O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 612 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DRAUGIJOS „JEŠURUN“ LIETUVOJE FONDĄ NR. 612

2007-05-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Žydų draugija „Ješurun“ (1933-02-01–1937-01-08)

Draugija „Ješurun“ Lietuvoje (1937-01-09–1940-09-04)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Žydų draugijos „Ješurun“ įstatai 1933-02-01 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 3. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

1937-01-09 draugija pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 1342. Draugija pavadinta „Draugija „Ješurun“ Lietuvoje“.

Vidaus reikalų liaudies komisaro 1940-09-04 nutarimu draugija uždaryta.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Žydų draugijos „Ješurun“ nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos ir kitų šalių piliečiai. Draugijos tikslas buvo šelpti neturtingus žydų tautybės mokinius, steigti mokinių vasaros stovyklas ir pastatyti Kauno „Jevne“ mergaičių mokyklai nuosavą pastatą.

Draugijos „Jerušun“ Lietuvoje nariais galėjo būti visi pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Draugijos tikslas buvo šelpti neturtingus žydų tautybės vaikus, mokinius, rabinus seminaristus, rūpintis vaikų sveikata ir darbo įgūdžiais.

Draugija steigė ir išlaikė vaikų sanatorijas, bendrabučius, darželius, vasaros stovyklas, namų ruošos kursus, žemės ūkio ir amatų mokyklas bei kursus, rengė susirinkimus, paskaitas, vakarus, ekskursijas, loterijas, rinkliavas, leido leidinius.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR valstybinio archyvo Kauno filiale 1952-04-14 buvo sudarytas Žydų draugijos „Ješurun“ fondas.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Žydų draugijos „Ješurun“ Lietuvoje dokumentus 1977-11-23 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo. Buvo perimti 69 apskaitos vienetai, įrašyti apyraše Nr. 1.

2000-05-09 buvo patikslintos bylų antraštės, sujungtos 9 bylos, sudaryta dalies bylų šifrų pakeitimo lentelė, papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas). Patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Draugija „Ješurun“ Lietuvoje“.

Iš viso fonde Nr. 612 yra 1 apyrašas, 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933-1940 m. Dokumentai lietuvių, hebrajų, jidiš, anglų, prancūzų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti žydų draugijos „Ješurun“ ir Kauno žydų „Mizhirei Šabos“ draugijos įstatai, valdybos ir komitetų posėdžių protokolai, susirašinėjimo vasarnamio Kulautuvoje statybos, išlaikymo klausimais dokumentai, mokinių, siunčiamų į Kulautuvos vasarnamį, anketos, finansų dokumentai.

Namų ruošos ir žemės ūkio kursų klausytojų egzaminų komisijos protokolai, klausytojų asmens bylos ir sąrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos. Namų ruošos ir žemės ūkio kursų klausytojų asmens bylos – pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933-1940 m. Dokumentai lietuvių, hebrajų, jidiš, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1367, ap. 1, b. 80, l. 2, 5, 23.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 11:54