta.[5]

4. Žydų studentų sioninkų revizioninkų korporacija „EL AL“. 1933 m. Vytauto Didžiojo universitete studentai žydai įkūrė Žydų studentų sioninkų revizioninkų korporaciją „EL AL“.

Tikslios datos, kada korporacija įsteigta ir baigė veiklą, nenustatytos. Korporacijos veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas. 1940-07-03 korporacija dar veikė .[6]

5. Moksleivių revizioninkų sąjunga „Arnonija“.

Tikslios datos, kada sąjunga įkurta ir baigė veiklą, nenustatytos. Sąjungos veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų datas.

1934 m. sausio mėn. moksleivių revizioninkų sąjunga „Arnonija“ jau veikė,[7] o 1936 m. vasario mėn. dar veikė.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Žydų tautinė sąjunga „Betar“ buvo organizacija, palaikiusi sionizmo revizionizmo idėjas, priklausiusi Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardu sąjungai.[8]

Jos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai žydai. Sąjungos tikslas buvo padėti atkurti žydų valstybę Palestinoje ir propaguoti šią idėją tarp Lietuvos žydų jaunuomenės.

Žydų tautinės draugijos „Betar“ tikslas buvo kelti žydų tautinę sąmonę, populiarinti hebrajų kalbą ir tautinę kultūrą, Vilniaus išvadavimo idėją, skatinti narius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos. Draugija steigė kultūros, švietimo, meno įstaigas, rengė paskaitas, kursus, koncertus, ekskursijas, stovyklas, parodas, aukų rinkliavas, loterijas, leido leidinius.

2. Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardo sąjunga buvo organizacija, propagavusi sionizmo revizionizmo idėjas.

Jos nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai žydai. Sąjungos tikslas buvo padėti atkurti žydų valstybę Palestinoje, ugdyti žydų tautinę sąmonę, skleisti tautinę kultūrą, propaguoti sportą.

Sąjunga steigė vakarinius kursus, knygynus, skaityklas, bibliotekas, chorus, orkestrus, dramos sekcijas, sporto ratelius, leido leidinius.

Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardo draugijos tikslai ir veiklos sritis nepasikeitė.

3. Lietuvos žydų skautų asociacijos Josifo Trumpeldoro vardu „Berit Trumpeldor“ buvo jaunimo organizacija, palaikiusi sionizmo revizionizmo idėjas.[9]

Jos nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai žydai. Asociacijos tikslas buvo plėtoti skautų judėjimo idėjas tarp Lietuvos žydų jaunuomenės, auklėti dorus ir naudingus Lietuvos valstybei ir žydų tautai piliečius.

Asociacija palaikė ryšius su skautų organizacijomis, rengė suvažiavimus, susirinkimus, paskaitas, instruktorių kursus, parodas, stovyklas, rungtynes, eisenas, koncertus, leido ir platino skautų literatūrą, steigė bibliotekas, skaityklas.

4. Žydų studentų sioninkų revizioninkų korporacija „EL AL“ buvo studentų organizacija palaikiusi sionizmo revizionizmo idėjas, priklausiusi Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardu sąjungai.[10] Korporacija steigė klubus, kartu su studenčių žydžių korporacija „Bat Amija“ organizavo renginius.

5. Moksleivių revizioninkų sąjunga „Arnonija“ buvo moksleivių organizacija, priklausiusi Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardu sąjungai.[11]

Sąjungos tikslas buvo ugdyti moksleivių, besimokančių mokyklose hebrajų dėstomąja kalba, tautinį sąmoningumą, puoselėti tradicijas, skleisti revizionizmo idėjas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 1950 m. Žydų tautinės sąjungos „Betar“ fonde Nr.589 buvo 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Žydų tautinės sąjungos „Betar“ neaprašytus dokumentus 1951-09-05 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo. Buvo perimta 15 saugojimo vienetų.

15 gautų bylų 1953 m. buvo įrašyta į apyrašą Nr.2.

1968 m. į aprašą Nr.2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR valstybinis archyvas Sionistinių jaunimo organizacijų „EL AL“ ir „Batamija“ neaprašytus dokumentus 1974-01-22 perėmė iš Lietuvos TSR saugumo komiteto. Buvo perimti 34 saugojimo vienetai ir 275 nuotraukos.

1980 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryti 22 apskaitos vienetai ir įrašyti į apyrašą Nr.2. Fondas pavadintas Žydų sionistų revizionistų organizacijos „Betar“ ir „EL AL“.

1996-07-24 buvo patikslintos bylų antraštės, bylų fondinė priklausomybė, bylų šifrai nepakeisti, apyraše Nr.2 įrašytoms byloms sudaryta rodyklė pagal fondo sudarytojus. Papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai (seni apyrašai). Patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas „Sionistinės revizionistinės organizacijos“.

Iš viso fonde Nr.589 yra 2 apyrašai, 45 apskaitos vienetai.  Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Žydų tautinės sąjungos „Betar“ narių, kurie mokėsi Biržų, Butrimonių, Joniškio, Klaipėdos ir Šiaulių kibucuose ir ruošėsi vykti į Palestiną, mėnesių darbo ataskaitos ir dienynai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal kibucų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1935 m. Dokumentai hebrajų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta:

Nepriklausomųjų sioninkų revizioninkų Vladimiro Žabotinskio vardo sąjungos Lietuvoje ir Lietuvos žydų tautinės kultūros „Lemaan-Hamedina“ įstatai, sąjungos suvažiavimo rezoliucija, centro valdybos posėdžių protokolai, memorandumas, atsišaukimai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, apskričių viršininkais skyrių registravimo, leidimų organizuoti susirinkimus, paskaitas išdavimo klausimais dokumentai, skyrių ir skyrių valdybų narių sąrašai.

Lietuvos žydų skautų asociacijos „Berit Trumpeldor“ vyriausiojo štabo biuleteniai, aplinkraščiai, susirašinėjimo su skautų organizacijomis ir jų nariais veiklos klausimais dokumentai.

Žydų tautinės sąjungos „Betar“ aplinkraščiai, nurodymai organizacijos struktūros, veiklos ir kitais klausimais, narių, kurie mokėsi kibucuose ir ruošėsi vykti į Palestiną, mėnesių darbo ataskaitos ir dienynai, Alytaus skyriaus valdybos posėdžių protokolai, laikraščio „Habeitari“ biuleteniai, rašytojo Ch.N.Bialiko paskaitų apie Palestiną ištraukos, eilėraščiai.

Žydų studentų sioninkų revizioninkų korporacijos „EL AL“ susirinkimų protokolai, klubo lankytojų registracijos knygos, leidiniai „Har Habrit“, „Tautos labui“, studentų dainų rinkinys „Šeket Lazemer“, pakvietimai, R.Kedanskio šaržai, studentų, V.Žabotinskio ir Ben-Josifo nuotraukos.

Moksleivių revizioninkų sąjunga „Arnonija“. Klubo lankytojų registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 789.

[2] LCVA. F. 410, ap. 3, b. 188, l. 176.

[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 707.

[4] LCVA. F. 410, ap. 3, b. 188, l. 178.

[5] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 810, l. 4, 34.

[6] LCVA. F. 589, ap. 2, b. 6, l. 99.

[7] LCVA. F. 589, ap. 2, b. 38, l. 18.

[8] LCVA. F. 589, ap. 2, b. 6, l. 99.

[9] LCVA. F. 378, ap. 10, b. 886, l. 31.

[10] LCVA. F. 589, ap. 2, b. 6, l. 99.

[11] LCVA. F. 589, ap. 2, b. 6, l. 99.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:38