O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 711 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 711

2007-04-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švento Kazimiero draugija (1906 m.–1940-10-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Švento Kazimiero draugija įsteigta 1906 m.

Draugijų komisija prie Kauno miesto ir apskrities viršininko 1919-11-29 patvirtino Švento Kazimiero draugijos įstatus ir įrašė draugiją į Draugijų rejestrą eil. Nr. 3.

1923 m. draugijos įstatai pakeisti. Švento Kazimiero draugija 1923-10-08 įregistruota Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje, rejestro Nr. 369. Draugija turėjo antspaudą „Švento Kazimiero draugija Kaune“.

Draugijos įstatai pakeisti, ir Švento Kazimiero draugija įregistruota Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje 1928-01-28, rejestro Nr. 1033.

1936 m. draugijos įstatai pertvarkyti pagal Draugijų įstatymo reikalavimus. Švento Kazimiero draugija 1936-05-25 įrašyta į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą eil. Nr. 78.

Draugija veikė Lietuvos teritorijoje ir lietuvių kolonijose užsienyje. Jos būstinė buvo Kaune.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas ir valdyba, veikė revizijos komisija.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkui pavedus, vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus vedėjas Švento Kazimiero draugiją 1940-10-15 uždarė.[1]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Švento Kazimiero draugijos nariais galėjo būti pilnamečiai abiejų lyčių katalikai. Nuo 1936 m. draugijos nariais galėjo būti tik Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo skleisti švietimą bei katalikišką pasaulėžiūrą, leidžiant ir platinant knygas, laikraščius ir kitus leidinius.

Draugija turėjo knygų leidyklą, spaustuvę, knygynus, kioskus, agentūras, organizavo kursus, rengė paskaitas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Švento Kazimiero draugijos dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1961 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos 5 bylos.

1968 m. rasti 2 fondui priklausantys saugojimo vienetai, kurie buvo sutvarkyti ir įrašyti į apyrašą Nr. 1.

2003 m. atlikus dokumentų fondo priklausomybės ekspertizę, 5 fondui nepriklausančios bylos perkeltos į Lietuvių Švento Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir globoti fondą Nr. 370.

Iš viso fonde Nr. 711 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų datos – 1936 m., 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos įstatai, draugijos knygyno Kaune sąskaita.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų datos – 1936 m., 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 711, ap. 1, b. 3; F. 402, ap. 4, b. 69; ap. 5, b. 234.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:01