O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 593 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽYDŲ KARIŲ, DALYVAVUSIŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATVADAVIME, SĄJUNGOS IR SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS FONDĄ NR. 593

2007-04       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjunga (1933-06-24–1940-08-20)

2. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyrius (1933-10-17–1940-08-20)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos įstatai 1933-06-24 įregistruoti Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 11/179. Sąjungą valdė visuotinis sąjungos skyrių atstovų suvažiavimas, centro valdyba, revizijos komisija.

1935-01-14 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo Šiaulių miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 1/197.

1936-11-19 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1104. [1] 1937 m. veikė 43 sąjungos skyriai.

2. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyrius 1933-10-17 įregistruotas Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 121.[2]

1937-04-13 skyrius persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašytas Nr. 2785.[3]

Vidaus reikalų ministro 1940-08-20 nutarimu sąjunga su visais skyriais uždaryta.[4]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nariais galėjo būti žydų tautybės asmenys, buvę kariai, tarnavę Lietuvos kariuomenėje 1918-1923 m. ir dalyvavę kovose už Lietuvos nepriklausomybę.

Sąjungos tikslas buvo jungti karius žydus, ugdyti jų tautinį sąmoningumą ir pilietiškumą, rūpintis narių tautiniais, kultūriniais, ekonominiais reikalais, skatinti lietuvių ir žydų kultūrinį bendradarbiavimą.

Sąjunga steigė skaityklas, knygynus, klubus, kursus, įmones, sporto ir meno ratelius, rengė paskaitas, leido ir platino leidinius, teikė savo nariams teisinę bei medicinos pagalbą, gynė jų teises, organizavo ekskursijas, palaikė ryšius su kitomis organizacijomis.

2. Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyrius. Skyrius savo veikloje vadovavosi sąjungos įstatais. 

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nesutvarkytų „Lietuvos Respublikos žydų kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę sąjungos centro valdybos“ fondo 13 saugojimo vienetų ir 1 kg dokumentų įrašyti 1949-11-24.

1959-05-20 dokumentai buvo sutvarkyti ir sudarytas fondo Nr. 593 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Sutvarkius 1964 m. rastus neaprašytus dokumentus, 1965-01-01 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 28 apskaitos vienetai.

1979-02-02 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso 1979 m. fondo Nr. 593 apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 69 apskaitos vienetai.

1995-02-14 patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, apskaitos vienetų skaičius, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Bylų šifrai nepakeisti. Tikslinant bylų antraštės, nustatyta, kad fonde yra sąjungos centro valdybos ir Kauno skyriaus dokumentai, todėl buvo pakeistas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjunga“.

2007 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjunga ir sąjungos Kauno skyrius“.

Iš viso fonde Nr. 593 yra 1 apyrašas, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta:

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos centro valdybos aplinkraščiai, instrukcijos veiklos klausimais, posėdžių protokolai, IV sąjungos suvažiavimo programa ir VI sąjungos suvažiavimo dokumentai, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai, sąjungos narių anketos, skyrių narių sutikimai būti sąjungos centro valdybos, revizijos komisijos, garbės teismo nariais, skyrių valdybų narių sąrašai.

I sąjungos suvažiavimo dalyvių eisenos į žydų kapines, Utenos skyriaus steigiamojo susirinkimo, skyrių valdybų narių, valstybinių švenčių ir iškilmių, kuriose dalyvavo sąjungos nariai, nuotraukos ir negatyvai.

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyriaus valdybosŠvietimo, Verbavimo ir propagandos komisijų, narių susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su kitais skyriais, draugijomis, organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, narių straipsnių almanachui rankraščiai, apdovanojimų pažymėjimai, prašymai suteikti finansinę pagalbą, įgaliojimai, narių sąrašai, narių-rėmėjų pažymėjimai, finansų ataskaitos ir kiti finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai hebrajų, jidiš, lietuvių, kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra nuotraukų ir negatyvų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 13.
[2] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 729, l. 1.
[3] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 31.
[4] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 192.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:41