O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 611 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠV. VINCENTO PAULIEČIO DRAUGIJOS VILNIAUS SKYRIAUS FONDĄ NR. 611

2005-12       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Vilniaus skyrius (Towarzystwo Św. Wincentego à Paulo. Oddział w Wilnie) (1932-07-20–1940-04-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Šv. Vincento Pauliečio draugijos Vilniaus skyrius 1932-07-20 buvo įregistruotas Vilniaus vaivadijos valdybos Draugijų ir sąjungų registre (reg. Nr. 1606). Skyrius veikė vadovaudamasis Šv. Vincento Pauliečio draugijos Varšuvoje įstatais.[1]

Vilniaus skyrių sudarė 10 parapijų poskyrių, vadinamų konferencijomis (konferencje). Skyrių valdė Vietinė taryba Vilniuje (Rada Miejscowa w Wilnie), kuriai vadovavo valdyba. Vietinės tarybos ir konferencijų Vilniuje bei kitų Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje veikusių draugijos padalinių veiklą prižiūrėjo Centrinė taryba Vilniuje (Rada Centralna w Wilnie).[2]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininkas Šv. Vincento Pauliečio draugijos Vilniaus skyrių 1940-04-23 uždarė.[3]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Draugijos nariais galėjo būti visi krikščionys – praktikuojantys katalikai. Jie teikė materialinę ir moralinę paramą vargšams, ligoniams, kaliniams ir kitiems nelaimės ištiktiems žmonėms, lankė juos, pirko aprangą, vaistus, globojo skurstančius vaikus, rūpinosi jų mokymu, laidojo mirusiuosius, organizavo kitą labdaringą veiklą.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli Šv. Vincento Pauliečio draugijos Vilniaus skyriaus dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra. 1949 m. į apskaitos dokumentus įrašyti 6 saugojimo vienetai.

1956 m. į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 5 apskaitos vienetai. 1966 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1967 m. į fondą Nr. 1406 iškeltos 5 bylos.

1979 m. į apyrašą papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 611 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis.

Fondas nepilnas, jame yra tik IV konferencijos (Aušros Vartų Gailestingosios Dievo Motinos parapijos) veiklos dokumentai.

Fonde yra Lietuvos Respublikoje veikusio Šv. Vincento Pauliečio draugijos I Vilniaus skyriaus 1939–1940 m. veiklos bylų.

 

IV konferencijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos IV konferencijos posėdžių protokolai ir metinės darbo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka.

Iš viso fondo Nr. 611 apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lenkų ir lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Elžbieta Šimelevičienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 53, ap. 23, b. 1585, l. 25; F. 401, ap. 2, b. 267, l. 4 - 5.
[2] LCVA, F. 401, ap. 2, b. 267, l. 4 - 5; F. 53, ap. 23, b. 1585, l. 8, 18.
[3] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 267, l. 8.
[4] Ten pat, F. 401, ap. 2, b. 267, l. 4; F. 611, ap. 1, b. 1, l. 2, 4, 6.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:53