O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 608 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS KARININKŲ ŠEIMŲ MOTERŲ DRAUGIJOS FONDĄ NR. 608

2005-12-       Nr. SA -

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Karininkų šeimų moterų draugija (1925-04-04–1936-06-19)

Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija (1936-06-20–1940-08-20)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Karininkų šeimų moterų draugijos įstatai 1925-04-04 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 553. Draugija veikė bendradarbiaudama su Karininkų Ramove. 1932 m. veikė A. Panemunės, Šančių, Kauno ir Aviacijos skyriai, o 1939 m. – 19 skyrių. Draugiją valdė visuotiniai atstovų suvažiavimai, centro valdyba ir revizijos komisija.[1]

Draugija 1932-11-25 pakeitė savo įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 101.[2]

Remiantis 1936-02-01 Draugijų įstatymu draugija iki 1936-07-01 turėjo pertvarkyti savo įstatus ir persiregistruoti.[3] Draugija 1936-06-20 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 131. Draugija pakeitė savo įstatus ir pavadinimą. Ji pavadinta Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugija.[4]

Vidaus reikalų ministras 1940-08-20 nutarimu draugiją uždarė.[5]

Sudarytojo veiklos sritis

Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos nariais galėjo būti Lietuvos kariuomenės karininkų, karo gydytojų ir karo valdininkų šeimų moterys (žmonos ir pilnametės neištekėjusios dukterys).

Draugijos tikslas buvo tautiniu, moraliniu ir kultūriniu pagrindu suvienyti Lietuvos karininkų šeimų moteris, kad jos prisidėtų prie tautos gynimo, jos stiprinimo ir auklėjimo. Draugija rūpinosi karininkų šeimų vaikų auklėjimu, sužeistais ir sergančiais kariais, karininkų šeimų švietimu ir kultūra, karių kapais, karininkų našlėmis ir našlaičiais vaikais. Steigė vaikų darželius, bibliotekas, rengė šventes, iškylas ir kt.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Duomenų apie Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai buvo sutvarkyti ir 1959-05-14 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965-05-11 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 608 yra 1 apyrašas, 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos centro valdybos aplinkraščiai ir nurodymai, skyrių darbo planai, susirašinėjimo su skyriais veiklos klausimais dokumentai;

Panevėžio skyriaus narių susirinkimų protokolai;

Plungės skyriaus veiklos apyskaitos;

Radviliškio skyriaus narių susirinkimų, valdybos posėdžių protokolai, veiklos apyskaitos, statistinės žinios apie draugiją, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos kariuomenės štabo viršininku ir centro valdyba veiklos ir krašto gynybos klausimais dokumentai, narių registracijos knyga, finansų dokumentai;

Varnių skyriaus susirašinėjimo su centro valdyba veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal skyrius.

Iš viso fondo Nr. 608 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Audronė Bakanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 239, 1. 2-3.
[2] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 239, l. 5.
[3] Vyriausybės žinios, 1936m., Nr. 522 – 3626.
[4] LCVA, F. 1367, ap. 1, b. 239, l. 7-10.
[5] Ten pat, F. 1367, ap. 1, b. 239, l. 180.
  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 15:25