O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 670 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ NAMŲ STATYMO KOMITETO FONDĄ NR. 670

2007-05-21 Nr.SA-112

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Namų statymo komisija (1954-05-01–1954 m. gegužės mėn.)

Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams statyti komisija (1954 m. gegužės mėn.–1955 m. sausio mėn.)

Lietuvių namams statyti komitetas (1955 m. sausio mėn.–1955 m. gegužės mėn.)

Detroito lietuvių namams statyti komitetas (1955 m. gegužės mėn.–1957 m. sausio mėn.)

Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams įsigyti komisija (1957 m. sausio mėn.– 1957 m. balandžio mėn.)

Detroito lietuvių namams statyti komitetas (1957 m.)

Lietuvių namų statymo komitetas (1957 m. balandžio mėn.–1958 m. kovo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvių bendruomenės Detroito (JAV) apylinkės valdybos 1954-05-01 posėdyje Lietuvių namų („Lithuanian House“) statymui Detroite nutarta įsteigti Lietuvių namų bendrovę („Lithuanian House Corporation“).[1]Šios bendrovės steigimui ir Lietuvių namų statymui organizuoti buvo sudaryta Namų statymo komisija. Namų statymo komisijos pirmininku išrinktas Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės pirmininkas Jurgis Mikaila.

Nuo 1954 m. gegužės mėn. Namų statymo komisija fondo dokumentuose vadinama Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams statyti komisija.

Nuo 1955 m. sausio mėn. Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams statyti komisija fondo dokumentuose vadinama Lietuvių namams statyti komitetu.[2] Nuo 1955 m. gegužės mėn. Lietuvių namams statyti komitetas fondo dokumentuose vadinamas Detroito lietuvių namams statyti komitetu.[3]

Detroito lietuvių namams statyti komiteto 1955-10-23 nutarimu komitetas buvo išplėstas. Į komitetą įtraukti lietuvių visuomeninių organizacijų Detroite atstovai.[4]

Detroito lietuvių namams statyti komitetas 1956-02-26 posėdyje išrinko komiteto prezidiumą.[5]

1957 m. sausio mėn. Detroito lietuvių namams statyti komitetas fondo dokumentuose vadinamas Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams įsigyti komisija.[6]

Nuo 1957 m. balandžio mėn. Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams įsigyti komisija fondo dokumentuose vadinama Detroito lietuvių namams statyti komitetu[7] ir Lietuvių namų statymo komitetu.[8]

1957-04-14 įvyko lietuvių visuomeninių organizacijų Detroite ir asmenų, pažadėjusių pirkti Detroito akcinės Lietuvių namų bendrovės akcijas, susirinkimas, išrinkęs naujos sudėties Lietuvių namų statymo komitetą.[9]

Tiksli data, kada Lietuvių namų statymo komitetas baigė veiklą, nenustatyta. Komitetas 1958 m. kovo mėn. dar veikė.

 

Sudarytojo veiklos sritys

 

Namų statymo komisija rūpinosi žemės sklypo Lietuvių namų statymui paieška, pastato projektu, organizavo Lietuvių namų bendrovės („Lithuanian House Corporation“), turėjusios rinkti lėšas Lietuvių namams Detroite statyti, steigimą.

Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams statyti komisija rūpinosi Lietuvių namų statymo organizaciniais reikalais, parengė Detroito akcinės Lietuvių namų bendrovės įstatus.

Lietuvių namams statyti komitetas rūpinosi Detroito akcinės Lietuvių namų bendrovės steigimu ir įregistravimu JAV įstaigose, organizavo rinkliavas žemės sklypui pirkti ir Lietuvių namų pastatui statyti iš Detroito miesto ir jo apylinkių visuomeninių lietuvių organizacijų bei asmenų. Komitetas rūpinosi pastato projektų rengimu, svarstė ir organizavo viešą jų demonstravimą.

Detroito lietuvių namams statyti komitetas tęsė lėšų rinkimą, išleido pasižadėjimus būsimosios bendrovės akcijoms pirkti ir ragino juos pasirašyti, sudarė visų Detroite ir jo apylinkėse gyvenusių lietuvių kartoteką.[10]

Lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės namams įsigyti komisija tęsė lėšų rinkimą, sudarė zonas bei lietuvių sąrašus pagal Detroito ir jo apylinkių pašto skyrius, 1957 m. paskyrė savo atstovus – zonų vedėjus, kurie ragino pasirašyti pasižadėjimus pirkti akcijas.

Detroito Lietuvių namams statyti komitetas, Lietuvių namų statymo komitetas 1957-04-14 susirinkime nutarė steigti naują pelno nesiekiančią bendrovę Lietuvių namams įsigyti – Lietuvių namų akcinę bendrovę. Atidarė einamąją sąskaitą, demonstravo Lietuvių namų pastato projektą. Siekė susijungti su Detroito lietuviais karo veteranais bei Dariaus ir Girėno klubu ir kartu statyti Lietuvių namus.[11]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2004-09-24 Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gavo Rimanto Labeikos, gyvenančio Detroite (JAV), atsiųstus neaprašytus Detroito Lietuvių namų dokumentus.

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagal 2004-09-24 dokumentų perėmimo aktą Nr. V7-245/GF-5 šiuos dokumentus perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui.

2007 m. dokumentai sutvarkyti. Tvarkant dokumentus buvo patikslinta dokumentų fondinė priklausomybė. Nustatyta, kad gauti dokumentai yra ne Detroito Lietuvių namų, o Lietuvių namų statymo komiteto veiklos dokumentai.

Lietuvių namų statymo komiteto fondui paskirtas Nr. 670.

Dokumentai susisteminti pagal temas ir dokumentų rūšis. Bylų antraštėse komiteto pavadinimas rašomas toks, koks yra bylos dokumentuose. Sudaryti 9 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į fondo Nr. 670 Veiklos bylų apyrašą Nr.1. Bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Iš viso fonde Nr. 670 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1958 m. Dokumentai lietuvių ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas. Fondo papildymas nenumatomas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Detroito lietuvių akcinės bendrovės „Vainikas“ ir Detroito akcinės lietuvių namų bendrovės įstatai, JAV lietuvių bendruomenės Detroito apylinkės valdybos, Lietuvių namų statymo komiteto posėdžių, komiteto ir lietuvių visuomeninių organizacijų Detroite atstovų, Lietuvių namų rėmėjų bei asmenų, pasižadėjusių pirkti Detroito akcinės lietuvių namų bendrovės akcijas, susirinkimų protokolai, dalyvių sąrašai.

Detroito lietuvių namams statyti komiteto atsišaukimas dėl pasižadėjimų pirkti Detroito akcinės lietuvių namų bendrovės akcijas, asmenų pasižadėjimai ir atsisakymai pirkti akcijas ir kt. dokumentai.

Straipsniai Lietuvių namų statymo klausimu, Lietuvių namų komiteto antspaudas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo Nr. 670 apyraše Nr.1 įrašyta 9 apskaitos vienetai, nuo Nr. 1 iki Nr. 9.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1958 m. Dokumentai lietuvių ir anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Neringa Betingienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 670, ap. 1, b. 8, l. 1.
[2] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 10.
[3] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 12; F. 670, ap. 1, b. 2, l. 1.
[4] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 20.
[5] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 24.
[6] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 26, 29.
[7] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 4, l. 2.
[8] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 31.
[9] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 7, l. 10-11.
[10] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 19.
[11] LCVA. F. 670, ap. 1, b. 8, l. 33 a.p.
 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 13:58