O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 591 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

HECHOLUCŲ ORGANIZACIJŲ FONDĄ NR. 591

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Hecholuco organizacija Lietuvoje (Histadruth hechaluc belita) (1926-11-30–1940-07-09)

2. Žydų jaunimo organizacija „Hechaluc Hacair“ (1932-04-30–1938-01-04)

3. „Hechaluc Haklal – Cijoni“ organizacija Lietuvoje (1934-05-24–1937-11-15)

4. Hechaluc Hamizrochi organizacija (1932-10-01–1934-11-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Hecholuco organizacijos Lietuvoje (Histadruth hechaluc belita) įstatai 1926-11-30 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.888. Organizaciją valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro komitetas, revizijos komisija.

1929-02-07 organizacija pakeitė įstatus ir persiregistravo Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.1220.

1936-10-14 organizacija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.920.[1]

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu organizacija uždaryta.[2]

2. Žydų jaunimo organizacijos „Hechaluc Hacair“ įstatai 1932-04-30 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.56. Organizaciją valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1936–1937 m. organizacija nepersiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą nebuvo įrašyta.

Kauno apskrities viršininkas 1938-01-04 raštu informavo Administracijos departamentą, kad Žydų jaunimo organizacija „Hechaluc Hacair“ likvidavosi.[3]

3. „Hechaluc Haklal - Cijoni“ organizacijos Lietuvoje įstatai 1934-05-24 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr.102. Organizaciją valdė skyrių atstovų suvažiavimas, centro komitetas, revizijos komisija.

1936-10-31 organizacija pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr.1090.[4]

Vidaus reikalų ministro 1937-11-15 nutarimu organizacija uždaryta.[5]

4. Hechaluc Hamizrochi organizacija. Tikslios datos, kada organizacija įkurta ir uždaryta, nenustatytos. Veiklos datos nurodytos pagal fondo dokumentų chronologines ribas.

Sudarytojų veiklos sritis 

1. Hecholuco organizacijos Lietuvoje (Histadruth hechaluc belita) nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Organizacijos tikslas buvo paruošti kvalifikuotus žemės ūkio ir pramonės darbininkus žydus, vykstančius į Palestiną.

Organizacija steigė darbininkų arteles, žemės ūkio mokomuosius ūkius, dirbtuves, gamybos kooperatyvus. Organizavo paskaitas, leido ir platino literatūrą.

2. Žydų jaunimo organizacijos „Hechaluc Hacair“ nariais galėjo būti visi Lietuvos piliečiai. Organizacijos tikslas buvo auklėti žydų jaunimą, ugdyti jų tautinę savimonę, ruošti darbui Palestinoje.

Organizacija rūpinosi savo narių švietimu ir fiziniu lavinimu, steigė ir rėmė bibliotekas, knygynus ir skaityklas, organizavo skyrių suvažiavimus, susirinkimus, paskaitas, ekskursijas, vasaros stovyklas, vaidinimus, koncertus, leido leidinius.

3. „Hechaluc Haklal – Cijoni“ organizacijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi žydai Lietuvos piliečiai. Organizacijos tikslas buvo ugdyti žydų tautiškumą, paruošti kvalifikuotus žemės ūkio ir pramonės darbininkus žydus, vykstančius į Palestiną.

Organizacija steigė žemės ūkio, amatų, mokomuosius ūkius bei dirbtuves, darbininkų arteles, instruktorių kursus, rengė suvažiavimus, susirinkimus, paskaitas, parodas, organizavo chorus, orkestrus, vaidybos studijas, steigė knygynus, skaityklas, stovyklas, leido ir platino leidinius.

4. Hechaluc Hamizrochi organizacija. Organizacijos tikslas ir veiklos sritis nenustatyti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve Hecholuco organizacijos Lietuvoje centro komiteto fondo Nr.591 dokumentai 1953-11-25 buvo sutvarkyti ir sudaryti apyrašai Nr.1 ir Nr.2. Į aprašą Nr.1 buvo įrašyti 27, o į apyrašą Nr.2 - 111 apskaitos vienetų.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1978 m. į apyrašą Nr.1 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1996 m. buvo patikslintos bylų antraštės, bylų fondinė priklausomybė. Apyrašai Nr.1 ir Nr.2 buvo pertvarkyti. Sudarytas naujas apyrašas Nr.1, į kurį bylos įrašytos pagal organizacijas. Bylos peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė. Papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (seni apyrašai). Patikslintas fondo pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas Hecholucų organizacijos.

Iš viso fonde Nr.591 yra 1 apyrašas, 144 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Hecholuco organizacija Lietuvoje (Histadruth hechaluc belita). Lietuvos hecholucų X konferencijos dokumentai, organizacijos narių registracijos kortelės.

Žydų jaunimo organizacijos „Hechaluc Hacair“ įstatai, centro valdybos, Hecholuco organizacijos Lietuvoje aplinkraščiai, visuotinio narių suvažiavimo, centro komiteto, Naujamiesčio skyriaus valdybos posėdžių protokolai, Tauragės skyriaus jaunųjų hecholucų auklėtojų posėdžio dokumentai, centro valdybos, Naujamiesčio ir Kuršėnų skyrių susirašinėjimo skyrių įregistravimo, paskaitų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, Naujamiesčio skyriaus narių anketos ir bilietai, organizacijos narių sąrašai.

Palestinos žydų darbininkams bei jų įstaigoms šelpti draugijos „Kapaj“ aplinkraščiai, Kuršėnų skyriaus susirašinėjimo su Šiaulių miesto ir apskrities viršininku skyriaus įregistravimo, paskaitų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai.

„Hechaluc Haklal – Cijoni“ organizacijos Lietuvoje centro komiteto susirašinėjimo su kibucais Eržvilke, Kaune, Lazdijuose, Marijampolėje veiklos klausimais dokumentai, protestai dėl organizacijos likvidavimo.

Hecholuco organizacijos Lietuvoje narių sąrašai, narių apklausos lapai ir anketos.

Hechaluc Hamizrochi organizacijos centro valdybos finansų dokumentai, asmenų, gavusių pašalpas Žydų draugijoje „Palestinos įstaiga“, pinigų gavimo rašteliai. Heholucų organizacijų ir kibucų atstovų posėdžio protokolas, Kelmės, Telšių, Kybartų, Pilviškių kibucų veiklos ataskaitos, adresai.

Hecholucų organizacijų narių, besiruošiančių vykti į Palestiną ir besimokančių kibucuose, darbų dienynai, ataskaitos, sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus, o darbų dienynai ir ataskaitos – pagal vietovių, kuriose veikė kibucai, pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 144 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1938 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 402, ap. 4, b. 425.

[2] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 14.

[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 671, l. 4, 45.

[4] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 759.

[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1980, l. 14.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:39