O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 590 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PALESTINOS ŽYDŲ FONDAMS - PAMATINIO PALESTINOS FONDO (KAREN HAJESOD) IR ŽYDŲ TAUTINIO FONDO (KAREN KAJEMET LEJISROEL) - REMTI DRAUGIJOS FONDĄ NR. 590

2007-06-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Palestinos pamatinio fondo „Karen Hajesod“ draugija Lietuvoje (1921-07-23–1936-10-13)

2. Lietuvos sioninkų organizacijos Nacionalinio fondo skyrius (1923-03-17–1928-03-03)

Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo skyrius (1928-03-03–1929-02-06)

Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) skyrius (1929-02-07–1931-05-02)

Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras (1931-05-03–1936-10-13)

 

Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija (1936-10-14–1940-07-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugijos Lietuvoje įstatai 1921-07-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 103. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro komitetas.

1929-02-07 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1189.

1936 m. pabaigoje Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugija Lietuvoje susijungė su Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuru.

1936-10-14 draugija pakeitė įstatus, pavadinimą, persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 923. Draugija buvo pavadinta „Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija“. [1]

2. Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras. Lietuvos sioninkų organizacijos Nacionalinio fondo skyriaus įstatai 1923-03-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje, rejestro Nr. 305.

Lietuvos sioninkų organizacijos Nacionalinio fondo skyrius 1928-03-03–1929-02-06 buvo vadinamas Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo skyriumi, 1929-02-07–1931-05-02 - Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) skyriumi.

1931-05-02 Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) skyrius uždarytas.[2]

1931-05-03–1936-10-13 Lietuvoje Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras veikė kaip atskiras Lietuvos sioninkų organizacijos padalinys.

1936 m. pabaigoje Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras susijungė su Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugija Lietuvoje ir buvo pavadintas „Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija“.

Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija. 1936-10-14 Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugija Lietuvoje susijungė su Žydų tautinio fondo biuru (Karen Kajemet Lejisroel), pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 923. Draugija pavadinta „Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) remti draugija“.[3]

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu draugija uždaryta.[4]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

1. Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi žydų tautybės asmenys.

Draugijos tikslas buvo rinkti lėšas žemės sklypams pirkti ir žydų tautiniam centrui Palestinoje atkurti, aprūpinti lėšomis atvykusius iš Lietuvos į Palestiną naujakurius. Lėšų rinkimui draugija steigė vietos komitetus miestuose ir miesteliuose.

2. Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuro tikslas buvo rinkti lėšas žemės sklypų pirkimui ir žydų tautinio centro atkūrimui Palestinoje.

Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugijos nariais galėjo būti visi žydų tautybės Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo skatinti Lietuvos žydus remti Palestinos žydų fondus ir rinkti lėšas žemės sklypams pirkti bei žydų tautiniam centrui Palestinoje atkurti, aprūpinti lėšomis atvykusius iš Lietuvos į Palestiną naujakurius. Draugija rengė paskaitas, leido brošiūras ir atsišaukimus.

Bendradarbiavo su sionistų organizacijomis Lietuvoje ir Pasaulinės Karen Hajesod ir Karen Kajemet organizacijos centriniais biurais.

Pamatinis Palestinos fondas (Karen Hajesod) ir Žydų tautinis fondas (Karen Kajemet Lejisroel) veikė kaip atskiri draugijos padaliniai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugijos fondo Nr. 590 apyrašas Nr. 1 įrašytas 1950-12-15, o apyrašas Nr. 2.- 1952-10-08. Apyraše Nr.1 buvo įrašyti 2, apyraše Nr.2 704 saugojimo vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1959-05-14 fonde Nr. 590 buvo 817 apskaitos vienetų: apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 2, apyraše Nr.2 - 815 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1968 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1, o 1965 m., 1979 m. ir 1995 m. į apyrašą Nr. 2 - 12 apskaitos vienetų.

2003-02-28 patikslintos bylų antraštės, papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai (seni apyrašai). Sudaryta apyraše Nr. 2 įrašytų bylų rodyklė. Fondas pavadintas Palestinos žydų fondams remti draugija.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas - „Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel - remti draugija“.

Iš viso fonde Nr. 590 yra 2 apyrašai, 832 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti asmenų, aukojusių Palestinos pamatiniam fondui (Karen Hajesod), sąrašai, Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel - remti draugijos centro valdybos ir Radviliškio skyriaus finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 590 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1933 m., 1936–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti draugijų įstatai, centro komitetų, skyrių valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku, skyriais, žydų liaudies bankais, žydų draugijomis užsienyje skyrių steigimo, susirinkimų, paskaitų, renginių organizavimo, aukų rinkimo, vizų išdavimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, aukotojų sąrašai, finansų dokumentai, draugijos tarnautojų atlyginimų lapai ir mokesčių knygelės.

Bylos susistemintos į apyrašą įrašytos pagal temas, o susirašinėjimo su skyriais ir aukotojų sąrašų bylos – pagal skyrių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 590 apyraše Nr. 2 įrašyti 828 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 144, l. 2, 22, bylos viršelis.
[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 4, l. 26, 56, 64 a.p.
[3] LCVA. F. 590, ap. 2, b. 419, l. 1.
[4] LCVA. F. 410, ap. 3, b. 188, l. 176.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 10:31