O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 740 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BERLYNE FONDĄ NR. 740

2006-11-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos piliečių sąjunga Berlyne (1940-08-11–1941-05-27)

Lietuvių sąjunga Berlyne (1941-05-28–1945 m. vasario mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos piliečių sąjungos Berlyne steigiamasis susirinkimas įvyko 1940-08-11. Tiksli data, kada sąjunga įregistruota Vokietijos Reicho vyriausioje saugumo įstaigoje, nenustatyta. Sąjungą valdė visuotinis narių susirinkimas, sąjungos valdyba.

Sąjunga pakeitė įstatus, pavadinimą ir 1941-05-28 jos įstatai įregistruoti teisme (Berlyne). Sąjunga pavadinta Lietuvių sąjunga Berlyne.[1]

Tiksli data, kada sąjunga uždaryta, nenustatyta. Sąjunga 1945 m. vasario mėn. dar veikė.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Lietuvių sąjungos nariais galėjo būti lietuvių tautybės asmenys, gyvenantys Vokietijos Reiche ir neturintys Vokietijos pilietybės. Sąjungos tikslas buvo vienyti ir globoti visus Vokietijos Reiche ir prie jo prijungtose žemėse gyvenusius lietuvius; ugdyti jų tautinę kultūrą ir teikti materialinę ir teisinę paramą.[2] Palaikė ryšius su lietuviais pabėgėliais Vokietijoje ir tautiečiais JAV, rinko informaciją apie lietuvius pabėgėlius ir karo belaisvius, jų šeimas, likusias Lietuvoje, tremtinius Sibire. Padėjo pabėgėliams Vokietijoje susirasti darbą, įsteigė skyrių Lince, vaikų darželį, chorą Berlyne, turėjo patikėtinius vietose ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvių sąjungos Berlyne bylos archyve gautos 1950 m. Dokumentų perdavimo akto nėra, iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

1950 m. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 740 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1945 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su lietuvių organizacijomis Lietuvoje ir finansų įstaigomis Vokietijoje, sąjungos valdybos narių sudėties, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai; sąjungos valdybos narių, narių, lietuvių karo belaisvių, esančių įvairiose Vokietijos stovyklose, lietuvių, norinčių grįžti į Lietuvą, sąjungai perduotų knygų ir daiktų sąrašai; asmenų pareiškimai ir narių anketos; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1945 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Karolina Kazakevičiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 663, ap. 1, b. 165, l. 1, 14, 26, 63, 81.
[2] LCVA. F. 740, ap. 1, b. 3, l. 200, 215.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-17 14:02