O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 660 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS FONDĄ NR. 660

2008-02-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvių rezistencinė santarvė (1950-09-08–[nenustatyta])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių rezistencinės santarvė buvo įsteigta 1950-09-08. Santarvei vadovavo tarybos prezidiumas, taryba ir kontrolės komisija.

Santarvė įsteigė savo padalinius Anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje. Nuo 1955 m. Santarvė turėjo savo komitetus Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1956-01-02 Santarvė tapo Lietuvos nepriklausomybės talkos, o 1964-05-22 – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (toliau – VLIK) nare.[1]

Data, kada Lietuvių rezistencinė santarvė nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių rezistencinės santarvės nariais galėjo būti visi lietuviai, politinės grupės bei visuomeninės organizacijos.

Lietuvių rezistencinė santarvė buvo politinė ir kultūrinė užsienio lietuvių organizacija, kuri siekė plėsti ryšius su Lietuvos rezistencinėmis organizacijomis, teikiant joms materialinę ir moralinę paramą, rūpintis tautos išsilaisvinimu, sutelkti išeivijos lietuvius nepriklausomybės atgavimo programai ruošti, palaikyti glaudžius santykius su Lietuvos diplomatine tarnyba užsienyje, bendradarbiauti su lietuvių politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekiant atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Lietuvių rezistencinė santarvė 1951–1958 m. Londone leido žurnalą „Santarvė“.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1999 m. Lietuvos archyvų departamentas iš Tomo Remeikio perėmė 6 dėžes neaprašytų Lietuvos rezistencinės organizacijos ,,Santara-Šviesa“ ir Lietuvos pasiuntinybės Berlyne 1939–1940 m. dokumentų. 1999-12-27 Lietuvos centrinis valstybės archyvas šiuos dokumentus perėmė iš Lietuvos archyvų departamento.

2000 m. dokumentai buvo sutvarkyti: sudarytas Lietuvių rezistencinės santarvės fondo Nr.660 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 16 apskaitos vienetų, atrinkta naikinti 221 lapas dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 660 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1959, [1964] m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų apie Lietuvių rezistencinės santarvės veiklą VLIK’e yra Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fonde Nr. 656.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvių rezistencinės santarvės steigimo aktas, statutai, nuostatai ir jų rengimo dokumentai, atstovų pasitarimų, komitetų ir skyrių narių susirinkimų posėdžių dokumentai, tarybos ir komitetų biuleteniai, Europos reikalams sekretoriato raštai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio dokumentai, „Santarvės“ redakcijos finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1 yra 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1959, [1964] m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 660, ap. 1, b. 14, l. 299-301.


 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS FONDO NR. 660 PAPILDYMĄ

2011-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvių rezistencinės santarvės fondą Nr. 660 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-02-04 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-58.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus, neaprašytus dokumentus.

Tvarkant dokumentus buvo atskirti 2 aplankai dokumentų – Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) užsienio delegatūros ir Lietuvių rezistencinės santarvės biuleteniai.

2011 m. dokumentai aprašyti, sudarytos 2 bylos, kurios įrašytos į Lietuvių rezistencinės santarvės fondo Nr. 660 apyrašo Nr.1 tęsinį (bylų Nr. 17–18).

Iš viso fonde Nr. 660 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1959, [1964] m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) užsienio delegatūros ir Lietuvių rezistencinės santarvės biuleteniai.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1948–1952 m.

Iš viso fondo Nr. 660 apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1959, [1964] m. Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Inga Klypšienė

  
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ REZISTENCINĖS SANTARVĖS FONDO NR. 660 PAPILDYMĄ

2014-09-19 Nr. SA-49

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvių rezistencinės santarvės fondą Nr. 660 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-02-04 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-58.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2005–2007 m. iš Tomo Remeikio perėmė jo sukauptus Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) ir Lietuvių rezistencinės santarvės (LRS) neaprašytus dokumentus.

2014 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 47 bylos, kurios įrašytos į Lietuvių rezistencinės santarvės fondo Nr. 660 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 19–65). Byla Nr. 15 buvo papildyta Lietuvių rezistencinės santarvės (LRS) Tarybos biuleteniu Nr. 4 (14).

Sudarytas susirašinėjimo dokumentuose minimų asmenų slapyvardžių sąrašas (Pažymos apie fondo Nr. 660 papildymą priedas).

Iš viso fonde Nr. 660 yra 1 apyrašas, 65 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1964 m., 1971 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti BDPS įsteigimo akto nuorašas, direktyviniai biuleteniai, pro memorijos, BDPS Užsienio delegatūros įsteigimo ir veiklos organizavimo dokumentai, posėdžių ir suvažiavimų protokolai, LRS narių pasitarimų ir susirinkimų protokolai, bendradarbiavimo su VLIK ir kitomis lietuvių išeivijos organizacijomis dokumentai, Amerikos lietuvių rezistencinės santarvės veiklos dokumentai, BDPS ir LRS narių susirašinėjimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal organizacijų pavadinimus, temas ir chronologiją. Susirašinėjimo dokumentai įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 47 (keturiasdešimt septyni) apskaitos vienetai nuo Nr. 19 iki Nr. 65. Dokumentų chronologinės ribos 1945–1961 m., 1971 m.

Iš viso fondo Nr. 660 apyraše Nr. 1 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1964 m., 1971 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova


 

 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 13:52