O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 652 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS PANEVĖŽIO REGIONO FONDĄ NR. 652

2007-10-         Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas (1931-12-27–1940-07-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių katalikių moterų draugija 1932–1940 m. kiekvienoje vyskupijoje steigė draugijos regionus, regionuose - draugijos rajonus, o rajonuose - skyrius.

1931-12-27 Panevėžio vyskupijoje įvykusiame Lietuvių katalikių moterų draugijos rajonų ir skyrių atstovų suvažiavime buvo įsteigtas Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas.[1]

Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas 1934-02-06 įregistruotas Panevėžio miesto ir apskrities viršininko raštinėje, rejestro Nr. 6.

Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regioną valdė draugijos rajonų ir skyrių atstovų konferencija, regiono valdyba, revizijos komisija.

1937-05-21 Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas persiregistravo ir į Vidaus reikalų ministerijos draugijų registrą įrašytas Nr. 3089.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-26 nutarimu Lietuvių katalikių moterų draugija su visais padaliniais uždaryta.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas savo veikloje vadovavosi Lietuvių katalikių moterų draugijos įstatais, vadovavo regione veikiančių Lietuvių katalikių moterų draugijos rajonų ir skyrių veiklai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentus valstybės archyvų sistemai perdavęs šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio skyriaus dokumentai įrašyti 1954-06-10. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti ir 1959-06-20 sudarytas Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio skyriaus fondo Nr. 652 apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyta 60 apskaitos vienetų.

1999 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Lietuvių katalikių moterų draugijos Panevėžio regionas“.

Iš viso fonde Nr. 652 yra 1 apyrašas, 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Lietuvių katalikių moterų Panevėžio regiono veiklos dokumentų yra Lietuvių katalikių moterų draugijos fonde Nr. 567.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Panevėžio regiono skyrių susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų prašymai priimti į draugiją, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 567, ap. 2, b. 50, l. 83, 89.
[2] LCVA. F. 404, ap. 2, b. 571, l. 2 - 4, 10.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 13:50