O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 592 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ CENTRINĖS EMIGRACIJOS DRAUGIJOS LENKIJOJE VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 592

2008-12-         Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje Vilniaus skyrius (Oddział Wileński Żydowskiego Centralnego Towarzystwa Emigracyjnego w Polsce) (1925-02-25–1940-04-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žydų centrinė emigracijos draugija Lenkijoje įrašyta į Draugijų ir sąjungų registrą (reg. Nr. 1054) vadovaujantis Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministro 1924-03-06 nutarimu. Draugija taip pat buvo vadinama Žydų centrine emigracijos draugija („Jeas“) Lenkijoje. Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje Vilniaus skyrius 1925-02-25 užregistruotas Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui įstaigoje.

Draugijos Vilniaus skyrius veikė Vilniaus administracinės apygardos, vėliau Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Skyrių valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Jo veiklą prižiūrėjo Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui ir Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos, vėliau – Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba. Už savo veiklą skyrius atsiskaitė Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje delegatų suvažiavimui, centrinei valdybai, vykdomajam komitetui ir revizijos komisijai.[1]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje Vilniaus skyrių 1940-04-30 uždarė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje Vilniaus skyriaus nariais buvo pilnamečiai fiziniai bei juridiniai asmenys.

Draugijos Vilniaus skyriaus tikslai buvo padėti žydams emigruoti iš Lenkijos, ginti materialinius emigrantų interesus, teikti jiems teisinę bei moralinę pagalbą.

Skyriaus informavo emigrantus žydus apie įvairiose užsienio šalyse galiojančias imigracijos taisykles, įdarbinimo galimybes, padėdavo emigrantams atlikti formalumus išvykstant iš Lenkijos ir apsigyvenant svetur, tarpininkavo įsigyjant laivų bilietus, rūpinosi emigrantų profesiniu paruošimu, organizavo užsienio kalbų kursus, teikė teisinę, finansinę bei medicinos pagalbą, padėjo emigrantams palaikyti ryšius su giminaičiais, pristatyti siuntas ir pinigus; bendradarbiavo su užsienio emigracijos draugijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1949–1950 m. į apskaitos dokumentus buvo įrašyti 57 neaprašyti saugojimo vienetai.

1950–1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 57 apskaitos vienetai, ir apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 3597 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Tvarkant dokumentus 1952 m. atrinkti naikinimui 32 saugojimo vienetai ir 90 kg pabirų.

Iki 1956 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 56 bylos.

1956 m. iš fondo Nr. 592 į Žydų emigracijai Lietuvoje tvarkyti draugijos „Hias-Ica“ fondą Nr. 1230 perkeltos apyrašo Nr. 2 1684 bylos.

1959-05-14 į fondo Nr. 592 apskaitos dokumentus buvo įrašyti: apyrašas Nr. 1 – 57 apskaitos vienetai, apyrašas Nr. 2 – 1969 apskaitos vienetai ir apyrašas Nr. 3 – 398 apskaitos vienetai.

1978 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

2008 m. nustatyta, kad 1959 m. archyvo apskaitoje buvo padaryta klaida – 398 apskaitos vienetai į apskaitos dokumentus įrašyti du kartus – fondo Nr. 592 apyraše Nr. 3 ir fondo Nr. 347 apyraše Nr. 1. Fondo Nr. 592 apyrašo Nr. 3 bylų saugykloje nėra. Minėtos 398 bylos priklauso fondui Nr. 347.

Lietuvos archyvų departamentas 2008-11-05 raštu Nr. (1.16)-V4-904 pritarė fondų Nr. 592 ir Nr. 347 pertvarkymui, išbraukiant iš fondo Nr. 592 apskaitos dokumentų apyrašą Nr. 3 ir įrašant šį apyrašą į fondo Nr. 347 apyrašo Nr. 1 tęsinį.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje Vilniaus skyrius“.

Iš viso fonde Nr. 592 yra 3 apyrašai, 2429 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis.

Fonde yra Žydų emigracijai Lietuvoje tvarkyti draugijos „Hias-Ica“ 1940 m. veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir emigrantų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti emigrantų bei raštų registracijos žurnalai, emigrantų asmens bylos.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, emigrantų asmens bylos – abėcėlės tvarka pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 57 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934–1941 m. Dokumentai jidiš, lenkų, lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir emigrantų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Žydų centrinės emigracijos draugijos Lenkijoje įstatai ir veiklos ataskaita, draugijos Vilniaus skyriaus narių visuotinių susirinkimų protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, narių deklaracijos, emigrantų sąrašai ir asmens bylos, finansų ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, emigrantų asmens bylos – abėcėlės tvarka pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1974 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai jidiš, lenkų, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Žydų draugijos „Ikopo“ veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti organizacijos įstatai, Krašto žydų komiteto „Ikopo“ posėdžių protokolai, draugijų „Gemilus-Chesed“ veiklos stebėjimo bylos, narių sąrašai, kasos knygos, susirašinėjimo veiklos klausimais ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 398 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m.

Bylų saugykloje nėra. Bylos antrą kartą įrašytos į fondo Nr. 347, kuriam jos priklauso, apyrašus.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 592, ap. 2, b. 1; b. 2; b. 7, l. 2.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 325.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:40