O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 625 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS ŽYDŲ ŠVIETIMO DRAUGIJŲ FONDĄ NR. 625

2006-04/2007-07-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Žydų centrinio švietimo komiteto Matematikos ir gamtos mokslų gimnazijos bičiulių draugija Vilniuje (Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Żydowskiego Centralnego Komitetu Oświaty w Wilnie) (1931-10-13–1940-04-23)

2. Vilniaus žydų švietimo draugija (Wileńskie Żydowskie Stowarzyszenie Oświaty) (1924-04-14–1940-09-12)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Žydų centrinio švietimo komiteto Matematikos ir gamtos mokslų gimnazijos bičiulių draugija Vilniuje (taip pat vadinta Žydų centrinio švietimo komiteto gimnazijos bičiulių draugija) įrašyta į Draugijų ir sąjungų registrą vadovaujantis Vilniaus vaivados 1931-10-13 nutarimu Nr. 1358/31 (reg. Nr. 1504).

Draugija veikė Vilniaus mieste. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Draugijos veiklą prižiūrėjo Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.[1]

Vilniaus miesto ir apskrities viršininko 1940-04-23 nutarimu Žydų centrinio švietimo komiteto Matematikos ir gamtos mokslų gimnazijos bičiulių draugija Vilniuje uždaryta.[2]

2. Vilniaus žydų švietimo draugija (taip pat vadinta „Vilbig“) įrašyta į I draugijų registrą vadovaujantis Lenkijos Respublikos Vyriausybės delegato Vilniaus žemei 1924-04-14 nutarimu (reg. Nr. 137).[3]

Draugija veikė Vilniaus žemės (vėliau - Vilniaus administracinės apygardos, Vilniaus vaivadijos) teritorijoje. Ją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija. Draugijos veiklą prižiūrėjo Lenkijos Respublikos Vyriausybės komisaro Vilniaus miestui ir Vyriausybės delegato Vilniaus žemei įstaigos, vėliau – Vilniaus miesto seniūnija ir Vilniaus vaivadijos valdyba.[4]

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui patvirtinus Vilniaus žydų švietimo draugijos įstatus, ji 1940-05-03 įrašyta į Draugijų registrą (reg. Nr. 9543).

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkui pavedus, vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus vedėjas Vilniaus žydų švietimo draugiją 1940-09-12 uždarė.[5]

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

1. Žydų centrinio švietimo komiteto Matematikos ir gamtos mokslų gimnazijos bičiulių draugijos Vilniuje nariais buvo pilnamečiai abiejų lyčių fiziniai bei juridiniai asmenys.

Draugijos tikslas buvo remti Žydų centrinio švietimo komiteto Matematikos ir gamtos mokslų gimnaziją.

Draugija rūpinosi gimnazijos kabinetų ir laboratorijų įrengimu, mokėjo stipendijas neturtingiems ir gabiems mokiniams, skyrė lėšas vadovėlių jidiš kalba leidimui, turėjo chorą, rengė paskaitas, koncertus, šokių vakarus.

2. Vilniaus žydų švietimo draugijos nariais buvo pilnamečiai abiejų lyčių fiziniai bei juridiniai asmenys.

Draugijos tikslai buvo rūpintis žydų bendruoju ir profesiniu lavinimu, kelti žydų kultūros lygį.

Draugija organizavo vakarinius bendrojo lavinimo, profesinius ir kalbų mokymo kursus, vasaros stovyklas vaikams, įsteigė vaikų klubą, biblioteką, skaityklą, turėjo chorą ir orkestrą, rengė konferencijas, paskaitas, ekskursijas, koncertus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus žydų švietimo draugijų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1979 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 7 bylos.

Iš viso fonde Nr. 625 yra 1 apyrašas, 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai jidiš ir lenkų kalbomis.

Vilniaus žydų švietimo draugijos veiklos bylų yra Žydų mokslo instituto (JIWO) Vilniuje fonde Nr. 287.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Žydų centrinio švietimo komiteto Matematikos ir gamtos mokslų gimnazijos bičiulių draugijos Vilniuje visuotinio narių susirinkimo ir valdybos posėdžių protokolai, pranešimai apie draugijos veiklą, raštų gimnazijos jubiliejaus minėjimo, lėšų rinkimo ir kitais veiklos klausimais juodraščiai, valdybos narių ir gimnazijos abiturientų sąrašai, finansų dokumentai; Vilniaus žydų švietimo draugijos susirašinėjimo draugijos skyriaus Dokšicoje steigimo ir veiklos, bibliotekininkų ir gidų kursų organizavimo klausimais dokumentai, narių anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal organizacijas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai jidiš ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo budai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 53, ap. 23, b. 2793, l. 15–16.
[2] LCVA. F. 401, ap. 2, b. 426.
[3] Dziennik Urzędowy Delegata Rządu w Wilnie, 1924, Nr. 4(27), psl. 7.
[4] LCVA. F. 53, ap. 23, b. 2683, l. 22–23.
[5] LCVA. F. 1367, ap. 1, b. 1869.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 13:46