O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 610 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS FONDĄ NR. 610

2006-06- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos žurnalistų sąjunga (1930-04-12–1940 m. liepa)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos įstatai 1930-04-12 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, registro Nr. 1340. Sąjungą valdė visuotinis susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1936-01-29 sąjunga pakeitė įstatus ir persiregistravo, registro Nr. 20.

Lietuvos žurnalistų sąjunga 1936-10-31 perregistruota ir į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1082.1

1940-07-01 sąjungos veikla sustabdyta.2 Tiksli data, kada sąjunga uždaryta, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos nariais galėjo būti visi žurnalistai Lietuvos piliečiai. Sąjungos tikslas buvo rūpintis žurnalistų solidarumu, kelti jų profesinę etiką, atstovauti Lietuvos periodinei spaudai, ginti moralinius, teisinius ir finansinius žurnalistų interesus. Sąjunga galėjo steigti savišalpos fondą, skaityklas, knygynus, klubus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad 17 Lietuvos žurnalistų sąjungos bylų archyve gautos 1954 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1956-01-11 sudarytame apyraše Nr. 1 buvo įrašytas 371 apskaitos vienetas. Dokumentų sutvarkymo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m., 1965 m. ir 1976 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 610 yra 1 apyrašas, 385 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos 1929 m. visuotinio susirinkimo, Lietuvos žurnalistų sąjungos visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolai, sąjungų įstatai; sąjungos susirinkimuose skaitytų pranešimų tekstai, valdybos susirašinėjimo kultūrinių ryšių su kitų šalių žurnalistų sąjungomis plėtimo, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, Klaipėdos skyriaus steigimo, premijų, pensijų žurnalistams skyrimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai; prašymai priimti į sąjungą; finansų, žurnalistų vilos Giruliuose statybos dokumentai.

Sąjungos narių sąrašai ir asmens bylos, žurnalistų ir rašytojų autobiografijos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 385 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis. Yra rašytojų, žurnalistų ir kultūros veikėjų autografų, nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Viktorija Petravičiūtė1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1367, ap. 1, b. 317.

2 LCVA, F. 610, ap. 1, b. 383, l. 79.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:52